Координація управління ризиками і загрозами

Координація управління ризиками і загрозами

19 May 2021

Аналітичний звіт

Особливості та складність ризиків у регіонах, що постраждали від конфлікту, вимагають чітко визначеного підходу до управління ризиками та загрозами. Крім того, в рамках реформи з децентралізації влади більшість функцій, пов’язаних із забезпеченням громадської безпеки в територіальних громадах, передаються органам місцевого самоврядування. Це додатково вимагає чіткого розподілу ролей та відповідальності, а також, що важливо, надійного механізму координації між усіма відповідними суб'єктами для управління ризиками та загрозами на всіх рівнях.

У зв’язку з цим, Програмою ООН із відновлення та розбудови миру була проведена оцінка координації управління ризиками та загрозами з метою аналізу наявного механізму координації управління ризиками та загрозами в Україні загалом та, зокрема, у регіонах, що постраждали від конфлікту, та надання рекомендацій щодо розробки дієвого та ефективного механізму координації управління ризиками на сході України.