Запрошення до участі у конкурсі «Протидія фейковим новинам, дезінформації та пропаганді в Україні»

Фото: shutterstock

1. ВСТУП

Цей конкурс адмініструється Проєктом підтримки Дія, який є невід’ємною частиною Програми демократичного врядування ПРООН. Метою цієї програми є допомога уряду, громадянському суспільству та народу України вдосконалювати демократичну політику та практику, необхідні для прискорення прогресу в сфері сталого людського розвитку. Це передбачає відстоювання прав людини та ґендерної рівності, підтримку антикорупційних зусиль, гарантування того, щоб усі громадяни України могли захистити свої права, зміцнення парламенту та розширення можливостей громадянського суспільства й молодих активістів та активісток.

Проєкт «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні» (Проєкт підтримки Дія) реалізується за фінансування уряду Швеції та у тісній співпраці з Міністерством цифрової трансформації України (МЦТ). У рамках цього трирічного проєкту ПРООН допомагає своїм урядовим колегам вибрати комплексний набір послуг, яких потребують представники вразливих груп у різних життєвих ситуаціях. Це також гарантує, що ці послуги можуть надаватися в цифровій формі або на базі мобільних пристроїв. МЦТ забезпечує глибоке розуміння підходу, заснованого на правах людини, у створенні державних послуг для громадян, які є клієнтами цих послуг. Проєкт також активно працює з громадянами-клієнтами, щоб підвищити їхні цифрові навички та бажання використовувати рішення, які пропонують нові технології.

Проєкт підтримки Дія спрямований на досягнення наступних цілей:

•       Надати державним партнерам достатні знання та навички для формування і впровадження політики цифровізації послуг, орієнтованих на громадян, відповідно до принципів підходу, що базується на правах людини з урахуванням принципів ґендерної рівності;

•       Розробити набори цифрових послуг, орієнтованих на клієнтів і пов’язаних із конкретними життєвими ситуаціями, із залученням широкого кола зацікавлених сторін і з урахуванням фактору ґендерної рівності;

•       Забезпечити ліпший рівень поінформованості українських жінок та чоловіків щодо доступних їм цифрових і мобільних послуг та ширше використання технологій для задоволення власних потреб.

У рамках цього конкурсу ПРООН хотіла б сприяти налагодженню нетворкінгу між урядом та громадянським суспільством через залучення ГО у боротьбу з фейковими новинами, дезінформацією та пропагандою, спричиненими війною в Україні.

2. ЦІЛІ КОНКУРСУ

Основною метою цього конкурсу є підтримка спільних зусиль громадських організацій, аналітичних центрів із захисту прав людини та протидії дезінформації, фейковим новинам та пропаганді в умовах кризової ситуації, спричиненої війною, а також забезпечення подальшого прогресу у досягненні Цілей cталого розвитку (ЦСР), а саме:

•       Пропонування ефективних шляхів координації ініціатив громадянського суспільства щодо протидії дезінформації, пов'язаної з війною, у медіа-каналах та соціальних мережах;

•       Посилення спроможності національних та/або регіональних редакцій ЗМІ для реагування на поточну кризу шляхом створення ефективних внутрішніх систем або роботу з інформацією та боротьбою з поширенням фейкових новин;

•       Розробка та впровадження цифрових рішень / онлайн-платформ / вебсайтів для ефективного реагування на пропаганду, яка поширюється в будь-яких видах ЗМІ, зокрема через соціальні мережі, месенджери, онлайн-форуми тощо;

•       Проведення просвітницько-інформаційних заходів щодо сучасних, перевірених методів управління інформацією, кібербезпеки, кібергігієни, індивідуальної безпеки для вразливих та важкодоступних груп населення України. Ці заходи також можуть включати розробку та розповсюдження пам’яток, інструкцій та інфографіки, що стосуються вищезгаданих тем;

•       Допомога українській владі на національному та регіональному/місцевому рівнях у протидії дезінформації та пропаганді, особливо в географічних районах України, які сильно постраждали від воєнних дій.

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ:

Некомерційні організації, зокрема благодійні організації, громадські об'єднання (включаючи громадські організації та спілки), які офіційно зареєстровані в Україні. Конкурс не надає гранти прибутковим організаціям, політичним партіям, органам державної влади, місцевого самоврядування, релігійним громадам та приватним (фізичним) особам та підприємцям.

3.1. Організації, які можуть подавати заявки

Критерії, які визначатимуть відповідність ГО кваліфікаційним вимогам ПРООН, ґрунтуватимуться на шаблоні Запиту про надання інформації від ГО.

3.2. Географія конкурсу

 ПРООН прийматиме заявки організацій з усіх областей України.

4. ЕТАПИ КОНКУРСУ:

I – Підготовка концепцій проєктних пропозицій за наступною структурою:

·       мета, основні цілі та завдання,

·       попередній перелік заходів для досягнення цілей,

·       очікувані результати,

·       партнери,

·       термін реалізації,

·       орієнтовний загальний бюджет без деталізації.

