[ПРИЙОМ ЗАЯВОК ПРОДОВЖЕНО] UNDP оголошує грант на впровадження Програми з профілактики правопорушень через взаємодію поліції та населення на партнерських засадах в Миколаївській та Запорізькій областях

7 March 2024
Фото: Павло Мальований / UNDP в Україні

ВСТУП

У цьому оголошенні міститься інформація про конкурс грантів, який проводиться Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP) в Україні за напрямом «Впровадження Програми підтримки профілактики правопорушень та інших негативних явищ через взаємодію поліції та населення на партнерських засадах» для неурядових організацій, які здійснюють діяльність на території України (на підконтрольних Уряду України територіях), та пояснити процедуру подачі проєктних пропозицій. В оголошенні викладено критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які будуть відібрані в межах цього конкурсу.

Конкурс проводиться за наступним цільовим напрямом:

UN_2024_09_CP: «Впровадження Програми підтримки профілактики правопорушень та інших негативних явищ через взаємодію поліції та населення на партнерських засадах»

Взаємодія поліції і громади на засадах партнерства є одним із ключових напрямів діяльності UNDP. Процес залучення громадськості до взаємодії з поліцією розпочав набирати обертів із моменту прийняття Закону України «Про Національну поліцію», в якому з’явились окремі положення, що визначили взаємодію поліції та населення на партнерських засадах одним із принципів діяльності поліції. Зокрема, у пункті 1 статті 89 Закону України «Про Національну поліцію» (далі — Закону) зазначено, що реалізація спільних з громадськістю проєктів, програм є одним із шляхів взаємодії поліції та населення, спрямованої на задоволення потреб населення та покращення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань. 

З прийняттям цього Закону поліція розпочала поступово запроваджувати цей принцип у повсякденну поліцейську діяльність, взаємодіючи з громадськістю та іншими органами влади та органами місцевого самоврядування. Така взаємодія, як правило, має проєктний короткостроковий характер, спрямована на вирішення проблем безпеки за одним напрямом і обмежується територією впровадження в якомусь одному населеному пункті. Яскравим прикладом цих короткострокових «точкових» проєктів є проєкти, які реалізуються в межах грантових конкурсів UNDP та інших міжнародних організацій.

Водночас слід відзначити, що наразі відсутні будь-які обласні та місцеві програми взаємодії поліції та населення, які б об’єднували зусилля усіх зацікавлених сторін для вирішення найнагальніших безпекових проблем у громаді, і робота над якими має вестися систематично та впродовж довготривалого періоду. 

Тому UNDP проводить цей грантовий конкурс для підтримки проєкту, в межах якого буде розроблена та впроваджена програма підтримки профілактики правопорушень та негативних явищ через взаємодію поліції та населення на засадах партнерства в Миколаївській та Запорізькій областях. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО UNDP В УКРАЇНІ

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP) в Україні працює в 170 країнах і територіях із метою ліквідації бідності, зменшення нерівності, подолання відчуження та розбудови стійкості задля підтримки прогресу в цих країнах. Як агентство розвитку системи ООН, UNDP відіграє вирішальну роль у допомозі країнам у досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР).

В Україні UNDP працює у п'яти програмних сферах підтримки: посилення потенціалу Уряду України в реагуванні на кризи та їх подоланні; безперервне надання державних послуг; надання термінової допомоги з відновлення та відбудови; життєзабезпечення та підтримка приватного сектору; громадянське суспільство та підтримка соціальної структури.

Війна в Україні вже призвела до величезних людських жертв, безпрецедентного переміщення населення як всередині країни, так і до сусідніх країн та катастрофічного руйнування інфраструктури. Вісімнадцять років соціально-економічних досягнень України опинилися під загрозою. Основне завдання UNDP полягає в тому, щоб якомога повніше зберегти здобутки розвитку та якнайшвидше повернути Україну на шлях досягнення Цілей сталого розвитку.

