Конкурс грантів

Зміцнення спроможності громадських організацій щодо участі у процесі ухвалення рішень, впровадженні гуманітарних програм та програм з розвитку

1. ВСТУП

Цей конкурс адмініструється проєктом ПРООН «EU4Dialogue: Сприяння трансформації конфліктів на Південному Кавказі та в республіці Молдова» (EU4Dialogue).

Загальна мета проєкту ЄС за діалог, що фінансується Європейським союзом, полягає в сприянні створенню міцної основи для трансформації конфлікту шляхом розвитку кращих соціально-економічних умов та покращення рівня безпеки людей у громадах, які постраждали від конфлікту. Активності проєкту, які будуть впроваджуватись в Україні у 2022-2023, є частиною перепрограмування проєкту задля швидкого реагування на кризову ситуацію в Україні.

Проєкт ЄС за діалог реалізується за двома основними компонентами:

1. Конкурсна грантова програма для підтримки ініціатив організацій громадянського суспільства, спрямованих на задоволення потреб громад, що постраждали від конфлікту;

2. Закупівля та постачання необхідного обладнання та витратних матеріалів для реагування на кризову ситуацію.

Кількість переміщених осіб в Україні зростає, оскільки ситуація з безпекою продовжує погіршуватися, тривають бойові дії та повітряні атаки, що змушує людей залишати свої домівки. За останніми гуманітарними оцінками понад 12 мільйонів людей були переміщені всередині країни або виїхали до сусідніх країн як біженці або шукачі захисту, 18 мільйонів людей безпосередньо постраждали від конфлікту, 12 мільйонів людей безпосередньо потребують гуманітарної допомоги.

По всій країні люди добровільно витрачають свій час і ресурси на захист і піклування про найбільш уразливі верстви населення, включаючи людей похилого віку, жінок та дітей. Громадські та волонтерські групи у кожній області України надають гуманітарну допомогу, психосоціальну підтримку та юридичні консультації, допомагають з гуманітарним переміщенням/евакуацією та пошуком тимчасового прихистку. Однак існує величезна потреба підтримувати існуючі і новостворені неурядові організації та ініціативи, щоб залишатися актуальними та надавати ресурси там, де вони потрібні «тут і зараз».

За допомогою цього конкурсу ПРООН хотіла б залучити досвідчені та спроможні організації громадянського суспільства або аналітичні центри забезпечити необхідне навчання, наставництво та контроль за новоствореними організаціями громадянського суспільства та волонтерськими групами для покращення їх загальної спроможності надавати допомогу та підтримку населенню.

2. ЦІЛІ КОНКУРСУ:

Основним фокусом цього конкурсу є зміцнення програмної та операційної спроможності організацій громадянського суспільства, волонтерських груп та новостворених ініціатив задля участі у процесах ухвалення рішень, впровадженні програм гуманітарної допомоги та програмах розвитку. Пропозиція повинна включати, але не обмежуватися наступними видами діяльності:

  • Провести мапування активних ініціатив громадянського суспільства на обласному та міському рівнях, аналізуючи щонайменше чотири області України з акцентом на локаціях з найбільшою кількістю ВПО та найбільшими потребами;
  • Налагодити партнерство зі СпівДія хабами в областях України, визначених для реалізації проєкту;
  • Запропонувати ефективні способи координації ініціатив громадянського суспільства та волонтерів для вирішення соціальних проблем та викликів пов’язаних з захистом прав людини в умовах війни на обласному рівні в Україні;
  • Провести швидкий аналіз потреб щодо розвитку потенціалу серед громадянського суспільства та волонтерських груп;
  • Виходячи з визначених пріоритетів, провести цільові заходи з розвитку потенціалу в офлайн та онлайн форматах. Конкретна тематична спрямованість заходів має включати щонайменше: програмне та фінансове управління проєктами, підхід, що ґрунтується на правах людини, збір коштів та розробку проєктних пропозицій, адвокацію питань громадянського суспільства та участь у прийнятті рішень на місцевому рівні, комунікації тощо. у рамках одного проєкту; у рамках одного проєкту має бути проведено щонайменше 25 заходів із підвищення потенціалу організацій та волонтерських груп;
  • Забезпечити наставництво та консультування обраних організацій громадянського суспільства з метою покращення потенціалу для розвитку самої організації та надання гуманітарної допомоги для населення.

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ:

Неприбуткові організації, зокрема благодійні організації, громадські об’єднання (у тому числі організації громадянського суспільства та спілки), які офіційно зареєстровані в Україні не менше двох років. Конкурс не надає гранти організаціям, політичним партіям, органам державної влади, місцевого самоврядування, релігійним громадам та приватним (фізичним) особам та підприємцям.

3.1. Вимоги до організації

Критерії, які визначатимуть відповідність НГО кваліфікаційним вимогам ПРООН, ґрунтуватимуться на шаблоні Запиту про надання інформації від ГО (Додаток 5).

