UNDP оголошує грант на проведення дослідження громадської безпеки та соціальної згуртованості та створення профілів партнерських громад

29 March 2024
Фото: Павло Мальований / UNDP в Україні

ВСТУП

У цьому оголошенні подано інформацію про конкурс грантів, який проводиться Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP) в Україні за напрямами «соціальна згуртованість» та «громадська безпека» для неурядових організацій, які здійснюють діяльність на підконтрольних Уряду України територіях, та надано інструкції щодо подачі проєктних пропозицій. В оголошенні зазначено критерії відповідності вимогам конкурсу, описано процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також викладено критерії оцінки проєктів, які будуть відібрані в межах цього конкурсу.

Загальна стратегія конкурсу полягає у застосуванні орієнтованого на громаду підходу для забезпечення соціальної згуртованості та громадської безпеки, в основу якого закладено методологію UNDP. 

Конкурс проводиться за цільовим напрямом:

UN_2024_07_CS: «Організація та проведення Партисипативно-діяльнісного дослідження щодо громадської безпеки та соціальної згуртованості у цільових громадах Чернівецької, Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Закарпатської областей»

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО UNDP В УКРАЇНІ

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP) в Україні працює в 170 країнах і територіях з метою ліквідації бідності, зменшення нерівності, подолання відчуження та розбудови стійкості задля підтримки прогресу в цих країнах. Як агентство розвитку системи ООН, UNDP відіграє вирішальну роль у допомозі країнам у досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР).

В Україні UNDP працює у п'яти програмних сферах підтримки: посилення потенціалу Уряду України в реагуванні на кризи та їх подоланні; безперервне надання державних послуг; надання термінової допомоги з відновлення та відбудови; життєзабезпечення та підтримка приватного сектору; громадянське суспільство та підтримка соціальної структури.

Війна в Україні вже призвела до величезних людських жертв, безпрецедентного переміщення населення як всередині країни, так і до сусідніх країн та катастрофічного руйнування інфраструктури. Вісімнадцять років соціально-економічних досягнень України опинилися під загрозою. Основне завдання UNDP полягає в тому, щоб якомога повніше зберегти здобутки розвитку та якнайшвидше повернути Україну на шлях досягнення Цілей сталого розвитку.

11 квітня 2022 року UNDP розпочала свою Програму з підвищення стійкості та відновлення в Україні, щоби мати можливість негайно реагувати на гуманітарні проблеми та виклики, які виникають у сфері розвитку. Загальна мета полягає у збереженні здобутків розвитку в Україні, пом’якшенні негативних кризових наслідків, які виникають у сферах управління та надання послуг, впровадженні заходів для відновлення вже на етапі надання гуманітарної допомоги, сприянні швидкому поверненню до розвитку та прискорення процесів для національного досягнення ЦСР.    

Фінансування гранту буде здійснюватися в межах проєктів, які впроваджує UNDP:

 1. «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні» за фінансової підтримки Європейського Союзу;
 2. «Активізація участі громадян для покращення безпеки громад, зміцнення соціальних зв’язків та посилення стабільності на територіях, що постраждали внаслідок війни в Україні» за фінансової підтримки Уряду Данії.
 3. «Миколаїв відновлений» за фінансової підтримки Уряду Данії.

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції в межах цього конкурсу, мають відповідати таким обов’язковим вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи в Україні та впроваджувати свою діяльність на підконтрольних Уряду України територіях зокрема й в цільових областях та громадах, зазначених в пункті 3.3. цього оголошення;
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи від трьох років відповідно до тематики конкурсу (у сфері соціальних досліджень, збору та обробка даних, громадської безпеки, мобілізації та розвитку громад, соціальної згуртованості, роботи з молоддю чи інших релевантних сферах);
 • мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту). У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбачених проєктом (профільна освіта, досвід роботи тощо).
 • мати попередній досвід роботи в міжнародних проєктах чи за кошти міжнародних донорів та успішного звітування за проєктами.

3.2. Персонал, залучений до виконання проєкту, повинен відповідати таким вимогам:

 • проєктна команда щонайменше має складатися з: координатора проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів UNDP) та бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності);
 • досвід роботи у дослідницькій сфері або громадському секторі не менше трьох років (для керівника проєкту);
 • знання мов – вільне володіння українською мовою;
 • бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським обліком) та досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше двох років;
 • готовність дотримуватися всіх правил та встановлених регламентів співпраці, запропонованих міжнародними партнерами.

3.3. Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій:

Проєкт, який буде впроваджуватися за кошти цього грантового конкурсу, планується до реалізації на території цільових областей та громад, а саме: 

 • шість цільових областей на підконтрольних Уряду України територіях: Чернівецька, Дніпропетровська, Харківська, Миколаївська, Полтавська та Закарпатська;
 • тридцять шість цільових громад в цільових областях:

Чернівецька область: Чернівецька ТГ, Вижницька ТГ, Глибочанська ТГ, Мамалигівська ТГ, Недобоївська ТГ, Хотинська ТГ;

Дніпропетровська область: Кам’янська ТГ, Миколаївська ТГ, Новомосковська ТГ, Павлоградська ТГ, Синельниківська ТГ, Софіївська ТГ, Тернівська ТГ;

Харківська область: Балаклійська ТГ, Зміївська ТГ, Нововодолазька ТГ, Первомайська ТГ, Савинська ТГ, Солоницівська ТГ;

Миколаївська область: Миколаївська ТГ, Баштанська ТГ, Бузька ТГ, Вознесенська ТГ, Галицинівська ТГ, Олександрівська ТГ;

Полтавська область: Полтавська ТГ, Градизька ТГ, Козельщинська ТГ, Кременчуцька ТГ, Лубенська ТГ, Миргородська ТГ, Опішнянська ТГ;

Закарпатська область: Ужгородська ТГ, Мукачевська ТГ, Перечинська ТГ, Свалявська ТГ.

Заявка на грант має охоплювати зазначені цільові області та цільові громади в них. Остаточний перелік громад може змінитися через відсутність делегованих громадою та затверджених відповідним консультативно-дорадчим органом (Робоча группа з громадської безпеки та соціальної згуртованості, Рада ВПО тощо) відповідальних осіб або гарантійного листа від органів місцевого самоврядування. Остаточний перелік громад буде погоджено між UNDP та обраною організацією.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

Організації, що мають поточну грантову угоду з UNDP, можуть подавати проєктні заявки на цей конкурс за умови якщо діяльність за поточною угодою буде повністю завершена до 15 березня 2024 року (включно із поданням фінансової та програмної звітності).

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

Цей конкурс оголошено з метою відбору громадської організації та спрямовано на об’єднання зусиль громадськості, представників органів державної влади та місцевого самоврядування для формування глибинного вивчення цільових громад зсередини у межах «Профілю громади», який є результатом партисипативного дослідження — дослідження, яке проведене членами громади як співдослідниками, і охоплює історичні та соціально-економічні умови, соціально-демографічні дані та інформацію щодо кількісного та якісного складу громади, визначення ключових вразливих груп та зацікавлених сторін і, що особливо важливо, інформацію про ресурси, проблеми та виклики у громадах.

З цією метою UNDP практикує використання підходу із громадської безпеки та соціальної згуртованості, який передбачає створення і функціонування робочих груп із громадської безпеки і відновлення (до 24 лютого 2022 року – робочі групи із громадської безпеки і соціальної згуртованості) (далі – робочі групи) та інші форми консультативно-дорадчих органів як відкриті діалогові майданчики, що об'єднують активних представників громади, неурядових організацій, органів місцевої влади та місцевого самоврядування, поліції та правоохоронних органів, соціальних служб та інших зацікавлених сторін. Мобілізаційна методологія ГБСЗ передбачає використання партисипативних методів з перших кроків мобілізації, включаючи профілювання громади як невід'ємну частину процесу.

Метою цього конкурсу є організація, підтримка та загальне керівництво проведенням партисипативного дослідження у 36 цільових громадах Чернівецької, Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Закарпатської областей, спрямованого на визначення ресурсів та проблем у сфері громадської безпеки та соціальної згуртованості. 

Очікується, що межі дослідження будуть визначені:

Орієнтацією на громади, ґрунтуючись на наявних можливостях, ресурсах, потребах, проблемах та стратегіях громад.

Партисипативністю, що передбачатиме залучення громади, включно із найбільш вразливими її мешканцями і мешканками, до процесу дослідження та його результатів.

Діяльнісним підходом, що полягатиме в підтримці та/або підсиленні стратегій, які ведуть до кращої мобілізації громад та якісних соціальних змін. 

Це буде досягнуто через 1) розробку методології активного залучення громади до збору необхідної інформації (партисипативно-діяльнісної методології дослідження (ПДМД)), яка має бути узгоджена зі спеціалістом UNDP із питань мобілізації громад; 2) розробку програми та проведення тренінгів для дослідницьких груп з кожної цільової області з питань профілювання громад з метою підвищення їхньої спроможності у впровадженні активного залучення громади до отримання інформації (ПДМП) у своїх громадах; 3) підтримку та загальне керівництво процесом збору даних (проведення партисипативно-діяльнісних досліджень) у кожній з цільових громад шляхом надання онлайн-консультацій (не менше 5 на кожну дослідницьку групу); 4) підтримку та загальне керівництво дослідницькими групами з профілювання громад у процесі підготовки та презентації звітів (мапування громад) як невід'ємної частини профілювання громад.

Основні завдання проєкту:

Очікується, що під загальним керівництвом та за координації з UNDP, проєктна команда розробить, впровадить, підтримає та проконтролює проведення збору даних із залученням громади (партисипативно-діяльнісне дослідження) у 36 цільових громадах (6 у Чернівецькій області, 7 у Дніпропетровській області, 6 у Харківській області, 6 у Миколаївській області, 7 у Полтавській області, 4 у Закарпатській області), перелік яких зазначений у п. 3.3. цього оголошення (кількість та остаточний перелік можуть бути змінені у зв'язку з відсутністю визначених відповідним консультативно-дорадчим органом (робоча група з громадської безпеки та соціальної згуртованості, Рада ВПО тощо) відповідальних осіб від громади або гарантійного листа від місцевої влади, але всі зміни мають бути узгоджені з UNDP). Відібрана громадська організації в кожній області буде підтримуватися спеціалістом з мобілізації громад, фахівцем з мобілізації громад та партнерською неурядовою організацією в кожній області, яка буде відповідальною за збір даних на місцях.

Для цього відібрана в межах цього оголошенням неурядова організація буде реалізовувати такі заходи: 

 1. Розробка методології активного залучення громад до збору інформації (партисипативно-діяльнісної методології дослідження) у тісній співпраці зі спеціалістом з мобілізації громад та фахівцями з мобілізації громад:
 • перелік питань для фокус-групових дискусій та опитування, спрямованих на визначення проблемного поля в кожній з цільових громад; 
 • опитувальник щодо потреб, ресурсів та проблем у сфері громадської безпеки, соціальної згуртованості та відновлення для цільових груп у громадах. Очікується, що анкета міститиме близько 10 загальних питань для більшості цільових громад та від 2 до 5 специфічних питань залежно від особливостей кожної цільової громади (орієнтовний перелік питань буде надано UNDP); остаточна кількість питань та їх формулювання будуть розроблені спільно з дослідницькими групами з профілювання громад та узгоджені з представником UNDP після проведення тренінгів з активного залучення громад до збору інформації (ПДМП);
 • гайд для проведення фокус-групових дискусій щодо потреб, активів та проблем у сфері громадської безпеки, соціальної згуртованості та відновлення для цільових груп у громадах. Очікується, що гайд міститиме спільні теми для більшості цільових громад та 2-3 специфічні локальні теми залежно від особливостей кожної цільової громади (попередній перелік тем буде надано UNDP); остаточна структура та формулювання посібника будуть розроблені спільно з дослідницькими групами з профілювання громад та узгоджені з представником UNDP після тренінгів з активного залучення громад до збору інформації (ПДМП);
 • онлайн-форма для мапування громади, присвяченого проблемам та ресурсам в сфері безпеки, соціальної згуртованості та відновлення громади.

