Зміцнення потенціалу кризового управління та реагування на надзвичайні ситуації на всіх рівнях органів державної влади в Україні

Опис проєкту:

Ця ініціатива спрямована на зміцнення спроможності українських урядових інституцій, що дозволить їм подолати наслідки війни та підтримувати послідовне надання послуг українському народу. Головним принципом є зміцнення управління, забезпечення його стійкості та прозорості, особливо під час криз і надзвичайних ситуацій. Проєкт підкреслює важливість комплексного планування між центральним урядом, регіональними установами та широким спектром зацікавлених сторін, враховуючи міжнародні організації, громадянське суспільство та приватний сектор. За своєю суттю ініціатива спрямована на посилення стійкості територіальних громад та внутрішньо переміщених осіб.

Цілі проєкту:

  1. Розбудова потенціалу на всіх рівнях управління
  • • Посилення можливостей реагування на кризи та надзвичайні ситуації на національному, регіональному та місцевому  рівнях влади.
  • • Впровадження досвіду управління кризовими ситуаціями та раннього відновлення на усіх урядових рівнях, посилюючи  технічні можливості для управління реагуванням і забезпечення безперебійного надання соціальних послуг як на національному, так і на місцевому рівні.
  • • Розширення спроможності державних органів щодо планування, впровадження та моніторингу ініціатив сталого відновлення, підтримуючи як прозорість, так і підзвітність у напрямку відновлення України.
  • • Підвищення ефективності урядової стратегічної комунікації з фокусом на протидію дезінформації та мінімізацію впливу фейкових новин.

2. Покращення даних та ІТ для управління кризовими ситуаціями

  • Інтегрування системи аналізу даних/інформації в структури управління кризовими ситуаціями для сприяння ефективним механізмам реагування.
  • Запуск ІТ-інструментів, розроблених для надання допомоги державним послугам на всіх рівнях влади.
  • Підвищення можливостей галузевих міністерств у кризовій координації та комунікації через інтеграцію сучасних ІТ-рішень.
  • Сприяння діджиталізації процесів, пов’язаних із відбудовою, регіональним розвитком і пов’язаним із цим моніторингом.

Очікувані результати:

Урядові інституції усіх рівнів демонструватимуть керівну роль у реагуванні на кризові ситуації, забезпечуючи безперебійне надання державних послуг. Крім того, ці установи координуватимуть ініціативи з надання допомоги та відновлення, непохитно дотримуючись принципу «ніхто не залишиться поза увагою».