3.2. Географія конкурсу

ПРООН прийматиме заявки організацій з усіх областей України. Надіслана пропозиція  має фокусуватися на роботі щонайменше у чотирьох областях України. Заявки від мереж організацій громадянського суспільства та консорціумів вітаються.

4. БЮДЖЕТ ТА ДОЗВОЛЕНІ ВИТРАТИ

Прийнятними вважаються витрати, які:

●        необхідні для виконання проєктної діяльності відповідно до Грантової угоди;

●        відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну», й ефективності витрат;

●        коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, може бути використано винятково для оплати:

●        праці персоналу організації та залучених експертів;

●        витратні матеріали, включаючи незначні засоби індивідуального захисту;

●        закупівлі консультаційних та/або інформаційних послуг (в разі їх необхідності для досягнення проєктних цілей);

●        оренди, харчування й інших послуг, пов’язаних із проєктними заходами;

●        друкарських, типографських і копіювальних послуг;

●        послуг зв’язку;

●        витратних матеріалів і канцелярських товарів;

●        транспортних витрат (за умови відповідності відрядження внутрішнім правилам ПРООН та правилам поведінки під час карантину та інших пов’язаних з ним обмежень).

Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

●        підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;

●        сплатою боргів;

●        відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;

●        міжнародними відрядженнями;

●        створенням та реєстрацією організації;

●        наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;

●        політичною діяльністю;

●        релігійною пропагандою;

●       діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;

●        проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;

●        будівництвом або ремонтними роботами;

●        закупівлею транспортних засобів та/ чи предметів розкоші та відповідних послуг;

●        придбанням товарів для розповсюдження у вигляді гуманітарної допомоги, подарунків.

5. ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ТА ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ

Максимальний бюджет проєктної пропозиції не має перевищувати – 120 000 доларів США.

Максимальний термін реалізації проєкту – 7 місяців.

Наявність власного внеску від організації-виконавця або з інших джерел буде врахована та стане перевагою для апліканта. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата праці персоналу організації, надання свого офісу чи обладнання для виконання завдань проєкту тощо).

6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ КОНЦЕПЦІЙ

Проєктні пропозиції подаються українською мовою та надсилаються електронною поштою на адресу: grants.ua@undp.org та oksana.kosenko@undp.org . У темі листа вказати назву конкурсу «Зміцнення спроможності громадських організацій щодо участі у процесі ухвалення рішень, впровадженні гуманітарних програм та програм з розвитку». Останній термін подачі проєктних пропозицій 16 вересня 2022 р.

Контактна особа:

•          Оксана Косенко, координаторка проєкту ПРООН «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні»: oksana.kosenko@undp.org

7. ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ

7.1. Оціночні процедури

Після закінчення терміну прийняття пропозицій, спеціалісти ПРООН проведуть попередню перевірку на відповідність технічним критеріям. На цьому етапі ПРООН може запросити додаткову інформацію на свій розсуд.

Для забезпечення повної прозорості процесу, ПРООН формує Оціночний комітет (ОК), який оцінюватиме ті пропозиції, що пройшли перший етап. ОК – повноважний тимчасовий орган, який відповідає за розгляд, відбір та рекомендацію декількох проєктів до підтримки. ОК залишає за собою право отримати незалежну експертну думку в ході оцінки і відбору проєктів.

8.2. Критерії оцінки письмових пропозицій

Пропозиції будуть оцінюватись ОК за наступними критеріями:

 

Узагальнена форма для оцінки технічної пропозиції

Максимальний бал

1.

Якість та відповідність проєктної пропозиції широким темам, виділеним у пункті 2 цього Конкурсу

25

2.

Конкретність, доцільність та ефективність запланованих заходів проєкту

25

3.

Продемонстрована здатність запропонованої команди впоратися з обсягом робіт, описаним у проєктній пропозиції;

25

4.

Відповідність запланованих витрат і необхідних ресурсів очікуваним результатам;

15

5.

Якість запропонованих мереж (включаючи кількість партнерів, запропонованих для впровадження, та вже існуючі мережі, пов’язані з головним заявником)

10

 

Загальний бал

100

 

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ

9.1. Моніторинг та оцінка, рамки для реалізації проєкту

Організація несе відповідальність за моніторинг виконання проєкту та оцінку його результатів. ПРООН здійснюватиме моніторинг проєкту через перевірку звітів грантоотримувачів, онлайн консультації, виїзди на місця, зустрічі з персоналом проєкту та зацікавленими сторонами, та участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Організація подає такі звіти у форматі наданому ПРООН:

  • короткі звіти на вимогу, які періодично вимагає ПРООН у випадках, коли інформація про реалізацію програми потрібна у період між звітними періодами;
  • фінальний звіт, що включає підсумок діяльності та результатів, а також фінансовий звіт за загальну тривалість угоди.

ДОДАТКИ:

Форма проєктної пропозиції та oцінка спроможності ОГС

Проєкт бюджету, робочий план, оцінка ризиків, оцінка виконання проєкту