Поглиблена процедура належної обачності щодо прав людини для бізнесу за несприятливих обставин, спричинених конфліктом

українською

pdf (1MB)

Download

Поглиблена процедура належної обачності щодо прав людини для бізнесу за несприятливих обставин, спричинених конфліктом

16 September 2022

Вжиття запобіжних заходів та відновлення в умовах кризи вимагають застосування підходу, що полягає в участі всього суспільства (‘whole of society’ approach). Усі категорії зацікавлених сторін мають свою певну роль. Для підтримання миру та стабільності на аренах конфліктів скоординовані дії є особливо важливими. І як показали останні спалахи бойових дій, приватний сектор та бізнес можуть здійснювати істотний вплив як для посилення, так і для послаблення напруги.

Від Афганістану до М’янми, у Малі, Судані, в Україні та інших країнах бізнес здійснював вплив на події різними шляхами. Від стратегій призупинення діяльності та найму до звинувачень в експлуатації та корупції, деякі учасники приватного сектору показали свою рішучість у розбудові миру, тоді як інших критикували за ставлення прибутку вище за людей.

Зважаючи на такий потужний вплив, ПРООН та Робоча група ООН з питань бізнесу та прав людини розробили цю практичну дорожню карту: Поглиблена процедура належної обачності щодо прав людини для бізнесу за несприятливих обставин, спричинених конфліктом: Посібник.

Мета цього Посібника — забезпечити краще розуміння бізнес-спільнотою, урядами, громадянським суспільством та іншими зацікавленими сторонами практичних заходів, які необхідно вжити для забезпечення відповідальної поведінки бізнесу на охоплених конфліктом територіях.

У Посібнику викладено параметри, на основі яких бізнес міг би розробити та впровадити дієві заходи належної обачності в охоплених збройним конфліктом контекстах та в інших ситуаціях поширеного насильства. Цей Посібник ґрунтується на Керівних принципах ООН з питань бізнесу прав людини (Керівні принципи ООН), авторитетних глобальних рамках, які є орієнтиром для держав і компаній у запобіганні несприятливому впливу на права людини, пов’язаному з бізнесом, та усуненні такого впливу.

Відповідно, Посібник має на меті розкрити концепцію поглибленої процедури належної обачності щодо прав людини та ідентифікувати попереджувальні сигнали та підстави для вжиття бізнесом відповідних заходів. У Посібнику визнається, що бізнес постійно впливає на динаміку конфлікту і тому потребує запровадження відповідних практик, що враховують контекст конфліктів, щоб виявити та пом’якшити ці впливи. У ньому викладено елементи поглибленої процедури належної обачності щодо прав людини, що вимагають від бізнесу виявити та усунути несприятливий вплив як на права людини, так і на конфлікти.

Взаємодія між ПРООН та Робочою групою ООН розширює нашу співпрацю у впровадженні Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини на охоплених конфліктом територіях та впроваджує новий вимір для підтримки, яку ПРООН надає в кризових контекстах.

Зрештою, ПРООН та Робоча група ООН сподіваються, що ця публікація надасть надійний інструмент для забезпечення того, щоб бізнес відігравав кон­структивну роль у підтримуванні миру для реалізації Порядку денного 2030 та, понад усе, у забезпеченні поваги до прав людини на охоплених конфліктом територіях.