UNDP оголошує грант на розбудову Мережі робочих груп із громадської безпеки та відновлення у партнерських громадах Сумської області

22 February 2024
Фото: Павло Мальований / UNDP в Україні

ВСТУП

У цьому оголошенні подано інформацію про конкурс грантів, який проводиться Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP) в Україні за напрямами «соціальна згуртованість» та «громадська безпека» для неурядових організацій, які здійснюють діяльність на території Сумської області (на підконтрольних Уряду України територіях), та надано інструкції щодо подачі проєктних пропозицій. В оголошенні зазначено критерії відповідності вимогам конкурсу, описано процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також викладено критерії оцінки проєктів, які будуть відібрані в межах цього конкурсу.

Загальна стратегія конкурсу полягає у застосуванні орієнтованого на громаду підходу для забезпечення соціальної згуртованості та громадської безпеки, в основу якого закладено методологію UNDP.

Конкурс проводиться за цільовим напрямом:

UN_2024_06_CS: «Створення та підтримка діяльності Мережі робочих груп із громадської безпеки та відновлення у громадах-партнерах Сумської області»

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ UNDP В УКРАЇНІ 

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP) в Україні працює в 170 країнах і територіях з метою ліквідації бідності, зменшення нерівності, подолання відчуження та розбудови стійкості задля підтримки прогресу в цих країнах. Як агентство розвитку системи ООН, UNDP відіграє вирішальну роль у допомозі країнам у досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР).

В Україні UNDP працює у п'яти програмних сферах підтримки: посилення потенціалу Уряду України в реагуванні на кризи та їх подоланні; безперервне надання державних послуг; надання термінової допомоги з відновлення та відбудови; життєзабезпечення та підтримка приватного сектору; громадянське суспільство та підтримка соціальної структури.

Війна в Україні вже призвела до величезних людських жертв, безпрецедентного переміщення населення як всередині країни, так і до сусідніх країн та катастрофічного руйнування інфраструктури. Вісімнадцять років соціально-економічних досягнень України опинилися під загрозою. Основне завдання UNDP полягає в тому, щоб якомога повніше зберегти здобутки розвитку та якнайшвидше повернути Україну на шлях досягнення Цілей сталого розвитку.

11 квітня 2022 року UNDP розпочала свою Програму з підвищення стійкості та відновлення в Україні, щоби мати можливість негайно реагувати на гуманітарні проблеми та виклики, які виникають у сфері розвитку. Загальна мета полягає у збереженні здобутків розвитку в Україні, пом’якшенні негативних кризових наслідків, які виникають у сферах управління та надання послуг, впровадженні заходів для відновлення вже на етапі надання гуманітарної допомоги, сприянні швидкому поверненню до розвитку та прискорення процесів для національного досягнення ЦСР.

Фінансову підтримку для реалізації гранту надає Уряд Королівства Нідерландів.

Заходи у межах цього проєкту органічно доповнюють успішні результати співпраці між Урядом Королівства Нідерландів та UNDP протягом 2019–2022 років, зокрема у сфері мобілізації громад задля зміцнення безпеки та соціальної згуртованості, а також для підсилення реінтеграції та легшого переходу ветеранів та ветеранок до цивільного життя у громади за активної участі самих громад. Так, Уряд Королівства Нідерландів є ключовим партнером UNDP у зазначеній сфері та активним прихильником ініціатив, які використовують потенціал та можливості ветеранської спільноти для реалізації соціальних ініціатив на користь своїх громад.

