Аналітичний збірник судової практики у сфері ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в Україні: практичний посібник для суддів

Аналітичний збірник судової практики у сфері ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в Україні: практичний посібник для суддів

22 June 2021

Аналітичний збірник судової практики у сфері ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в Україні покликаний стати професійним інструментом для мінімізації порушень прав людини з боку держави, зважаючи на особливий статус осіб, інфікованих ВІЛ, та осіб, які хворіють на туберкульоз. Збірник слугуватиме розробці алгоритму дій національним судовим та іншим правозастосовним органам в окресленій царині та зміцненню їхньої спроможності забезпечувати права та свободи осіб, які вступають у правовідносини, де ключовим аспектом є проблематика ВІЛ/СНІДу та туберкульозу.

Збірник поєднує доктрину та практику, аналіз міжнародних стандартів, законодавства зарубіжних країн, національних нормативних актів і практики їх застосування (а саме, національних судів, судів зарубіжних країн і практики ЄСПЛ) та рекомендації щодо більш ефективного впровадження найкращих практик в українське правозастосування, що слугуватиме захисту прав людини у сфері охорони здоров’я й утвердженню принципу верховенства права. Видання спрямоване на активізацію адвокації з метою вдосконалення національного законодавства в цій галузі, а також на допомогу юристам, правозахисникам, сервісним і пацієнтським організаціям, медичним працівникам, сферою професійного інтересу яких є ВІЛ/СНІД, туберкульоз і права людини.