Проєкт технічної допомоги кінцевим бенефіціарам Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та Програми з відновлення України

Про технічну допомогу

Подолання наслідків збройного конфлікту 2014-2015 років на сході України та подальшого повномасштабного вторгнення у 2022 р. залишається ключовим пріоритетом роботи ЄС в Україні. На прохання українського уряду Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив фінансування на реалізацію Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (НКПВУ) та Програми з відновлення України (ПВУ) – багатосекторних рамкових позик на загальну суму 200 та 340 млн євро відповідно, спрямованих на інвестування у відновлення інфраструктури, що має важливе соціальне значення.

Метою цих програм є забезпечення гідних умов життя для внутрішньо переміщених осіб і громад, що їх приймають. НКПВУ розпочалася у вересні 2015 року, а ПВУ є логічним продовженням першої програми і реалізується з грудня 2021 року. Програми впроваджуються на підставі відповідних Фінансових угод між Україною та ЄІБ.

16 грудня 2016 р. ЄІБ разом із Міністерством регіонального розвитку,  будівництва та житлово-комунального господарства України підписали Угоду про співробітництво щодо надання технічної допомоги з метою сприяння належному впровадженню НКПВУ. Ця угода має забезпечити такі очікувані результати: прозоре та оптимальне використання кредитних коштів, які виділяються на впровадження НКПВУ, що сприятиме ефективній модернізації інфраструктури та підвищенню якості життя внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення, постраждалого від війни на сході України.

Відповідно до цієї угоди, Програма розвитку ООН в Україні через Проєкт технічної допомоги підтримує реалізацію НКПВУ та допомагає кінцевим бенефіціарам субпроєктів (місцевим органам влади та самоврядування, виконавчим органам територіальних громад, державним та комунальним підприємствам, установам та організаціям) більш ефективно планувати, впроваджувати та контролювати субпроєкти, пов'язані з відновленням, у тому числі шляхом розвитку потенціалу кінцевих бенефіціарів щодо розробки субпроєктів, закупівель та укладання договорів, пом'якшення негативних соціальних наслідків та належного місцевого самоврядування. У грудні 2021 року технічна допомога ПРООН була розширена на Програму з відновлення України.

Про проєкт

Проєкт технічної допомоги є важливою частиною масштабної Програми ООН із відновлення та розбудови миру, яка спрямована на  комплексне відновлення інфраструктури, що постраждала внаслідок воєнних дій, зміцнення безпеки та соціальної згуртованості громад, підтримку їх економічного відновлення та подальшу реалізацію реформ децентралізації та охорони здоров’я.

Мета Проєкту технічної допомоги ПРООН полягає у підтримці належної реалізації НКПВУ/ПВУ шляхом ефективного комплексного моніторингу субпроєктів разом із розвитком потенціалу кінцевих бенефіціарів. Експерти ПРООН надають консультативну допомогу на всіх етапах проєктного циклу, зокрема, планування, проєктування, будівництва, закупівель та моніторингу субпроєктів. Особлива увага приділяється вдосконаленню місцевого самоврядування у напрямку залучення громадськості до прийняття рішень, запобігання шахрайству та корупції. Проєкт технічної допомоги ПРООН застосовує підхід широкого залучення місцевих громад відповідно до Плану соціального менеджменту та залучення зацікавлених сторін, що сприяє включенню різних стейкхолдерів і місцевих громад у впровадження НКПВУ/ПВУ.

Для досягнення цієї мети ПРООН створила регіональну Групу та децентралізовані підрозділи технічної підтримки (ГТП), які є ресурсними центрами для кінцевих бенефіціарів та зацікавлених сторін у цільових областях програм.

Географія реалізації програм може бути скоригована з урахуванням факторів дестабілізації ситуації в Україні та рівня безпеки в окремих районах, спричинених наслідками воєнних дій.

Напрями діяльності

Результати діяльності ГТП ПРООН зорієнтовані на виконання поставлених завдань у таких секторах:

1. Інжиніринг та будівництво: технічний моніторинг, перевірка проєктної документації та рекомендації щодо її коригування, моніторинг об’єктів на всіх стадіях будівництва, включаючи вибіркові перевірки субпроєктів, проведення тренінгів та надання консультативної підтримки з інженерно-технічних питань.

