Цілі сталого розвитку: Що треба знати органам місцевого самоврядування

Ukrainian

pdf (1MB)

Download

Цілі сталого розвитку: Що треба знати органам місцевого самоврядування

13 April 2018

25 вересня 2015 року держави-члени Організації Об’єднаних Націй погодили 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР) в рамках Порядку денного у галузі розвитку на період після 2015 року. Для органів місцевого і регіонального самоврядування всього світу прийняття ЦСР є знаковою подією. Ще до остаточного затвердження цих 17 Цілей уже сам всеохопний характер процесу прийняття Порядку денного на період після 2015 року ознаменував велику перемогу для всіх зацікавлених сторін.

Консультації, проведені ООН щодо Порядку денного на період після 2015 року, стали найбільш масштабними в її історії. Упродовж усього цього процесу організація «Об’єднані міста і органи місцевого самоврядування» (UCLG), виступаючи координатором Глобальної робочої групи органів місцевого і регіонального самоврядування, підтримувала ухвалення окремої цілі щодо екологічно безпечної урбанізації, закликаючи, щоб у всіх цілях і завданнях ураховувалися різні умови, можливості та виклики, існуючі на субнаціональному рівні. Включення Цілі 11 «Забезпечення відкритості, безпечності, життєстійкості та екологічної сталості міст та інших населених пунктів» є значною мірою плодом наполегливої роботи органів місцевого самоврядування, їх об’єднань і міської спільноти. ЦСР 11 передбачає визнання трансформаційного внеску урбанізації у справу розвитку, а також ролі міських лідерів у стимулюванні глобальних змін знизу догори.

Проте, роль місцевих адміністрацій у виконанні Порядку денного виходить далеко за рамки Цілі 11. В усіх ЦСР є завдання, що прямо чи опосередковано пов’язані з повсякденною роботою органів місцевого і регіонального самоврядування. Органи місцевого самоврядування не слід розглядати лише як виконавців Порядку денного. Органи місцевого самоврядування – розробники політики, каталізатори змін, це той рівень влади, що має найкращі можливості встановлення зв’язку між глобальними цілями та місцевими громадами.

Публікація “Цілі сталого розвитку: Що треба знати органам місцевого самоврядування” надає бачення того, як кожна з 17 ЦСР стосується повсякденної роботи органів влади на регіональному та місцевому рівнях. Вона також містить інформацію щодо завдань і показників для кожної Цілі, що є релевантними для органів місцевого самоврядування та демонструє взаємозв'язок між Цілями та іншими міжнародними програмами.

Переклад брошури українською мовою здійснено в рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України» з оригінального тексту, виданого організацією «Об’єднані міста і органи місцевого самоврядування» під назвою «The Sustainable Development Goals: What Local governments need to know».