ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်

အထွေထွေစုံစမ်းမှုများအတွက်
အမှတ် ၆၊ နတ်မောက်လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် ၁၁၂၁၁
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ဖုန်း -  +၉၅(၁) ၅၄၂၉၁၀ မှ ၁၉ အထိ
Fax - +၉၅ (၁) ၅၄၄ ၅၃၁
မေးလိပ်စာ - registry.mm@undp.org


မီဒီယာများ စုံစမ်းရန်
ဖုန်း -  +၉၅(၁) ၅၄၂၉၁၀ မှ ၁၉ အထိ
မေးလိပ်စာ - mmr.communication@undp.org


အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သင်အခွင့်အလမ်းများ
အီးမေးလ် - application.mm@undp.org


ဝယ်ယူရေးနှင့် လေလံဆိုင်ရာများအတွက်

အီးမေးလ် - procurement.mm@undp.org