Бюджетування Цілей сталого розвитку (включає методологію та звіт із бюджетування ЦСР)

Бюджетування Цілей сталого розвитку (включає методологію та звіт із бюджетування ЦСР)

8 February 2022

З 2015 року в Україні було розпочато низку реформ, спрямованих на здійснення соціально-економічних перетворень та зміцнення демократичної системи країни. Цілі сталого розвитку (ЦСР) інтегровані в державну політику згідно з принципами, викладеними в Порядку денному у сфері сталого розвитку до 2030 року. В результаті інклюзивного процесу затвердження ЦСР, що враховував національний контекст розвитку, було створено національну систему ЦСР, що включає 86 національних цілей та 183 індикатори для моніторингу. Досягнення ЦСР вимагає залучення широкого кола зацікавлених сторін на різних рівнях влади. Окрім того, необхідно визначити бюджетний код для кожної цілі та індикатора на національному, обласному та місцевому рівні.

Звіт включає:

1. детальну методологію та методи відображення ЦСР в українській бюджетній системі, сумісні з існуючою національною системою управління економікою, бюджетом та державними фінансами;

2. результати аналізу відображення ЦСР у державному бюджеті на 2020 рік, трьох обласних бюджетах та трьох бюджетах громад;

3. існуючі обмеження щодо врахування ЦСР у бюджетному процесі;

4. методологію розробки стратегії для врахування ЦСР у бюджетному процесі;

5. додатки, які містять стратегію та рекомендації врахування ЦСР у бюджетному процесі для різних рівнів управління.

У звіті також пояснюється, який код бюджету/програми закріплений за відповідною ЦСР, враховуючи, що деякі програми сприятимуть досягненню одразу кількох ЦСР, тому потребують врахування додаткових коефіцієнтів для коректного кодування/звітності.

Звіт підготовлено ПРООН в межах реалізації Спільної програми «Сприяння стратегічному плануванню та фінансуванню сталого розвитку на національному та регіональному рівнях в Україні».

Для вдосконалення фінансування ЦСР в Україні ПРООН, як провідна організація в сфері розвитку, спільно з ВООЗ, ЮНІСЕФ та Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН), впроваджує комплексну Спільну програму зі сприяння процесам стратегічного планування та фінансування сталого розвитку в Україні.