Зелена економіка та ідеальний баланс

21 October 2021

Виступ Постійної представниці ПРООН в Україні Дафіни Ґерчевої на Національному екофорумі «Зелена економіка: як досягти балансу», 21 жовтня 2021 р.

Дорогі учасники, колеги та партнери,

Рада вітати вас від імені ПРООН на екофорумі, присвяченому темі зеленої економіки.

У вересні 2015 року держави-члени ООН ухвалили «Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року». Це найсміливіший маніфест в історії людства. Він дає нам орієнтири і план дій для захисту людей і планети, а також сприяє зміцненню миру, процвітанню та розвитку партнерства. Реалізація Порядку денного та прописаних у ньому 17 Глобальних цілей вимагає зміни парадигми та нової економічної моделі, що має покращити умови життя, скоротити нерівності, викорінити бідність і захистити довкілля.

Упродовж минулого десятиліття виникла концепція зеленої економіки, і багато країн, зокрема Україна, підтримали її.

Зелена економіка передбачає соціальну інтеграцію, виробляє дуже незначну кількість вуглецю і є ресурсоефективною. Державні та приватні інвестиції, спрямовані на збільшення частки відновлювальних джерел енергії, підвищення енергоефективності, зменшення викидів парникових газів і відходів, є головними рушіями економічного зростання, створення робочих місць, доходів і процвітання.

Перехід до зеленої економіки є центральним елементом Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Хоча було досягнуто певних успіхів у гармонізації нормативно-правової бази України із законодавством ЄС, потрібно докласти ще багато зусиль, щоб зловити зелену хвилю і зробити стрибок до зеленої економіки.

Пандемія завдає значного удару по основам людського розвитку – здоров’ю, доходам та освіті. Відновлення після COVID-19 буде тривалим і болючим процесом, проте водночас відкриває можливість пришвидшити перехід до зеленої економіки та мобілізувати зусилля для сталого й інклюзивного зростання. Згідно з Доповіддю ПРООН про стан людського розвитку за 2020 рік, країни, які напрацьовують нові, більш сталі шляхи розвитку, будуть сильнішими, стійкішими і значно заможнішими, ніж вони могли уявити до пандемії.

ПРООН втілює цілу низку екологічних ініціатив в Україні, зокрема на сході. Ми докладаємо чимало зусиль для захисту довкілля та зниження ризиків і управління стихійними лихами в Донецькій і Луганській областях. У межах нещодавно розпочатої програми управління ризиками стихійних лих ми підвищуємо спроможність громад, місцевих органів влади та Державної служби з надзвичайних ситуацій протистояти викликам, пов’язаним зі зміною клімату.

Частиною комплексу заходів у рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру є допомога громадам у розробці екологічних стратегій і місцевих ініціатив з урахуванням локальних особливостей для прискорення економічного розвитку водночас із захистом довкілля. У межах цієї ініціативи ми розробили план дій із заліснення Луганської області. Ми також випробували інноваційну систему раннього попередження у цільових громадах, за допомогою якої можна буде виявити цілу низку потенційних екологічних ризиків. Система допоможе забезпечувати швидке й ефективне реагування на кризи і загрози, як-от лісові пожежі.

Ми підтримуємо зусилля місцевих громад покращити управління відходами домогосподарств і промисловості, зокрема шляхом формування відкритого діалогу між представниками промисловості, бізнесу, уряду та громадянського суспільства. Зменшення обсягів відходів або забезпечення їх належної утилізації є вкрай важливою складовою процесу розвитку України, від чого залежить якість життя і можливості самозабезпечення, а також перехід до динамічної зеленої і сталої економіки.

На національному рівні ПРООН підтримує одночасний перехід України до вуглецево нейтрального і більш стійкого майбутнього. Ми також сприяємо зеленому й сталому відновленню після пандемії, співпрацюючи з представниками корпоративного сектору та створюючи умови для прямого доступу до приватного зеленого та сталого фінансування. 

На завершення хочу сказати, що я абсолютно переконана, що інсайти, ідеї, знання та досвід, якими ділитимуться сьогодні учасники форуму, сприятимуть наближенню нашого світу до життя в гармонії з природою та розкриттю всього нашого потенціалу як творчих особистостей.

Хоча бачення майбутнього, відображене в 17 Цілях сталого розвитку Порядку денного-2030, є амбітним і орієнтованим на довгу перспективу, його можливо досягти завдяки ентузіазму, енергії та інноваціям таких людей, як ви.

Бажаю всім вам успіху та плідних дискусій.

Дякую!