11 квітня 2022 року UNDP розпочала свою Програму з підвищення стійкості та відновлення в Україні, щоби мати можливість негайно реагувати на гуманітарні проблеми та виклики, які виникають у сфері розвитку. Загальна мета полягає у збереженні здобутків розвитку в Україні, пом’якшенні негативних кризових наслідків, які виникають у сферах управління та надання послуг, впровадженні заходів для відновлення вже на етапі надання гуманітарної допомоги, сприянні швидкому поверненню до розвитку та прискорення процесів для національного досягнення ЦСР. 

Фінансування грантів буде надано в межах проєкту «Активізація участі громадян для покращення безпеки громад, зміцнення соціальних зав’язків та посилення стабільності на територіях, що постраждали внаслідок війни в Україні» за фінансової підтримки Уряду Данії.

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим конкурсом, мають відповідати таким обов’язковим вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на території Миколаївської та Запорізької області та здійснювати діяльність на підконтрольній території України;
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи від трьох років відповідно до тематики конкурсу (у сфері роботи з громадянським суспільством, розвитку громад, взаємодії поліції та громад на засадах партнерства тощо);
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше двох проєктів та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер та інші фахівців відповідно до потреб проєкту); 
 • досвід співпраці з міжнародними організаціями є додатковою перевагою.

3.2. Персонал, залучений до виконання проєкту, повинен відповідати таким вимогам:

 • проєктна команда щонайменше має складатися з: керівника проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів ПРООН), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності), та осіб, безпосередньо залучених до імплементації проєкту;
 • вища освіта за напрямами педагогіка, соціологія, економіка, державне управління, соціальні науки або за іншими дотичними напрямами для керівника проєкту, вища освіта інших членів команди;
 • досвід роботи з громадянським суспільством не менше п’яти років (для керівника проєкту);
 • знання мов – вільне володіння українською мовою;
 • бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським обліком) або досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше трьох років;
 • готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародними партнерами;
 • готовність співпрацювати з Головним управлінням Національної поліції відповідних областей, органами місцевого самоврядування, громадським лідерами, громадськими організаціями та іншими партнерами для більш ефективної реалізації проєкту.

Залучений до виконання проєкту персонал матиме такий обсяг роботи:

І. Керівник проєкту:

 1. загальне керівництво проєктом;
 2. координація проєктної діяльності з відповідальними особами UNDP у ході реалізації проєкту;
 3. взаємодія з представниками Головних управлінь Національної поліції у відповідних областях;
 4. організація підготовки проміжних та фінального звіту за проєктом;
 5. організація моніторингових візитів у проєктні локації.

Цей перелік не є вичерпним та може бути доповнений організацією-грантоотримувачем.

Керівник проєкту несе відповідальність за якість та доцільність проведення окремих заходів у межах діяльності проєкту. 

ІІ. Бухгалтер/фінансовий спеціаліст:

 1. ведення обліково-бухгалтерського обліку у межах проєкту;
 2. складання фінансових звітів.

Всі звіти (аналітичні, описові, фінансові) у межах цього проєкту подаються українською мовою.

3.3. Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій:

Проєкт, який буде впроваджуватися за кошти цього грантового конкурсу, планується до реалізації на території Миколаївської та Запорізької областей.

3.4. Параметри, які визначатимуть, чи може НУО отримати за фінансування UNDP, ґрунтуватимуться на контрольному списку оцінки потенціалу CACHE.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

Цей конкурс заявок передбачає відбір однієї громадської організації в кожній з областей для впровадження комплексної програми взаємодії поліції та громади на засадах партнерства та спрямований на підвищення громадської безпеки та підвищення рівня довіри населення до поліції у Миколаївській та Запорізькій областях. Перевага буде надаватись громадам, де впроваджується проєкт «Поліцейський офіцер громади», або цільовим громадам, зазначеним нижче: 

 • Миколаївська область: Бузька ТГ, Вознесенська ТГ, Галицинівська ТГ, Новобузька ТГ, Баштанська ТГ, Миколаївська ТГ, Олександрівська ТГ.
 • Запорізька область: підконтрольна Уряду України частина Запорізької області.

Головною метою конкурсу є пілотування програмного підходу до взаємодії поліції та громади. Результатом цієї ініціативи стане системна реалізація низки заходів за пріоритетними напрямами, які зазначені нижче.

