ဘဏ္ဍာငွေ ပံ့ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ပေးဝေမှု

ဘဏ္ဍာငွေ ပံ့ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ပေးဝေမှု

ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် အစီအစဉ်များအတွက် လှူဒါန်းသည့် အလှူရှင်များ၏ အရေအတွက်များပြားမှုနှင့် အနေအထားစုံလင်မှုတို့က ကျွန်ုပ်တို့မှ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ရေးအတွက် ရွေးချယ်ချိတ်ဆက်သည့် နိုင်ငံအစိုးရ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ဒေသရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းတို့အပေါ် ယုံကြည်မှုကို ပြသလျက် ရှိသည်။

အောက်ပါ ဂရပ်ဖ်ဇယားများက ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဘဏ္ဍာငွေများ ဝင်လာသည့် နေရာများနှင့် ယင်းတို့အား အသုံးပြုပုံများကို ဖော်ပြလျက်ရှိသည်။ ယင်းသတင်းအချက်အလက်များအား မျှဝေခြင်းသည် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့သူများ ၊ စီမံကိန်းပါဝင်သူများနှင့် ပြည်သူများအပေါ် ထားရှိသည့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ခံမှုတို့အပေါ် အလေးအနက်ထားခြင်း၏ သင်္ကေတဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့အား ဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှုများ၏ သတ်မှတ်ချက်ဘောင်များအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက open.undp.org တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။