Концепції подаються у довільній формі, обсягом не більше 2 сторінок А4.

Кінцевий термін подачі концепцій – 18 березня 2022 р.

Результати розгляду концепцій будуть повідомлені до 22 березня 2022 р.

II – Подання проєктних пропозицій

За результатами розгляду та попередньої оцінки концепцій обраним організаціям буде запропоновано подати повні проєктні пропозиції. Кінцевий термін подачі повних проєктних пропозицій – 28 березня 2022 р.

Переможці будуть визначені за результатами оцінки проєктних пропозицій Оціночним комітетом. ПРООН укладе грантові угоди з тими фіналістами, які будуть рекомендовані для фінансування за результатами розгляду проєктних пропозицій.

5. БЮДЖЕТ ТА ДОЗВОЛЕНІ ВИТРАТИ

Прийнятними вважаються витрати, які:

•       необхідні для виконання проєктної діяльності відповідно до Грантової угоди;

•       відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну», й ефективності витрат;

•       коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

•       праці персоналу організації та залучених експертів;

•       закупівлі консультаційних та/або інформаційних послуг (в разі їх необхідності для досягнення проєктних цілей);

•       витратні матеріали, включаючи незначні засоби індивідуального захисту;

•       друкарських, типографських і копіювальних послуг;

•       витратних матеріалів і канцелярських товарів;

•       оренди, харчування й інших послуг, пов’язаних із проєктними заходами;

•       транспортних витрат (за умови відповідності відрядження внутрішнім правилам ПРООН).

Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

•       підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;

•       сплатою боргів;

•       міжнародними відрядженнями;

•       відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;

•       створенням та реєстрацією організації;

•       наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;

•       політичною діяльністю;

•       релігійною пропагандою;

•       діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;

•       проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;

•       будівництвом або ремонтними роботами;

•       закупівлею транспортних засобів та/ чи предметів розкоші та відповідних послуг;

 6. ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ТА ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ

Максимальний бюджет проєктної пропозиції не має перевищувати – 10 000 доларів США.

Максимальний термін реалізації проєкту – 6 місяців.

Наявність власного внеску від організації-виконавця або з інших джерел буде врахована та стане перевагою для апліканта. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата праці персоналу організації, надання свого офісу чи обладнання для виконання завдань проєкту тощо). 

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ КОНЦЕПЦІЙ

Концепції проєктних пропозицій подаються українською мовою та надсилаються електронною поштою на адресу: grants.ua@undp.org. У темі листа вказати назву конкурсу «Протидія фековим новинам, дезінформації та пропаганді в Україні».

Контактні особи:

·       Оксана Гречко, спеціалістка з політики цифровізації проєкту Підтримки Дія: oksana.grechko@undp.org;

·        Антон Альошин, фахівець з моніторингу та оцінки проєкту Підтримки Дія: anton.aloshyn@undp.org.

8. ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ

8.1. Оціночні процедури

Після закінчення фази II – Подання проєктних пропозицій, спеціалісти ПРООН проведуть попередню перевірку на відповідність технічним критеріям. На цьому етапі ПРООН може запросити додаткову інформацію на свій розсуд.

Для забезпечення повної прозорості процесу, ПРООН формує Оціночний комітет (ОК), який оцінюватиме ті пропозиції, що пройшли перший етап. ОК – повноважний тимчасовий орган, який відповідає за розгляд, відбір та рекомендацію декількох проєктів до підтримки. ОК залишає за собою право отримати незалежну експертну думку в ході оцінки і відбору проєктів.

8.2. Критерії оцінки письмових пропозицій

Пропозиції будуть оцінюватись ОК за наступними критеріями:

-        Якість проєктної пропозиції відповідно до тематики, визначеної у п. 2;

-        Продемонстрована спроможність запропонованої команди виконати програмну діяльність, описану в проєктній пропозиції;

-        Враховані аспекти прав людини та ґендерні аспекти впровадження проєкту;

-        Якість запропонованих мереж (включаючи потенційних партнерів для впровадження, та вже існуючі мережі, пов'язані з головним аплікантом).

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ

9.1. Моніторинг та оцінка реалізації проєкту

Грантер несе відповідальність за моніторинг виконання проєкту та оцінку його результатів. ПРООН здійснюватиме моніторинг проєкту через перевірку звітів грантера, онлайн консультації, польові візити, зустрічі з персоналом проєкту та зацікавленими сторонами, та участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Грантер повинен подати наступні звіти у форматі, узгодженому з ПРООН:

• короткі звіти на вимогу, які періодично запитує ПРООН у випадках, коли інформація про реалізацію програми потрібна у період між звітними періодами;

фінальний звіт, що включає підсумок діяльності та результатів, а також фінансовий звіт за загальну тривалість грантової угоди.