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції в межах цього конкурсу, мають відповідати таким обов’язковим вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на території Сумської області та впроваджувати свою діяльність на території цільових громад, зазначених в пункті 3.3. цього оголошення;
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи від трьох років відповідно до тематики конкурсу (у сфері громадської безпеки, мобілізації та розвитку громад, взаємодії поліції та громади на засадах партнерства, соціальної згуртованості, гендерної рівності, роботи з молоддю, розбудови миру, підвищення громадської обізнаності щодо прав та потреб ветеранів АТО та ООС та інших вразливих груп населення, допомоги людям, які пережили гендерно зумовлене насильство);
 • мати підтверджений досвід упровадження щонайменше двох проєктів за тематикою конкурсу та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту). У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбачених проєктом (профільна освіта, досвід роботи тощо).
 • мати попередній досвід роботи за кошти міжнародних донорів та успішного звітування за проєктами;
 • мати досвід модерування процесів, що сприяють розвитку в громадах (стратегічне планування, розробка статутів громад та нормативно-правових актів, що сприяють залученню громадян до участі у врядуванні громадою тощо, менторська підтримка громад у написанні грантових заявок і втіленні проєктів);
 • досвід реалізації проєктів/завдань у сфері реінтеграції ветеранів та членів їхніх родин у громадах розглядатиметься як переваг.

3.2. Персонал, залучений до виконання проєкту, повинен відповідати таким вимогам:

 • проєктна команда щонайменше має складатися з: координатора проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів UNDP) та бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності);
 • досвід роботи у громадському секторі не менше трьох років (для керівника проєкту);
 • знання мов – вільне володіння українською мовою;
 • бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським обліком) та досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше двох років;
 • готовність дотримуватися всіх правил та встановлених регламентів співпраці, запропонованих міжнародними партнерами.

3.3. Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій:

Проєкт, який буде впроваджуватися за кошти цього грантового конкурсу, планується до реалізації на території п’яти-шести партнерських громад, спільно відібраних до участі у проєкті.

При формуванні проєктної заявки організація-заявник має орієнтуватися на громади області, визначені у спільних консультаціях із Сумською обласною військовою адміністрацією та громадянським суспільством, а саме:

Сумська ТГ, Конотопська ТГ, Дубов’язівська ТГ, Роменська ТГ,  Чернеччинська ТГ, Глухівська ТГ, Кролевецька ТГ, Липоводолинська ТГ, Лебединська ТГ, Андріяшівська ТГ.

Організація-заявник може запропонувати розглянути додатково в якості партнерських  інші громади області на підставі їх зацікавленості, ґрунтуючись на чітко визначених і описаних у заявці критеріях відбору громад. Водночас в якості цільових можуть розглядатися тільки ті громади, у яких безпекова ситуація дозволяє реалізацію підходу поєднання гуманітарної допомоги із відновленням та розвитком громад. 

Загальний перелік громад у межах області не має перевищувати 6 громад. Остаточний перелік громад буде погоджено між UNDP та обраною організацією.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Цей конкурс оголошено з метою відбору громадської організації та спрямовано на об`єднання зусиль громадськості, представників органів державної влади та місцевого самоврядування для мобілізації громад задля відновлення та розвитку, виявлення, обговорення та пошуку шляхів вирішення проблем та усунення факторів (в межах впливу громади), що негативно впливають на стан громадської безпеки та соціальної згуртованості.

З цією метою UNDP практикує використання підходу із громадської безпеки та соціальної згуртованості, який передбачає створення і функціонування робочих груп із громадської безпеки і відновлення (до 24 лютого 2022 року – робочі групи із громадської безпеки і соціальної згуртованості) (далі – робочі групи) – відкриті діалогові платформи, що об’єднують активних мешканців і мешканок громади, громадські організації, представників органів місцевої влади та самоврядування, поліції та органів правопорядку, соціальних служб, ветеранської спільноти, ВПО, інших зацікавлених сторін. Координацію діяльності робочих груп, а також постійний зв’язок із фахівцями із мобілізації громад від UNDP здійснюють місцеві лідери/координатори в кожній із цільових громад.

Метою цього конкурсу також є пошук активних, вмотивованих, досвідчених та потужних організацій, спроможних започаткувати та підтримати діяльність Мережі робочих груп шляхом застосування підходу UNDP у цільових громадах Сумської області. Планується підтримати одну партнерську організацію.

