Запрошення до участі в конкурсі «Надання комплексної підтримки населенню, постраждалому від війни, з особливою увагою до осіб з інвалідністю»

1 December 2022
Ілюстрація: ПРООН в Україні

1. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) [1], від моменту вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року, загальна підтверджена кількість постраждалих серед цивільного населення становить 11862 осіб, серед них — 5110 загиблих. Крім того, конфлікт призвів до значного пошкодження об’єктів критичної інфраструктури, зокрема, до пошкодження чи руйнування житлових будинків, лікарень, шкіл, дитячих садків та інших цивільних об’єктів. Війна призвела до масового вимушеного переселення понад 12 мільйонів осіб; 6,3 мільйона з них на сьогодні є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), а 5,8 мільйона - біженцями[2].

Війна призвела до безпрецедентного впливу на сферу охорони здоров’я в Україні: приблизно 628 медичних закладів було пошкоджено або зруйновано, а сума збитків, за оцінками, становить 683 млрд. євро[3]. Крім того, війна призвела до значних перебоїв у наданні державних послуг, зокрема у сфері надання медичних та соціальних послуг, в результаті чого постраждали вразливі соціальні категорії населення, такі як люди з інвалідністю. Гуманітарні наслідки війни досягли значних масштабів. Продовження бойових дій призводить до того, що все більше людей зазнають ураження від вибухів, отримують опіки та травми. Лікарні продовжують забезпечувати лікуванням усіх пацієнтів, але при цьому зростає частка тих, які мають травми, пов’язані із війною.[4] Кількість людей з ампутаціями, які потребують протезування, вже вимірюється тисячами; усі вони потребують невідкладної допомоги, подальшого лікування та реабілітації. Зростання кількості людей з інвалідністю , що спричинена війною  – як учасників бойових дій, так і цивільних осіб – призводить до посилення попиту на медичні та психосоціальні послуги, і за оцінками, він і надалі суттєво зростатиме. Крім того, зростає кількість осіб з інвалідністю, до виникнення якої призвели вибухові боєприпаси ; частина цих осіб є ветеранами та (колишніми) учасниками бойових дій, але багато з них — цивільні особи (зокрема, особи похилого віку, жінки та дівчата з інвалідністю.

Реабілітація осіб з інвалідністю передбачає цілісний комплекс заходів, спрямованих на усунення порушень — таких як обмеження активності та участі — а також на особисті та екологічні фактори, які впливають на функціонування та стан здоров’я. Реабілітація на ранньому етапі є визнаною невід’ємною частиною відновлення стану пацієнта після конфліктів і катастроф. Реабілітація на ранньому етапі, починаючи з моменту надання невідкладної допомоги, може сприяти профілактиці ускладнень, прискорювати одужання та забезпечувати безперервність у лікуванні.[5]

Уряд України запровадив цілу низку політичних механізмів, якими врегульовано сферу надання соціальних і медичних послуг, а також шляхи руху  людей з інвалідністю. Але хоча уряд України має широкий спектр реабілітаційних центрів, які діють на різних рівнях у структурі різних міністерств, система реабілітації не має достатніх потужностей і фінансування, і гостро потребує модернізації – що було очевидно навіть до повномасштабної війни.[6] Крім того, перед реабілітаційними закладами часто постають проблеми стосовно нового типу поранень і травм, спричинених війною, і вони не здатні відповісти на зміни у потребах. Реагуючи на ці нагальні потреби, у червні 2022 року Міністр охорони здоров’я України озвучив три основні пріоритети в реабілітації осіб з інвалідністю, спричиненою війною, а саме: a) зміцнення потенціалу працівників реабілітаційних закладів (наприклад, розробка освітніх стандартів); b) розробка пакетів гарантованих реабілітаційних послуг (на сьогодні, таких пакетів передбачено три - для дорослих і дітей від 3 років, які мають ураження нервової системи; для дорослих і дітей від 3 років, які мають ураження опорно-рухового апарату; для дітей, народжених передчасно або які мають захворювання протягом перших трьох років життя); c) зміцнення реабілітаційних центрів[7]. Крім того, варто зазначити, що розвиток сектора протимінної діяльності в Україні досі знаходиться на початковому етапі та потребує прискорення у запровадженні міжнародних стандартів у ключових сферах допомоги постраждалим від мін.