Напрями взаємодії та пропоновані до реалізації такі заходи:

Попередження наркотичної залежності у молодіжному та підлітковому середовищі в громадах, що передбачає:

 • заходи щодо просування серед широкого загалу здорового способу життя із зосередженням особливої уваги на дітях, учнівській та студентській молоді, створення умов для його застосування, формування у них навичок несприйняття вживання психоактивних речовин;
 • заходи протидії поширенню наркотичної субкультури;
 • створення і запровадження методик раннього виявлення дітей, які належать до груп ризику через їх незахищеність та інші чинники, що можуть призвести до початку вживання наркотиків, сприяння захисту їх прав та недопущення соціального відторгнення;
 • заходи з організації належного психолого-педагогічного супроводу та залучення до занять у позашкільних навчальних закладах дітей із групи ризику;
 • заходи щодо інформування про шкоду вживання наркотиків серед дітей та підлітків та популяризації здорового способу життя з використанням соціальних мереж та розсилок за допомогою месенджерів, лідерів думок;
 • створення сучасних, інтерактивних освітніх програм щодо підняття рівня обізнаності дітей про шкоду наркотиків. Підготовка учителів та батьків;
 • створення інтерактивної карти послуг та сервісів центрів дитячого дозвілля (гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи);
 • створення програми анонімних доступних тестів на вживання наркотичних речовин, які зможуть використовувати батьки;
 • спортивні заняття із підлітками у позанавчальний час, зокрема залучення підлітків до здорового способу життя, вилучення їх із негативного вуличного середовища та перенаправлення енергії підлітків у спорт, допомога підліткам знайти вірний шлях розвитку для попередження виникнення дитячої злочинності, вживання наркотиків та алкоголю;
 • проведення спортивних сімейних змагань тощо.

Підвищення обізнаності в сфері вуличної безпеки та правил дорожнього руху в громадах, що передбачає:

 • організацію навчальних заходів із вивчення Правил дорожнього руху (далі – ПДР) в школах, а також навчання правилам поведінки на вулиці, у темний час доби та правилам поводження у небезпечних ситуаціях;
 • створення пересувних містечок безпеки дорожнього руху для практичного вивчення дітьми ПДР;
 • заходи з аналізу дорожньої безпеки в громадах та створення карт небезпечних місць;
 • розроблення окремих програм із вивчення безпеки дорожнього руху для учасників дорожнього руху (не водіїв авто) – пішоходів, скутеристів, мотоциклістів, велосипедистів, молоді, яка використовує самокати, борди тощо; 
 • розроблення та реалізацію програм, спрямованих на роботу з людьми старшого віку, зокрема для навчання найактивніших представників цієї категорії для роботи в малих групах;
 • розроблення та розповсюдження соціальної реклами щодо безпеки дорожнього руху для учасників дорожнього руху (відеоролики, плакати, буклети, перфоманси). Створення контенту для різних вікових груп для розповсюдження в соціальних мережах та месенджерах;
 • проведення програми «Будь видимим на дорозі»: розповсюдження флікерів та світловідблискуючих елементів тощо.

Підвищення обізнаності населення та профілактика шахрайства в інтернеті, за телефоном, з банківськими картками, що передбачає:

 • розроблення інформаційних матеріалів про види шахрайства для різних верств населення (діти, молодь, люди старшого віку);
 • створення ініціативи з відстеження нових шахрайських схем та інтернет-ресурсів, які їх використовують. Забезпечення інформування суспільства про види шахрайств за допомогою друкованої продукції, розсилок у месенджерах та соціальних мережах;
 • розроблення програм тренінгів для осіб різного віку (діти, дорослі, люди старшого віку) та проведення тренінгів для мешканців громад щодо попередження шахрайства;
 • організація тренінгів для працівників Укрпошти, соціальних служб щодо попередження шахрайства, захисту та збереження коштів та особистого майна.

