Звіт про міжнародні добровільні та обов’язкові вуглецеві ринки з особливим акцентом на механізми, які застосовуються у випадку низьковуглецевого сільського господарства та потенційні можливості для українських розробників

Звіт про міжнародні добровільні та обов’язкові вуглецеві ринки з особливим акцентом на механізми, які застосовуються у випадку низьковуглецевого сільського господарства та потенційні можливості для українських розробників

1 November 2022

Звіт містить огляд та аналіз існуючих добровільних вуглецевих ринків та вуглецевих ринків відповідності в усьому світі з відповідними рекомендаціями для України. Особливу увагу приділено механізмам, які застосовуються у випадку сільського господарства, актуальним подіям, зокрема тим, що стосуються покупців і продавців ґрунтового вуглецю та цін на вуглецеві кредити, а також майбутнім можливостям участі у ринках українських виробників сільськогосподарської продукції.