2.    Розробка узгодженої з UNDP репрезентативної навчальної програми, яка буде спрямована на підвищення спроможності дослідницьких груп з профілювання громад щодо проведення репрезентативних та валідних партисипативних досліджень у своїх громадах. Очікується, що навчальна програма включатиме але не обмежуватиметься наступні теми:

 • партисипативно-діяльнісне дослідження: принципи та методи активного залучення громад до збору інформації;
 • забезпечення валідності та репрезентативності дослідження;
 • методологія проведення фокус-групових дискусій та інтервью;
 • проведення анкетного опитування;
 • мапування громади як партисипативний метод та інструменти онлайн мапування;
 • підготовка звітів та представлення результатів громаді.

3.   Проведення тренінгів з активного залучення громад до збору інформації (ПДМП) відповідно до програми з розвитку дослідницьких команд з профілювання громад:

 • залучення фахових експертів/тренерів в зазначених вище напрямів;
 • розробка програми тренінгів з ПДМД для дослідницьких команд з профілювання громад;
 • організація тренінгів для представників дослідницьких команд з цільових громад).

4.   Підтримка та загальне керівництво процесом партисипативно-діяльнісного дослідження в кожній з цільових громад:

 • надання за запитом консультацій кожній дослідницькій команді з профілювання громади;
 • встановлення чітких та реалістичних термінів для кожного з етапів профілювання громад;
 • загальне керівництво та поточний контроль кожної дослідницької команди з профілювання громади відповідно до етапів та термінів в тісній взаємодії з відповідним фахівцем з мобілізації.

5.   Підтримка та загальне керівництво дослідницькими командами з профілювання громади щодо підготовки звітів та презентацій (мапування громад), як невід’ємної частини профілів громад:

 • кількість звітів з кожної цільової області відповідає кількості дослідницьких команд з профілювання громад;
 • звіти з профілювання громади розроблені дослідницькими командами, перевірені Аплікантом та узгоджені з відповідальним представником UNDP;
 • уніфікована структура змісту та дизайн звітів з профілювання громад.

    Очікувані результати:

 • розроблений та погоджений з представником UNDP план заходів, який охоплює дизайн та методологію партисипативно-діяльнісного дослідження;
 • представлено основні принципи та структура партисипативно-діяльнісного дослідження дослідницьким командам з усіх цільових громад;
 • розроблено та погоджено з представником UNDP навчальну програму з партисипативно-діяльнісної методології дослідження;
 • проведено тренінги в цільових областях та подано звіт про хід та результати тренінгу з ПДМД;
 • розроблену методологію та дослідницькі інструменти представлено та обговорено дослідницькими командами на засіданнях РГГБСГ або Радах ВПО;
 • доопрацьовані дослідницькі інструменти (анкети, гайди для проведення фокус-групових дискусій, інструмент мапування громад), спільно з дослідницькими командами з профілювання громад;
 • дослідницькими командами представлено проміжний звіт про перебіг дослідження на засіданнях РГГБСГ або Радах ВПО;
 • надано консультації дослідницьким командам щодо використання ПДМД у профілюванні громад (щонайменше 5 консультацій для кожної громади);
 • підготовлені кожною дослідницькою командою аналітичні звіти з уніфікованою змістовною структурою та дизайном щодо профілювання громад з відредагованими графіками та картами;
 • отримані результати дослідницькими командами представлено та обговорено дослідницькими командами на засіданнях РГГБСГ або Радах ВПО;
 • уточнені та більш деталізовані кількісні показники щодо очікуваних результатів будуть розроблені спільно з організацією, відібраною в рамках конкурсу.

