Експрес-оцінка впливу війни на мікро-, малі та середні підприємства в Україні

Експрес-оцінка впливу війни на мікро-, малі та середні підприємства в Україні

20 October 2022

Експрес-оцінка впливу війни на мікро-, малі та середні підприємства в Україні присвячена поточному стану ділової активності мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) у різних регіонах і галузях, ключовим викликам і проблемам, спричиненим війною, та основним змінам, що відбулися, порівняно з довоєнним періодом. Це дослідження також спрямоване на визначення доступної для ММСП підтримки з боку різних зацікавлених сторін, таких як уряд, місцеві органи влади, донорські організації та приватний сектор.

У звіті узагальнено основні висновки за результатами оцінки, а також спостереження щодо можливих дій у відповідь на виклики, з якими наразі стикаються ММСП в Україні. Звіт має на меті надати уявлення про поточні наслідки війни для сектору ММСП. Це дослідження ґрунтується на широкому діапазоні вторинних даних, зібраних шляхом предметного кабінетного дослідження.

Цю публікацію створено в рамках швейцарсько-українського Проєкту «Зміцнення членських бізнес-об’єднань мікро-, малих і середніх підприємств в Україні», який упроваджується Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні у співпраці з Міністерством економіки за підтримки Швейцарії.

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals