[ПРИЙОМ ЗАЯВОК ПРОДОВЖЕНО] UNDP оголошує грант на створення та розвиток ветеранських центрів та просторів у цільових громадах Дніпропетровської, Миколаївської, Полтавської та Чернігівської областей

11 March 2024
Фото: UNDP в Україні

У цьому оголошенні надано інформацію про конкурс пропозицій від Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP) в Україні за напрямом підтримки екосистеми (ре)інтеграції ветеранів та ветеранок в громаду, підтримки членів їхніх родин шляхом створення та розвитку ветеранських центрів та просторів; у ньому також надано пояснення щодо порядку подання проєктних пропозицій. В оголошенні містяться критерії відповідності вимогам конкурсу пропозицій, пояснюється процес подання та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які мають буди відібрані за результатами цього конкурсу.

Конкурс пропозицій проводиться за таким цільовим напрямом:

UN_2024_08_VET: Створення та розвиток ветеранських центрів та просторів у цільових громадах Дніпропетровської, Миколаївської, Полтавської та Чернігівської областей

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО UNDP В УКРАЇНІ

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP) в Україні працює в 170 країнах і територіях із метою ліквідації бідності, зменшення нерівності, подолання відчуження та розбудови стійкості задля підтримки прогресу в цих країнах. Як агентство розвитку системи ООН, UNDP відіграє вирішальну роль у допомозі країнам у досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР).

В Україні UNDP працює у п'яти програмних сферах підтримки: посилення потенціалу Уряду України в реагуванні на кризи та їх подоланні; безперервне надання державних послуг; надання термінової допомоги з відновлення та відбудови; життєзабезпечення та підтримка приватного сектору; громадянське суспільство та підтримка соціальної структури.

Війна в Україні вже призвела до величезних людських жертв, безпрецедентного переміщення населення як всередині країни, так і до сусідніх країн та катастрофічного руйнування інфраструктури. Вісімнадцять років соціально-економічних досягнень України опинилися під загрозою. Основне завдання UNDP полягає в тому, щоб якомога повніше зберегти здобутки розвитку та якнайшвидше повернути Україну на шлях досягнення Цілей сталого розвитку.

11 квітня 2022 року UNDP розпочала свою Програму з підвищення стійкості та відновлення в Україні, щоби мати можливість негайно реагувати на гуманітарні проблеми та виклики, які виникають у сфері розвитку. Загальна мета полягає у збереженні здобутків розвитку в Україні, пом’якшенні негативних кризових наслідків, які виникають у сферах управління та надання послуг, впровадженні заходів для відновлення вже на етапі надання гуманітарної допомоги, сприянні швидкому поверненню до розвитку та прискорення процесів для національного досягнення ЦСР.

Фінансування гранту буде здійснюватися в межах проєкту «Використання потенціалу вразливих груп для стабілізації та відновлення східних і південних регіонів України» за фінансової підтримки Уряду Німеччини.

3.ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим конкурсом, мають відповідати таким обов’язковим вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на підконтрольній території України;
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи від одного року відповідно до тематики конкурсу (у сфері роботи з ветеранами, роботи з відновлення психічного здоров’я ветеранів та ветеранок і членів їх родин, юридичної підтримки, підвищення обізнаності громадськості щодо прав і потреб ветеранів тощо);
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше одного проєкту та звітування за ним;
 • мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер та інші фахівців відповідно до потреб проєкту). У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбаченого проєктом (профільна освіта, досвід роботи, тощо);
 • досвід співпраці з міжнародними організаціями є додатковою перевагою.

3.2. Персонал, залучений до виконання проєкту, повинен відповідати таким вимогам:

 • проєктна команда щонайменше має складатися з: керівника проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів UNDP в Україні), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності), та осіб, безпосередньо залучених до імплементації проєкту;
 • вища освіта за напрямами педагогіка, соціологія, економіка, державне управління, соціальні науки або за іншими дотичними напрямами для керівника проєкту, вища освіта інших членів команди;
 • досвід роботи з громадянським суспільством не менше трьох років (для керівника проєкту), підтверджений практичний досвід роботи з ветеранами буде значною перевагою;
 • знання мов – вільне володіння українською мовою;
 • бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським обліком) або досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше трьох років;
 • готовність упроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародними партнерами.

3.3. Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій:

Проєкт, який буде впроваджуватися за кошти цього грантового конкурсу, планується до реалізації на території 8 цільових громад у таких областях:

 • Дніпропетровська область: Новомосковська ТГ;
 • Миколаївська область: Миколаївська ТГ, Вознесенська ТГ, Баштанська ТГ;
 • Полтавська область: Полтавська ТГ, Миргородська ТГ;
 • Чернігівська: Іванівська ТГ, Ріпкинська ТГ.

До участі допускаються лише громадські організації, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність у Дніпропетровській, Миколаївській, Полтавській та Чернігівській областях.