Головні завдання проєкту:

1. Створення робочих груп із громадської безпеки та відновлення у партнерських громадах Сумської області як відкритих діалогових платформ передбачатиме:

 • започаткування та підтримку діяльності у Сумській області локальної мережі лідерів/координаторів у партнерських громадах за напрямом «Громадська безпека та відновлення»;
 • дотримання принципів гендерної рівності та інклюзивності у формуванні складу робочих груп і мережі лідерів/координаторів та в їхній подальшій роботі в партнерських громадах;
 • залучення ветеранів/ветеранок та членів їхніх родин до діяльності діалогових платформ та процесів прийняття рішень на рівні громади;
 • організацію заходів із розвитку спроможності та потенціалу членів робочих груп на основі виявлених потреб (включно із організацією та проведенням навчання із написання проєктних заявок, проєктного менеджменту, адвокації, медіаграмотності тощо), організація супервізійної та інтервізійної підтримки їхньої діяльності;
 • покращення координації, взаємодії та обміну досвідом діяльності робочих груп із громадської безпеки та відновлення між партнерськими громадами, зокрема й у питаннях прийняття рішень на місцевому рівні та бюджетуванні;
 • моніторинг виконання рішень, ухвалених на засіданнях робочих груп із громадської безпеки та відновлення;
 • організацію заходів, спрямованих на підсилення ролі та впливу мережі на обласному та/або національному рівнях, (наприклад, у форматі круглих столів, семінарів, оприлюднення результатів моніторингу тощо), включно із підсиленням спроможності молодих членів робочих груп будувати та підтримувати діалог із органами влади на всіх рівнях;
 • підтримку адвокаційної діяльності та цілеспрямованого впливу на процеси планування у громадах, наприклад, розробку планів громадської безпеки чи програм із відновлення;
 • залучення місцевих зацікавлених сторін до вирішення актуальних для них питань щодо соціальної згуртованості, відновлення та громадської безпеки.

2. Підтримка лідерства та розвиток людського потенціалу на місцевому рівні шляхом організації системи супроводу діяльності лідерів/координаторів у партнерських громадах. Очікується, що лідери-координатори отримають технічну, методологічну та організаційну підтримку щодо:

 • організації та проведення семінарів/тренінгів із обміну практиками та інноваціями громадянської активності, волонтерства, фасилітації та модерації групових дискусій, мережування у сфері громадської безпеки, відновлення, реінтеграції тощо (не менше чотирьох семінарів на рік);
 • консультативної та організаційної підтримки місцевих волонтерських ініціатив, проєктів ініціативних груп та громадських організацій у питаннях громадської безпеки, згуртованості відновлення та реінтеграції ветеранів та членів їх родин;
 • супроводу та підтримки діяльності у Сумській області локальної  мережі лідерів/координаторів робочих груп;
 • супроводу та консультування громадських організацій та (за потребою) допомоги у їх юридичній реєстрації, а також щодо форм місцевої демократії та методів їх удосконалення;
 • інформаційного супроводу та документообігу в діяльності робочих груп із громадської безпеки та відновлення (вебінари, відеоуроки з інформацією про роботу з хмарними сервісами, документами тощо).

3. Забезпечення своєчасного широкого висвітлення змісту та результатів діяльності робочих груп у місцевих та регіональних медіа, на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування, інших інформаційних ресурсах, що включає але не обмежується):

 • створення та/або розвиток інформаційних ресурсів (зокрема, сторінок у соціальних мережах, на вебплатформах, офіційних сайтах органів місцевого самоврядування, їх регулярне інформаційне наповнення, підтримка та модерація за напрямами громадської безпеки, соціальної згуртованості, відновлення та (ре)інтеграції ветеранів та членів їх родин;
 • регулярне (щонайменше один раз на місяць) оновлення інформації щодо діяльності робочих груп на існуючих інформаційних ресурсах;
 • активне залучення медіа-партнерів до висвітлення діяльності робочих груп;
 • підготовка і друк поліграфічної продукції для висвітлення процесу діяльності робочих груп (друк інформаційних вісників, фіксація історій успіху тощо).