Створення безпечного середовища в громадах для вразливих груп населення (ВПО, людей старшого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів та їх сімей, дітей з сімей, що знаходяться у складних життєвих обставинах, дітей в конфлікті з законом, безпритульних), що передбачає:

 • проведення оцінки безпекових потреб представників вразливих груп у громадах та співпраця громади та поліції задля вирішення їх проблем;
 • створення проєктів з залученням ветеранів до забезпечення безпеки місцевих громад, профілактики правопорушень та допомоги вразливим групам;
 • створення проєктів для залучення та інтеграції дітей та молоді ВПО в активності громади;
 • робота з дітьми із ментальними порушеннями, зокрема проведення навчання із взаємної та неконфліктної комунікації.

Створення та реалізація місцевої програми, спрямованої на запобігання та протидію домашньому насильству, що передбачає:

 • розроблення та проведення у населених пунктах областей курсів самооборони для жінок та дівчат;
 • створення освітніх програм для дітей різного віку, навчання спеціалістів (у школах) та проведення регулярної роботи з дітьми, спрямованої на формування нульової толерантності до насильства;
 • проведення заходів щодо підвищення обізнаності населення та дітей щодо домашнього насильства та його превенції, в тому числі із використанням інструментів, створених за сприяння UNDP  (комікси для дітей Герої світлаНовий старт, навчальна гра "Krok" чи ігрофікований онлайн-квест «Живи без ілюзій»);
 • проведення/підготовка заходів для підтримки Всеукраїнської кампанії «16 днів активізму проти насильства»;
 • залучення громадськості до роботи поліції з оцінки ефективності заходів поліцейського впливу на кривдників.

Запропоновані активності не є вичерпними.

Очікувані результати проєкту:

 1. Проведено принаймні по одному заходу за декількома із вищенаведених напрямів в громадах області. 
 2. Активне залучення місцевої влади та громадськості для вирішення проблемних питань за вищевказаними напрямами. Обов’язкове залучення представників Національної поліції до проведення заходів. 
 3. Збільшення обізнаності громадськості щодо вирішення проблемних питань за вищезазначеними напрямами. 

5. ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ

Тривалість проєкту – до 8 місяців. Запланований початок імплементації проєкту – квітень 2024 року. 

Проєктним пропозиціям, в межах яких буде запропоноване співфінансування (не менше ніж 10% від загального бюджету проєкту), надаватиметься додаткова перевага в процесі розгляду проєктних пропозицій. Під «співфінансуванням» мається на увазі наявність іншого джерела фінансування, крім того, що надаватиметься UNDP. Власний фінансовий внесок організації має бути підтверджений відповідними обліково-бухгалтерськими документами на етапі подачі фінансової звітності за проєктом. Наявні у організації матеріальні цінності (включаючи офісне приміщення та офісну техніку) у якості співфінансування не розглядаються.

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
 • що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»).

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.

6.2. Обов’язкові витрати:

 • Оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста/бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування із інших джерел);

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції. Витрати на оплату праці проєктної команди не можуть перевищувати 25% від загальної вартості проєктної пропозиції.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із таких обов’язкових складових:

1)  Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc) (додаток 1);

2)  Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel), складена у доларах США і порахована відповідно до курсу ООН станом на 1 березня 2024 (38.50 гривень/долар) (додаток 2);

3)   Відскановані копії таких документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій із зазначенням коду неприбутковості;
 • довідка про наявність банківського рахунку у гривні (для цілей проєкту має використовуватись окремий банківський рахунок у національній валюті, не задіяний в іншій діяльності).

4) Усі документи, що підтверджують відповідність технічним критеріям, зазначеним у розділах 3.1 та 3.2 цього оголошення;

5) Заповнений контрольний список оцінки потенціалу CACHE та підтверджуючі документи до нього (додаток 3);

6) Форма самосертифікації (додаток 4).

7) Листи від Головного управління Національної поліції у відповідній області щодо підтримки реалізації проєкту. 

8) Резюме залученого персоналу та експертів

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні подати повний аплікаційний пакет (пункти 1–8), за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення:

UN_2024_09_СР: «Впровадження Програми підтримки профілактики правопорушень та інших негативних явищ через взаємодію поліції та населення на партнерських засадах».

