Гендерна рівність — серед основних пріоритетів ПРООН в Україні

30 March 2021

Розширення прав і можливостей жінок розглядається як каталізатор усіх інших цілей розвитку

Фото: shutterstock

Сприяння гендерній рівності та розширенню прав і можливостей жінок посідає центральне місце в мандаті Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) та підході до реалізації Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року.

В Україні, відповідно до своєї стратегії гендерної рівності, ПРООН працює над досягненням рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в рамках ініціатив щодо демократичного врядування, сталого розвитку і довкілля та відновлення і розбудови миру на територіях, які перебувають в умовах конфлікту.

У всіх цих та інших галузях провідну роль відіграє підтримка партнерів з розвитку, яка тільки в поєднанні з сильною відповідальністю країни та стратегічною технічною допомогою ПРООН може призвести до конкретних і відчутних результатів у сфері гендерної рівності в Україні.

Починаючи з 2007 року ПРООН надає підтримку національним урядам, приватним компаніям та організаціям громадянського суспільства по всьому світу в рамках програми сертифікації для державних і приватних підприємств «Знак гендерної рівності», створеної з метою заохочення до високих стандартів у галузі просування гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок. На сьогодні в програмі беруть участь понад 500 компаній у 29 країнах.

У 2011 році ПРООН застосувала цю успішну модель до своєї діяльності в рамках програми «Знак гендерної рівності» для підрозділів ПРООН. Завдяки цій програмі представництва ПРООН в різних країнах мають більше можливостей для підтримки урядових партнерів і прискорення прогресу в досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР). Будучи окремою ціллю (ЦСР 5), гендерна рівність також охоплює всі 17 ЦСР і відображена в 45 цільових показниках і 54 індикаторах ЦСР.

Саме шлях, який веде до досягнення Знаку гендерної рівності, має найбільше значення для нас.

Досягнення Знаку гендерної рівності для ПРООН в Україні

Офіс ПРООН в Україні приєднався до програми «Знак гендерної рівності» та розробив детальну дорожню карту для впровадження комплексного підходу щодо сприяння гендерній рівності та справедливості. План дозволить ПРООН стати більш підготовленою для надання ефективної підтримки Україні в цій надважливій галузі розвитку. Участь у програмі «Знак гендерної рівності» є важливим кроком для розробки цілісної та взаємопов'язаної внутрішньої системи інтеграції питань гендерної рівності в усі аспекти нашої роботи, нікого не залишаючи без уваги.

Як результат, такі питання, як жіноче лідерство, гендерно зумовлене насильство та неоплачувана домашня робота, тепер ефективніше інтегровані в ширші програми нашої організації. ПРООН подає стратегічний сигнал: ми серйозно ставимося до гендерної рівності, і для нас у контексті всієї нашої діяльності в Україні важливо враховувати проблеми, з якими стикаються жінки й чоловіки з різних (а надто — найвразливіших) груп населення. Це ж саме стосується і наших внутрішніх процедур і принципів роботи.

Протягом 2021-2022 років наш офіс буде оцінюватися за списком критеріїв програми «Знак гендерної рівності» і конкурувати за один із трьох рівнів сертифікації: золотий, срібний або бронзовий. ПРООН в Україні вперше бере участь у цьому процесі.

Щоб здобути Знак гендерної рівності, потрібно дотримуватися стандартів у таких семи галузях: 1) система управління, 2) внутрішньоорганізаційна спроможність, 3) сприятливе середовище, 4) комунікація та управління знаннями, 5) програмна діяльність, 6) партнери і 7) вплив на гендерну рівність.

Нижче наводиться опис результатів, яких ми вже досягли в кожній з цих галузей.

1.      Система управління

Нашим пріоритетом є сприяння новій культурі інтеграції гендерної рівності в усіх аспектах нашої діяльності. Відповідно, ми розробили 4-річну стратегію гендерної рівності зі щорічними планами дій, керуючись корпоративною Стратегією гендерної рівності на 2018-2021 роки, щоб забезпечити внесок наших ініціатив у досягнення глобальних цілей ПРООН у галузі гендерної рівності.

Тимчасом як усі співробітники/ці беруть участь у реалізації стратегії, основна відповідальність за врахування гендерної проблематики лежить на Координаційній групі з гендерних питань (КГГП), яка працює над тим, щоб гендерна рівність була повністю інтегрована в усі програми та діяльність відділів ПРООН в Україні. Представники КГГП фокусуються на гендерних питаннях у межах своєї власної ролі та ширшого стратегічного плану ПРООН.

