Аналіз джерел та інструментів залучення фінансових ресурсів для фінансування Цілей сталого розвитку в Україні

Аналіз джерел та інструментів залучення фінансових ресурсів для фінансування Цілей сталого розвитку в Україні

23 November 2022

Досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) до 2030 року вимагає суттєвих фінансових ресурсів, водночас країни мають все більше можливостей залучати нові та додаткові джерела фінансування, а також використовувати різноманітні інноваційні підходи до фінансування.

Метою даного дослідження було проведення аналізу основних джерел фінансування, а також інструментів залучення фінансових ресурсів, що можуть бути спрямовані для реалізації Цілей сталого розвитку в Україні.

У цьому документі описані світова практика та її релевантність до українських реалій, переваги та перепони використання джерел (розділ 2) й інструментів (розділ 3) фінансування розвитку. В аналіз включені найбільш поширені та використовувані у світовій практиці джерела й інструменти фінансування, що застосовуються або можуть бути застосовані в Україні. На основі проведеного аналізу, у розділі 4 цього документу представлені основні рекомендації для представників Уряду України щодо залучення різних видів і форм фінансування для розвитку, а також основні висновки за результатами проробленого аналізу.

Аналіз проведений ТОВ «Ернст енд Янг» (EY) в рамках реалізації програми «Сприяння стратегічному плануванню та фінансуванню сталого розвитку на національному та регіональному рівнях в Україні» спільно з ПРООН та Офісом Цілей сталого розвитку, створеного за фінансової підтримки Урядів Швеції та Швейцарії.

Звіт було підготовлено до початку повномасштабної війни в Україні, проте висновки та рекомендації щодо сталого розвитку залишаються актуальними під час війни та після її закінчення.