5. ВИМОГИ ДО ТРИВАЛОСТІ ПРОЕКТУ, ДОКУМЕНТАЦІЇ, ФОРМАТІВ ТА СПІВФІНАНСУВАННЯ

Тривалість проєкту — до 9 місяців. Початок імплементації проєкту — квітень 2024 року. 

План заходів, який містить дизайн та методологію проведення дослідження із залученням громад (партисипативно-діяльнісного дослідження), програма тренінгу з Партисипативно-діяльносної Методології Дослідження, звіт про хід та результати тренінгу з ПДМД, аналітичні звіти дослідницьких груп щодо профілювання громад у кожній з областей з графіками та картами, проміжний та фінальний звіти мають бути подані українською мовою у форматі *.doc. Доопрацьовані на рівні громад дослідницькі інструменти (формати *.docs та/або *.xlsx).

Проєктним пропозиціям, в межах яких буде запропоноване співфінансування (не менше ніж 10% від загального бюджету проєкту), надаватиметься додаткова перевага. Під співфінансуванням мається на увазі наявність іншого джерела фінансування, крім Програми розвитку ООН. Власний фінансовий внесок організації має бути підтверджений відповідними обліково-бухгалтерськими документами на етапі подачі фінансової звітності за проєктом. Наявні у організації матеріальні цінності (зокрема офісне приміщення та офісну техніку) у якості співфінансування не розглядаються.

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
 • що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльність.

6.2. Обов’язкові витрати:

 • оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста чи бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування із інших джерел);

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції. Витрати на оплату праці проєктної команди не можуть перевищувати 25% від загальної вартості проєктної пропозиції.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається з:

1) повної аплікаційної форми (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc) (додаток 1);

2) фінансової пропозиції (запропонований бюджет у форматі Excel), складеної у доларах США і порахованої відповідно до курсу ООН станом на 15 березня 2024 (38.5 гривень/долар США) (додаток 2);

3) усіх документів, що підтверджують відповідність технічним критеріям, зазначеним у розділах 3.1 та 3.2 цього оголошення;

4) заповненого контрольного списку оцінки потенціалу CACHE та підтверджуючих документів до нього (додаток 3);

5) форми самосертифікації (додаток 4);

6) резюме залученого персоналу та експертів;

7) відсканованих копій таких документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтва про реєстрацію або витяг;
 • довідки з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;
 • довідки про наявність банківського рахунку у гривні (для цілей проєкту має використовуватись окремий банківський рахунок у національній валюті, не задіяний в іншій діяльності).

8) листи підтримки від органів місцевого самоврядування та/або громадського сектору цільових громад (за наявності). У разі залучення співфінансування в листі підтримки має бути зазначений обсяг співфінансування.

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні подати повний аплікаційний пакет (пункти 1–8), зазначений вище, на електронну пошту за адресою: grants.ua@undp.org із темою повідомлення:

UN_2024_07_CS: «Організація та проведення Партисипативного дослідження щодо громадської безпеки та соціальної згуртованості у цільових громадах Чернівецької, Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Закарпатської областей»

Повний аплікаційний пакет необхідно подати до 15 квітня 2024 року (до 12:00). Аплікаційний пакет (пункти 1–8) необхідно надіслати одним листом у архіві (*.rar), розмір якого не має перевищувати 25 Mb.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим конкурсом, будь ласка, надсилайте їх у письмовому вигляді на електронну поштову скриньку: grants.ua@undp.org із темою повідомлення «UN_2024_07_CS: Запит інформації». Відповіді будуть надані протягом одного-двох робочих днів. Усі запити мають бути надіслані не пізніше, ніж за 48 годин до закриття конкурсу.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів.