2.      Внутрішньоорганізаційна спроможність

Вище керівництво ПРООН в Україні тісно співпрацює з відділом управління людськими ресурсами з метою спрямування процедур набору персоналу на те, щоб нові співробітники/ці мали розуміння, навички та досвід щодо сприяння гендерній рівності. Усі технічні завдання на кожну посаду персоналу, консультантів/ок та стажерів/ок тепер містять гендерні компетенції, пов’язані з роллю, та визначають конкретні обов’язки, щоб усі колеги могли добре виконувати свою роботу.

Крім того, ПРООН інституціоналізувала постійне навчання персоналу для сприяння кращому розумінню гендерної рівності. Всі нові працівники/ці проходять навчання щодо мандату та цілей ПРООН, пов’язаних з гендерною рівністю, в рамках вступного процесу, також співробітники/ці проходять корпоративні онлайн-курси і беруть участь у тематичних тренінгах, які регулярно проводяться для підвищення гендерних компетенцій.

3.      Сприятливе середовище

КГГП також пропагує культуру рівності, гідності та поваги з нульовою терпимістю до будь-якого виду дискримінаційної та образливої поведінки, у тому числі неприйнятної поведінки сексуального характеру.

Щоб заохотити співробітників/ць змінювати гендерні норми у своєму житті, ПРООН запустила кампанію #EqualPartnersUA (#ДомашніСправиПорівну) у червні-липні 2020 року. Під час кампанії використовувалися публікації в соцмережах із фотографіями та цитатами, в яких люди ділилися своїм досвідом рівного розподілу неоплачуваної домашньої і доглядової праці.

Крім того, ПРООН організовує двосторонні зустрічі з лідерами і лідерками всередині організації з метою підтримки та розширення можливостей жінок у їхній кар'єрі та особистісному розвитку в рамках стратегії розвитку людського потенціалу ПРООН в Україні (2020-2021).

Крім того, ПРООН прагне досягти гендерного паритету на всіх рівнях з метою максимального розширення потенціалу персоналу. Ми поставили за мету, щоб жінки становили не менше 40 процентів персоналу на всіх рівнях, і ми цей показник перевершили: на сьогодні в ПРООН в Україні працює 49 процентів жінок і 51 процентів чоловіків.

4.      Комунікація та управління знаннями

Оскільки мова відіграє важливу роль у створенні соціальних змін, вся комунікація ПРООН розглядається крізь гендерну призму. Тому ПРООН використовує гендерночутливу та недискримінаційну комунікацію, яка протидіє стереотипам. На сайті ПРООН представлені наші цілі та результати в галузі гендерної рівності, зокрема фотографії, історії та інформаційні продукти, які підкреслюють зміни в напрямі гендерної рівності.

ПРООН також регулярно проводить в Україні кампанії щодо покращення гендерної рівності. Наприклад, кампанія ООН «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства» .

5.      Програмна діяльність

ПРООН в Україні працює над тим, щоб питання гендерної рівності були інтегровані на кожному етапі розробки та реалізації наших програм.

Наприклад, під час розробки нового проєкту ПРООН проводить гендерний аналіз для розв'язання тієї чи іншої проблеми гендерної нерівності за допомогою різних заходів із конкретними показниками для моніторингу результатів і кодує проєкт за допомогою рейтингу гендерних маркерів для відстеження фінансового внеску в досягнення гендерної рівності.

За три роки програмний бюджет ПРООН, спрямований на покращення гендерної рівності, збільшився вдесятеро — з 7 відсотків у 2018 році до 69 відсотків у 2020 році.

6.      Партнери

ПРООН в Україні визнає, що для досягнення повної гендерної рівності та справедливості необхідні ефективні партнерські відносини. Ми співпрацюємо з урядовими партнерами, з організаціями громадянського суспільства, зі ЗМІ та з іншими агенціями, фондами та програмами ООН.

Наприклад, за підтримки делегації ЄС і ПРООН Парламент подає хороший приклад у країні, розробляючи та використовуючи гендерно орієнтований інструмент управління людськими ресурсами, вводячи щорічні гендерні оцінки, створюючи мережу координаторів із гендерних питань у Секретаріаті та розробляючи онлайн-курс із гендерної рівності для співробітників Секретаріату парламенту.