3.4. Параметри, які визначатимуть, чи може неурядова організація (НУО) отримати за фінансування UNDP, ґрунтуватимуться на контрольному списку оцінки потенціалу CACHE.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Цей проєкт насамперед спрямовано на інтеграцію/реінтеграцію ветеранів та ветеранок в громаду, підтримку членів їхніх родин шляхом створення нових та розвитку вже існуючих ветеранських центрів і просторів. Проєкт може включати два компонента:

 1. інфраструктурний компонент, який може охоплювати закупівлю будівельних матеріалів та ремонт приміщень для створення нових або розвитку існуючих ветеранських центрів і просторів з метою створення середовища, сприятливого для соціальної адаптації ветеранів/ветеранок та їхніх родин. 
 2. компонент підтримки, супроводу та посилення потенціалу ветеранів і ветеранок, членів їхніх родин, а також фахівців, що надають цю підтримку.

Обрана організація відповідатиме за впровадження (1) інфраструктурного компонента та/або (2) компонента підтримки, супроводу та посилення потенціалу.

Інфраструктурний компонент

У межах інфраструктурного компонента обрана НУО здійснюватиме керівництво ремонтними роботами (за необхідності) в приміщеннях ветеранських центрів і просторів. Організація може запропонувати як здійснення ремонтних робіт за кошти гранту, так і закупівлю тільки будівельних матеріалів (в такому випадку ремонтні роботи будуть здійснюватись за рахунок співфінансування з місцевих бюджетів та/або інших джерел). Також організація може запропонувати закупівлю обладнання та меблів для забезпечення діяльності ветеранських центрів і просторів.

Команда НУО, яка буде здійснювати керівництво ремонтними роботами, відповідатиме за управління повним циклом тендерного процесу по відбору підрядника та координацію з місцевими органами влади (зокрема виготовлення проєктно-кошторисної документації (ПКД) за необхідності тощо). Сюди входить підготовка та оприлюднення тендерної документації, запрошення потенційних постачальників і надання відповідей на їхні запити, а також проведення оцінки тендерних пропозицій з метою вибору найбільш кваліфікованого підрядника. Після підписання контракту організація контролюватиме виконання робіт, з метою забезпечення дотримання вимог до якості, графіку виконання та бюджету. Водночас мають бути розроблені детальні звіти про закупівлі та виконання ремонтних робіт, відповідно до встановлених протоколів.

Компонент підтримки, супроводу та посилення потенціалу

У межах цього компоненту обрана НУО може виконувати такі завдання:

 • соціальний супровід (кейс-менеджмент, створення офісу помічників ветеранів тощо);
 • надання різних типів психологічних послуг;
 • надання правової допомоги;
 • організація груп само/взаємодопомоги;
 • активності спрямовані на поліпшення економічного становища ветеранів та ветеранок і членів їх родин (перепрофілювання, працевлаштування, розвиток соціального підприємництва тощо);
 • робота з родинами ветеранів для ознайомлення їх із техніками ненасильницького та травма-інформованого спілкування з колишніми учасниками бойових дій;
 • заходи у сфері запобігання та протидії гендерно зумовленому та домашньому насильству;
 • координаційна та/або адвокаційна робота з владою з метою покращення якості послуг ветеранам і їхнім родинам;
 • організація тематичних подій;
 • створення навчальних програм і матеріалів;
 • фандрейзингова діяльність для фінансової підтримки або допомоги в натуральній формі ветеранам і їхнім родинам.

За допомогою цього переліку завдань заявники можуть запропонувати свою візію, що ґрунтується на потребах та спроможностях конкретної громади.

5. ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВА ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ

Тривалість проєкту – до 9 місяців. Запланований початок імплементації проєкту – квітень 2024 року. 

Проєктним пропозиціям, в межах яких буде запропоноване співфінансування (не менше ніж 10% від загального бюджету проєкту), надаватиметься додаткова перевага. Під «співфінансуванням» мається на увазі наявність іншого джерела фінансування, крім того, що надаватиметься UNDP в Україні. Власний фінансовий внесок організації має бути підтверджений відповідними обліково-бухгалтерськими документами на етапі подачі фінансової звітності за проєктом. Наявні у організації матеріальні цінності (включаючи офісне приміщення та офісну техніку) у якості співфінансування не розглядаються.

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
 • що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»).

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.

6.2. Обов’язкові витрати:

 • Оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста/бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування із інших джерел);

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції. Витрати на оплату праці проєктної команди не можуть перевищувати 25% від загальної вартості проєктної пропозиції.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із таких обов’язкових складових:

1)    Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc) (додаток 1);

2)   Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel), складена у доларах США і порахована відповідно до курсу ООН станом на 1 березня 2024 (38.50 гривень/долар) (додаток 2);

3)   Відскановані копії таких документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій із зазначенням коду неприбутковості;
 • довідка про наявність банківського рахунку у гривні (для цілей проєкту має використовуватись окремий банківський рахунок у національній валюті, не задіяний в іншій діяльності).