Очікувані результати:

 • робоча група із громадської безпеки та відновлення/реінтеграції у кожній із цільових громад є дієвим майданчиком для партисипативного ухвалення рішень та координації між представниками і представницями громадського сектору, ветеранської спільноти та членів родин, ініціативних груп, влади, місцевого самоврядування, бізнесу, надавачів послуг із безпеки (поліція, ДСНС), соціальними службами та іншими зацікавленими сторонами;
 • підсилено лідерський потенціал у цільових громадах проєкту через системний супровід діяльності лідерів/координаторів робочих груп та диференційовану технічну, методологічну та організаційну підтримку;
 • створено дієву систему моніторингу діяльності та заохочення розповсюдження найкращих практик й інновацій у Мережі робочих груп громадської безпеки, відновлення та реінтеграції;
 • відпрацьовано дієві механізми забезпечення сталості діяльності робочих груп із урахуванням локальних особливостей кожної громади та мережі загалом, а також розроблено механізми координації на обласному, міжрегіональному та/або національному рівнях;
 • налагоджено ефективну комунікацію щодо змісту, рішень та результатів діяльності робочих груп, а також їх впливу на процеси життєдіяльності у громаді через найзручніші канали комунікації для різних аудиторій з урахуванням локальної специфіки кожної громади та області;
 • Мережа робочих груп із громадської безпеки та відновлення набула нормативного закріплення, існує поділене бачення щодо її розвитку і функціонування, а також механізмів координації на обласному, міжрегіональному та/або національному рівнях;
 • докладніші кількісні індикатори щодо очікуваних результатів будуть напрацьовані разом із обраною за конкурсом організацією.

5. ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ

Тривалість проєкту — до 10 місяців. Початок імплементації проєкту — березень 2024 року. 

Проєктним пропозиціям, в межах яких буде запропоноване співфінансування (не менше ніж 10% від загального бюджету проєкту), надаватиметься додаткова перевага. Під співфінансуванням мається на увазі наявність іншого джерела фінансування, крім UNDP. Власний фінансовий внесок організації має бути підтверджений відповідними обліково-бухгалтерськими документами на етапі подачі фінансової звітності за проєктом. Наявні у організації матеріальні цінності (зокрема офісне приміщення та офісну техніку) у якості співфінансування не розглядаються.

Додаткову превагу отримають організації, проєктні заявки яких будуть підтримані партнерськими організаціями (недержавні організації, органи державної влади та місцевого самоврядування територіальних громад), про що до проєктної заявки мають бути подані відповідні листи підтримки проєкту від органів місцевого самоврядування та/або громадського сектору цільових громад, ветеранської спільноти. У такому листі має бути зазначено про підтримку та конкретну роль підтримуючої організації.

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
 • що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльність.

6.2. Обов’язкові витрати:

 • оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста чи бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування із інших джерел);

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції. Витрати на оплату праці проєктної команди не можуть перевищувати 25% від загальної вартості проєктної пропозиції.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається з:

1) повної аплікаційної форми (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc) (додаток 1);

2) фінансової пропозиції (запропонований бюджет у форматі Excel), складеної у доларах США і порахованої відповідно до курсу ООН станом на 15 лютого 2024 (38 гривень/долар США) (додаток 2);

3) усіх документів, що підтверджують відповідність технічним критеріям, зазначеним у розділах 3.1 та 3.2 цього оголошення;

4) заповненого контрольного списку оцінки потенціалу CACHE та підтверджуючих документів до нього (додаток 3);

5) форми самосертифікації (додаток 4);

6) відсканованих копій таких документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтва про реєстрацію або витяг;
 • довідки з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;
 • довідки про наявність банківського рахунку у гривні (для цілей проєкту має використовуватись окремий банківський рахунок у національній валюті, не задіяний в іншій діяльності).