2. Закупівлі та фінансування: перевірка угод про передачу коштів позики та тендерних досьє, аналіз питомих витрат за субпроєктами, порівняння цін та аналіз факторів підвищення витрат, моніторинг тендерних процедур та перевірка договірної документації (у разі потреби), проведення тренінгів та надання консультативної підтримки з питань фінансів та закупівель.

3. Антикорупційна діяльність:  попередження, реагування та пом’якшення ризиків корупції, шахрайства, відмивання доходів та інших пов’язаних ризиків на всіх стадіях реалізації субпроєктів, моніторинг ризиків на стадії виконання будівельних робіт, забезпечення інституційної спроможності кінцевих бенефіціарів шляхом надання відповідних тренінгових послуг та інформаційно-консультативної підтримки.

4. Соціальний менеджмент та залучення зацікавлених сторін: підтримка у розробці та впровадженні Планів соціального менеджменту, включаючи аналіз екологічних і соціальних впливів та ризиків, сприяння залученню зацікавлених сторін і громад, створення робочих груп з впровадження субпроєктів, моніторинг дотримання екологічних і соціальних стандартів ЄІБ та проведення тренінгів з соціального менеджменту.

Більше інформації про НКПВУ та ПВУ – на сайті Міністерства розвитку громад та територій України.

Контакти Групи технічної підтримки ПРООН:

  • Ігор Кістеньов-Кавказький, Керівник ГТП ПРООН, igor.kistenyov-kavkazkii@undp.org
  • Олександр Бєлоусов, Спеціаліст з інженерних питань (ключовий експерт), oleksandr.bielousov@undp.org
  • Олександр Радіонов, Спеціаліст із закупівель та фінансів (ключовий експерт), oleksandr.radionov@undp.org
  • Іван Сікора, Антикорупційний спеціаліст (ключовий експерт), ivan.sikora@undp.org
  • Всеволод Яковлєв, Спеціаліст із залучення зацікавлених сторін (ключовий експерт), vsevolod.yakovliev@undp.org

**

Про ЄІБ:

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) — це інституція довгострокового кредитування Європейського Союзу. Його власниками є держави-члени Євросоюзу. Банк надає доступ до довгострокового фінансування для розумного інвестування задля впровадження політик Європейського Союзу.

Про ЄІБ в Україні:

Європейський інвестиційний банк працює в Україні з 2007 року. Україна є основною країною-реципієнткою інвестицій ЄІБ серед країн Східного партнерства, на неї припадає понад 60% кредитної діяльності ЄІБ у цьому регіоні. Банк фокусується на сферах соціальної та економічної інфраструктури, транспорту та зв'язку, розвитку місцевого приватного сектору, енергоефективності, інновацій та протидії кліматичним змінам. Нині ЄІБ є одним із найбільших інвесторів в Україні з портфелем кредитів та гарантій на загальну суму понад 7 млрд євро.

Про Надзвичайну кредитну програму для відновлення України (НКПВУ)

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України здійснюється згідно Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком. Через Програму ЄІБ надав місцевим органам влади 200 млн євро у вигляді багатосекторних рамкових кредитів на відновлення важливої комунальної й транспортної інфраструктури та покращення умов життя для внутрішньо переміщених осіб та громад, що їх приймають.

Про ПРООН в Україні:

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) налагоджує партнерство з владою, бізнесом, громадами, сприяючи розвитку країн, підвищуючи їх здатність протистояти кризам, підтримує економічне зростання задля покращення якості життя кожної людини. В Україні робота ПРООН зосереджена на трьох програмних напрямках: інклюзивний розвиток, відновлення та розбудова миру; демократичне врядування; енергетика та захист довкілля. Нині Україна має одну з найбільших програм ПРООН у Європі.

Impact

START DATE

March 2017

END DATE

December 2025

STATUS

Ongoing

PROJECT OFFICE

Ukraine

IMPLEMENTING PARTNER

United Nations Development Programme

DONORS

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE

Dept of Forgn Afrs Trade & Dev

EUROPEAN COMMISSION

European Investment Bank

GOVERNMENT OF DENMARK

GOVERNMENT OF JAPAN

GOVERNMENT OF NETHERLANDS

GOVERNMENT OF POLAND

GOVERNMENT OF SWITZERLAND

GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM

SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

US Department of State

Unspecified

TOTAL CONTRIBUTIONS

$130,467,521

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2017$1,564,023

2018$3,442,471

2019$14,460,105

2020$26,719,148

2021$26,878,239

2022$23,260,955

2023$16,418,745

2024$2,925,495

Full Project information