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 1 квітня 2024 року (до 18:00). Аплікаційний пакет (пункти 1-8) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar), розмір якого не має перевищувати 25 Mb.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим конкурсом, будь ласка, надсилайте їх у письмовому вигляді за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення  «UN_2024_09_СР: Запит інформації». Відповіді будуть надані протягом 1­–2 робочих днів. Усі запити мають бути надіслані не пізніше, ніж за 48 годин до закриття конкурсу.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів

Етап І: Розгляд поданих проєктних пропозицій конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап ІІ: Остаточне ухвалення переможних проєктних пропозицій, рекомендованих конкурсною комісією до підтримки.

Конкурсна комісія скрадатиметься з представників UNDP в Україні відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів. Водночас конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачено діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

 Узагальнена форма оцінки технічної пропозиціїМаксимальний бал
1.Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці та пріоритетам – 20 балів; заявка частково відповідає тематиці та пріоритетам – 10 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)20
2.Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів)10
3.Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)20
4.Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямам конкурсу – 20 балів, організація має досвід втілення проєктів, але за суміжними напрямами –10 балів; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямам конкурсу – 0 балів)20
5.Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» – 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)20
6.Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 10 балів, частково необхідний рівень компетенції – 5 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)10
 Загальний бал100
 Примітки 

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. UNDP здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їхніми партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному UNDP:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися UNDP, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт у період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

Діяльність в межах грантової угоди повинна здійснюватися у відповідності з нормами, правилами, політикою та процедурами UNDP. Ознайомитись з інструкцією щодо впровадження грантових проєктів можна за цим посиланням

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження UNDP проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

11. РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

Для участі в конкурсі грантів було подано дев’ять проєктних пропозицій. Чотири з них було відхилено за технічними критеріями, а саме:

 1. «Впровадження Програми підтримки профілактики правопорушень та інших негативних явищ через взаємодію поліції та населення на партнерських засадах», що запропонована БО «ВЕСТ СУППОРТ В УКРАЇНІ».
 2. «Безпечні двори Миколаєва. Ветерани – молодь – МВС: об’єднання зусиль для безпеки громади», що запропонована ГО «Учбово-методичний центр захисту прав людини».
 3. «Школа молодіжного поліцейського, що запропонована ГО «Центр соціального партнерства «Перспектива».
 4. «Впровадження підходу «зелені кімнати» у роботі органів поліції віддалених районах Миколаївської міської громади», що запропонована ГО «Центр політичного навчання».

 Конкурсна комісія розглянула п’ять пропозицій, а саме:

 1. «Впровадження Програми підтримки профілактики правопорушень та інших негативних явищ через взаємодію поліції та населення на партнерських засадах», що запропонована ГО «Всеукраїнський блок протидії корупції та злочинності».
 2. «Громада та поліція — за безпеку на дорозі разом», що запропонована ГО «Добробут та розвиток Олександрівщини».
 3. «Комплексне підсилення безпекового середовища та профілактична взаємодія в громадах Миколаївської області: від комплектації поліцейських станцій до освітніх ініціатив проти шахрайства, домашнього насильства та задля підвищення безпеки дітей на дорогах», що запропонована ВСЕУКРАЇНСЬКА ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ».
 4. «Співпраця громад та поліції заради сталого розвитку Запорізької області», що запропонована ГО «ШИРОКИЙ СТЕП».
 5. «Комплексна програма взаємодії поліції, органів місцевої влади та населення на засадах партнерства в Запорізькій області», що запропонована БО БФ «ПОСМІШКА ЮА».

Згідно з рішенням конкурсної комісії перемогу в конкурсі та грантову підтримку здобуло дві проєктні пропозиції, зокрема:

 1. «Комплексне підсилення безпекового середовища та профілактична взаємодія в громадах Миколаївської області: від комплектації поліцейських станцій до освітніх ініціатив проти шахрайства, домашнього насильства та задля підвищення безпеки дітей на дорогах», що запропонована ВСЕУКРАЇНСЬКА ГО « УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ».
 2. «Комплексна програма взаємодії поліції, органів місцевої влади та населення на засадах партнерства в Запорізькій області», що запропонована БО БФ «ПОСМІШКА ЮА».

ДОДАТКИ

 1. Аплікаційна форма
 2. Фінансова пропозиція 
 3. CACHE
 4. Самосертифікація