7) для проєктів, в яких передбачено співфінансування, необхідно надати лист-підтримку від установи-партнера, яка надає співфінансування, із зазначенням суми співфінансування;

8) листів підтримки проєкту від органів місцевого самоврядування та/або громадського сектору цільових громад за їх наявності.

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні подати повний аплікаційний пакет (пункти 1–8), зазначений вище, на електронну пошту за адресою: grants.ua@undp.org із темою повідомлення:

UN_2024_06_CS: «Створення та підтримка діяльності Мережі робочих груп із громадської безпеки та відновлення у партнерських громадах Сумської області».

Повний аплікаційний пакет необхідно подати до 7 березня 2024 року, 12:00. Аплікаційний пакет (пункти 1–8) необхідно надіслати одним листом у архіві (*.rar), розмір якого не має перевищувати 25 Mb.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим конкурсом, будь ласка, надсилайте їх у письмовому вигляді на електронну поштову скриньку: grants.ua@undp.org із темою повідомлення  «UN_2024_06_CS: Запит інформації». Відповіді будуть надані протягом одного-двох робочих днів. Усі запити мають бути надіслані не пізніше, ніж за 48 годин до закриття конкурсу.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів.

Етап І: Розгляд поданих проєктних пропозицій конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів, будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап ІІ: Остаточне ухвалення переможних проєктних пропозицій, рекомендованих конкурсною комісією до підтримки.

Конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачено діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

 Узагальнена форма оцінки технічної пропозиціїМаксимальний бал
1.Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці та пріоритетам — 15 балів; заявка частково відповідає тематиці та частково відповідає пріоритетам — 8 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу — 0 балів)15
2.Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджено між собою — 15 балів, частково узгоджено — 8 балів, не узгоджено — 0 балів)15
3.Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні — 5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні — 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам µ 0 балів)20
4.Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджено досвідом втілення проєктів, що відповідають конкурсним напрямам — 10 балів, організація має досвід втілення проєктів, але за суміжними до проєктної пропозиції напрямами — 5 балів; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають конкурсним напрямам — 0 балів)10
5.Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» — 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат — 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою — 0 балів)20
6.Гендерно-специфічні потреби (з особливим акцентом на найбільш уразливих групах населення) із цільових громад враховано у поданій заявці (гендерно-специфічні потреби враховано — 5 балів, гендерно-специфічні потреби враховано частково — 3 балів, гендерно-специфічні потреби не враховані — 0 балів)5
7.Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції — 15 балів, частково необхідний рівень компетенції — 8 балів, не має необхідного рівня компетенції — 0 балів)15
 Загальний бал100
 Примітки 

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів ми повідомимо учасників електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту не повідомляються.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. UNDP здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їхніми партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному UNDP:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися UNDP, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт у період між поданням регулярної звітності;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

Діяльність в межах грантової угоди повинна здійснюватися у відповідності з нормами, правилами, політикою та процедурами UNDP. Ознайомитись з інструкцією щодо впровадження грантових проєктів можна за посиланням

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть надаватися після отримання та затвердження UNDP проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

11. РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

Для участі в конкурсі грантів було подано одну проєктну пропозицію, яку розглянула конкурсна комісія, а саме:

«Підвищення спроможності шести обраних громад Сумської області задля відбудови та розвитку», що була запропонована ГО «Сумська молодіжна організація «Ліцей».

Згідно з рішенням конкурсної комісії організація здобула перемогу в конкурсі та грантову підтримку для реалізації запропонованої проєктної пропозиції.

ДОДАТКИ

 1. Аплікаційна форма
 2. Фінансова пропозиція 
 3. CACHE
 4. Самосертифікація