4) Усі документи, що підтверджують відповідність технічним критеріям, зазначеним у розділах 3.1 та 3.2 цього оголошення;

5) Заповнений контрольний список оцінки потенціалу CACHE та підтверджуючі документи до нього (додаток 3);

6) Заповнена форма самосертифікації (додаток 4);

7) Резюме залученого персоналу та експертів;

8) Проєктно-кошторисна документація на здійснення ремонтних робіт та фото приміщень.

9) Листи підтримки від установ-партнерів (за наявності). У разі залучення співфінансування в листі підтримки має бути зазначений обсяг співфінансування.

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні подати повний аплікаційний пакет (пункти 1–9), за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення:

UN_2024_07_VET: Створення та розвиток ветеранських центрів та просторів у цільових громадах Дніпропетровської, Миколаївської, Полтавської та Чернігівської областей

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 1 квітня 2024 року (до 12:00). Аплікаційний пакет (пункти 1-9) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar), розмір якого не має перевищувати 25 Mb.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим конкурсом, будь ласка, надсилайте їх у письмовому вигляді за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення  «UN_2024_07_VET: Запит інформації». Відповіді будуть надані протягом 1­–2 робочих днів. Усі запити мають бути надіслані не пізніше, ніж за 48 годин до закриття конкурсу.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів

Етап I: Розгляд поданих проєктних пропозицій конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап II: Остаточне ухвалення переможних проєктних пропозицій, рекомендованих конкурсною комісією до підтримки.

Конкурсна комісія складатиметься з представників UNDP в Україні відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів. Водночас конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачено діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

 Узагальнена форма оцінки технічної пропозиціїМаксимальний бал
1.Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці та пріоритетам – 20 балів; заявка частково відповідає тематиці та пріоритетам – 10 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)20
2.Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів)10
3.Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)20
4.Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямам конкурсу – 20 балів, організація має досвід втілення проєктів, але за суміжними напрямами –10 балів; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямам конкурсу – 0 балів)20
5.Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» – 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)20
6.Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 10 балів, частково необхідний рівень компетенції – 5 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)10
 Загальний бал100
 Примітки 

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. UNDPздійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їхніми партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному UNDP:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися UNDP, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт у період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

Діяльність в межах грантової угоди повинна здійснюватися у відповідності з нормами, правилами, політикою та процедурами UNDP. Ознайомитись з інструкцією щодо впровадження грантових проєктів можна за цим посиланням

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження UNDP проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

11. РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

Для участі в конкурсі грантів було подано дев’ять проєктних пропозицій. Дві з них було відхилено за технічними критеріями, а саме:

 1. «Створення пілотного центру відновлення в Полтавській територіальній громаді у межах Національної мережі центрів відновлення», що була запропонована БФ «СІД ФОРУМ УКРАЇНА».
 2. «Комплексна  психосоціальна  та  юридична  підтримка  для сімей  ветеранів «Разом  з Вами – для  Вас», що запропонована ГО «Центр соціального партнерства «Перспектива».

 Конкурсна комісія розглянула сім пропозицій, а саме:

 1. «Ветеранські центри «Свої. Разом» в Іванівській та Ріпкинській громадах Чернігівської області», що запропонована ГО «ЦЕНТР ГУМАНІСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «АХАЛАР».
 2. «Створення Ветеранського центру в м. Новомосковськ Дніпропетровської області, що запропонована БО БФ «Тепле серце».
 3. «Vet4Youth: Ресоціалізація ветеранів через залучення їх до військово-патріотичного виховання молоді», що запропонована ГО «Учбово-методичний центр захисту прав людини».
 4. «Створення центрів підтримки ветеранів/-ок та жителів Миколаївщини, що запропонована ГО «Агентство економічного розвитку».
 5. Ветеранський хаб «Оберіг Миколаївщини», що запропонована ГО «ОБЕРІГ МИКОЛАЇВЩИНИ».
 6. «Створення центру ветеранського розвитку», що запропонована ГО «Зміни можливі».
 7. «Життя після повернення: реінтеграція ветеранів у громаду, що запропонована ГО «ЦЕНТР РЕІНТЕГРАЦІЇ ВЕТЕРАНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ».

Згідно з рішенням конкурсної комісії перемогу в конкурсі та грантову підтримку здобуло п’ять проєктних пропозицій, зокрема:

 1. «Ветеранські центри «Свої. Разом» в Іванівській та Ріпкинській громадах Чернігівської області, що запропонована ГО «ЦЕНТР ГУМАНІСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «АХАЛАР».
 2. «Створення Ветеранського центру в м. Новомосковськ Дніпропетровської області», що запропонована БО БФ «Тепле серце».
 3. «Створення центрів підтримки ветеранів/-ок та жителів Миколаївщини, що запропонована ГО «Агентство економічного розвитку».
 4. «Створення центру ветеранського розвитку», що запропонована ГО «Зміни можливі».
 5. «Життя після повернення: реінтеграція ветеранів у громаду», що запропонована ГО «ЦЕНТР РЕІНТЕГРАЦІЇ ВЕТЕРАНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ».

ДОДАТКИ

 1. Аплікаційна форма
 2. Фінансова пропозиція 
 3. CACHE
 4. Самосертифікація