Етап I: Розгляд поданих проєктних пропозицій конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюютьcя відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів, будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап II: Остаточне ухвалення переможних проєктних пропозицій, рекомендованих конкурсною комісією до підтримки.

Конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачено діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

 Узагальнена форма оцінки технічної пропозиціїМаксимальний бал
1.Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці та пріоритетам — 15 балів; заявка частково відповідає тематиці та частково відповідає пріоритетам — 8 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу — 0 балів)15
2.Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджено між собою — 15 балів, частково узгоджено — 8 балів, не узгоджено — 0 балів)15
3.Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні — 5 балів, досяжні –5 балів, та результативні — 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам - 0 балів)20
4.Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджено досвідом втілення проєктів, що відповідають конкурсним напрямам — 10 балів, організація має досвід втілення проєктів, але за суміжними до проєктної пропозиції напрямами — 5 балів; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають конкурсним напрямам — 0 балів)10
5.Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» — 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат — 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою — 0 балів)20
6.Гендерно-специфічні потреби (з особливим акцентом на найбільш уразливих групах населення) із цільових громад враховано у поданій заявці (гендерно-специфічні потреби враховано — 5 балів, гендерно-специфічні потреби враховано частково — 3 балів, гендерно-специфічні потреби не враховані — 0 балів)5
7.Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції — 15 балів, частково необхідний рівень компетенції — 8 балів, не має необхідного рівня компетенції — 0 балів)15
 Загальний бал100
 Примітки 

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів ми повідомимо учасників електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту не повідомляються.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. UNDP здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їхніми партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному UNDP:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися UNDP, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт у період між поданням регулярної звітності;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

Діяльність в межах грантової угоди повинна здійснюватися у відповідності з нормами, правилами, політикою та процедурами UNDP. Ознайомитись з інструкцією щодо впровадження грантових проєктів можна за посиланням

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть надаватися після отримання та затвердження UNDP проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

11. РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

Для участі в конкурсі грантів було подано шість проєктних пропозицій. Дві з них було відхилено за технічними критеріями, а саме:

 1. «Спільнота в дії: активна участь громадян у зміцненні громадської безпеки та підвищенні соціальної згуртованості Хотинської громади», що була запропонована ГО «Хотинська платформа розвитку культури і туризму».
 2. «Громада в дії: дослідження громадської безпеки та соціальної згуртованості», що запропонована ГО «Київський інститут стратегічного аналізу та реформ «КІСАР».

Конкурсна комісія розглянула чотири пропозиції, а саме:

 1. «Створення профілів партнерських громад на основі дослідження громадської безпеки та соціальної згуртованості», що запропонована БО «Центр освітніх ініціатив».
 2. «Дослідження громадської безпеки та соціальної згуртованості та створення профілів партнерських громад», що запропонована ГО «Аналітичний центр ЗМІСТ».
 3. «Безпечна інтеграція: вивчення ситуацій соціальної згуртованості та безпеки із залученням громадськості», що запропонована ГО «Кіровоградське обласне об’єднання громадян Інститут соціокультурного менеджменту» (ІСКМ).
 4. «Мобілізація громад: партисипативно-діяльнісне дослідження та профілювання громади задля розбудови соціальної згуртованості», що запропоновано БО БФ «ПРАВО НА ЗАХИСТ».

Згідно з рішенням конкурсної комісії перемогу в конкурсі та грантову підтримку здобула БО «Центр освітніх ініціатив» для реалізації запропонованої проєктної пропозиції.

ДОДАТКИ 

 1. Аплікаційна форма
 2. Фінансова пропозиція 
 3. CACHE
 4. Самосертифікація