Крім того, з 2019 року ПРООН співпрацює з Українським жіночим конгресом — громадською платформою, яка щорічно формує порядок денний політики гендерної рівності для парламенту, уряду, приватного сектору, громадянського суспільства та засобів масової інформації, з метою обговорення проблем та можливостей досягнення гендерної рівності та розширення прав і свобод жінок в Україні.

7.      Вплив на гендерну рівність

ПРООН разом з іншими партнерами виступала за гендерні квоти на українських виборах, що зрештою призвело до прийняття нового Виборчого кодексу з вимогою 40-відсоткової гендерної квоти. За підтримки уряду Норвегії ми також забезпечуємо навчання новообраних місцевих депутаток і виступаємо за повну, рівну, вільну і демократичну участь жінок у політичному і суспільному житті.

Нещодавно уряд Швейцарії у партнерстві з ПРООН провели дослідження, присвячене жінкам і чоловікам на керівних посадах в Україні. Результати дослідження демонструють, що, в порівнянні з попередніми трьома роками, загальна частка жінок на керівних посадах в Україні зросла до 40,5 відсотків.  Хоча цей показник і далекий від ідеального, проте він значно вищий, ніж середньосвітовий — 29 відсотків — і вищий, ніж середній показник ЄС, де частка компаній з жінками на керівних посадах становить 35 відсотків. 

ПРООН була однією з перших організацій в Україні, яка відреагувала на кризу COVID-19, надавши підтримку Уряду України у створенні центрів кризового управління та координації під керівництвом Прем'єр-міністра та Міністра закордонних справ. Ці центри працюють над поліпшенням координації між міністерствами, державними установами, обласними та місцевими органами влади. Завдяки роботі цих центрів була розроблена стратегія реагування на кризу COVID-19 і три секторальні стратегії, які охоплюють гуманітарну, соціально-економічну та медичну сфери, з врахуванням гендерних аспектів.

В Україні, як і в багатьох інших країнах, пандемія COVID-19 спровокувала зростання насильства в сім'ї, причому кількість зареєстрованих випадків підскочила вгору більш ніж на 50 відсотків у порівнянні з попереднім роком. За підтримки Уряду Данії ПРООН боролася з цією проблемою, співпрацюючи з правозахисниками в рамках інформаційної кампанії та замовивши у Асоціації жінок-юристок «ЮрФем» наукове дослідження, мета якого — виявлення конкретних проблем, з якими стикаються жінки під час пандемії. Результати дослідження продемонстрували, що жінки стикаються зі збільшеним робочим навантаженням, скороченням заробітної плати та насильством у сім'ї під час пандемії. У 2021 році ми будемо надавати підтримку громадянському суспільству на вирішення виявлених проблем.

У межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру, ПРООН та Фонд Народонаселення ООН створили притулки та денні центри для тих, хто пережив гендерно зумовлене насильство у районах України, що постраждали від конфлікту. Крім того, ми проводимо навчання з профілактики гендерно зумовленого насильства для судів, поліції, патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, місцевих органів влади в Донецькій і Луганській областях, а також підтримуємо створення «зелених кімнат» для забезпечення сприятливого для дітей правосуддя. Крім того, ПРООН розробила мобільний додаток «Твоє право» (доступно для пристроїв iPhone та Android) для надання інформації людям, які постраждали внаслідок конфлікту на сході України, зокрема ВПО і осіб, які пережили гендерно зумовлене насильство.

Крім того, в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру, ПРООН та ООН-Жінки підтримали створення 130 груп самодопомоги та 48 робочих груп з громадської безпеки та соціальної згуртованості, переважно під керівництвом жінок, в умовах затяжного збройного конфлікту та кризи, пов’язаної з COVID-19. Ці групи працюють у громадах, які постраждали від конфлікту, і забезпечують рівноправну участь у прийнятті рішень, гендерно орієнтоване бюджетування державних ресурсів та покращення безпеки громади для найбільш вразливих груп в умовах збройного конфлікту та пандемії.

Рухаємося в правильному напрямку

Представництво ПРООН в Україні сумлінно працює для досягнення золотого Знаку гендерної рівності за нашу підтримку в розбудові успішної та мирної країни, де ніхто не залишається без уваги. Обмеження половини населення країни у їхніх правах  не дозволить повністю розкрити потенціал всієї країни. Тому ми в ПРООН будемо продовжувати приділяти суттєву увагу гендерній рівності та розширенню прав і можливостей жінок аж доки ці цілі розвитку не будуть повністю досягнуті.  Лише такий шлях може бути єдино правильним.