Загальною метою проєкту ПРООН є підвищення стійкості та зміцнення фізичного та психічного благополуччя осіб з інвалідністю в Україні, які зазнали поранень внаслідок війни, шляхом посилення реабілітаційних послуг, розширення інклюзивних програми залучення осіб з інвалідністю та вдосконалення соціально-економічної інтеграції людей з інвалідністю.

В межах Проєкту «Сприяння реабілітації осіб з інвалідністю, що спричинена війною» передбачено надання грантів за п’ятьма пріоритетними напрямами:

 1. Реабілітаційні послуги та реабілітаційні/адаптаційні тренінги для осіб з інвалідністю/травмами, спричиненими війною
 2. Підтримка мультидисциплінарних реабілітаційних команд  
 3. Зміцнення потенціалу реабілітаційних установ
 4. Підвищення кваліфікації фахівців у сфері реабілітації
 5. Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю/ травмами, спричиненими війною

За допомогою цього “Запрошення до участі” ПРООН має на меті залучити організації громадянського суспільства до забезпечення потреб у реабілітації жінок і чоловіків з інвалідністю, які отримали травми внаслідок війни.

2. ЦІЛІ КОНКУРСУ:

Лот 1

Розвиток потенціалу реабілітаційних закладів, мультидисциплінарних реабілітаційних команд та спеціалістів у сфері реабілітації

Орієнтовний, але не вичерпний перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані в межах цього лоту:

 • Дослідження потреб та проблем в сфері реабілітації;
 • Підтримка реабілітаційних закладів (центрів комплексної реабілітації, центрів соціальної та соціально-психологічної, фізичної реабілітації і медичних закладів) шляхом оцінки потреб у реабілітаційному обладнанні, його придбанні та встановленні, а також навчання персоналу щодо його використання та з інших питань реабілітації;
 • Створення центрів/ кабінетів допоміжних засобів реабілітації/  асистивних технологій на місцевому рівні;
 • Підтримка протезних підприємств шляхом їх оснащення та навчання персоналу;
 • Розробка  та апробація моделі реабілітації на рівні громади, діяльності мультидисциплінарних реабілітаційних команд;
 • Підтримка розробки та апробації моделі реабілітації та адаптації осіб із порушенням/втратою зору;
 • Розроблення та впровадження навчальних програм/ тренінгів для реабілітологів застосуванню різних способів комунікації: шрифту Брайля, жестової мови, використанню допоміжних пристроїв та технологій, наприклад, перетворення мови в текст / текст у мовлення, look-to-speak, програм зчитування з екрану тощо;
 • Розробка “дорожньої карти” та проведення тренінгів для працівників центрів комплексної соціальної, соціально-психологічної, медичної, фізичної реабілітації;
 •  Розроблення та впровадження навчальних програм/ тренінгів  з питань просторового орієнтування, мобільності, ерготерапії.

Лот 2

Реабілітаційні послуги та реабілітаційні/адаптаційні тренінги для осіб з інвалідністю/ травмами, спричиненими війною

Очікується, що проєктні пропозиції, які будуть подані в рамках цього Лоту, мають бути спрямовані на підтримку реабілітації осіб з інвалідністю/травмами, спричиненими війною, шляхом надання дотичних послуг і навчання.

Орієнтовний, але не вичерпний перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані в межах цього лоту:

 • Надання послуг, що сприяють реабілітації або адаптації  таких як ерготерапія, фізична, соціальна реабілітація, соціально-психологічна  підтримка та реабілітація  тощо;
 • Розроблення навчальних програм та проведення навчання осіб з інвалідністю/ травмами, спричиненими війною з просторового орієнтування, мобільності, розвитку навичок комунікації, а також виконання повсякденної діяльності після травмування;
 • Кейс-менеджмент у громаді осіб з інвалідністю / травмами, спричиненими війною;
 • Кейс-менеджмент та соціальна робота у закладах охорони здоров’я/ реабілітації;
 • Соціальні послуги для осіб з інвалідністю/ травмами, спричиненими війною.

Лот 3

Створення умов для соціально-економічної інтеграції осіб з інвалідністю

Проєкти, що будуть подані в рамках цього Лоту, повинні бути спрямовані на підвищення можливостей зайнятості осіб з інвалідністю/ травмами, спричиненими війною, шляхом навчання на робочому місці, стажування, супроводу в процесі працевлаштування та адаптації на робочому місці, створення інклюзивного робочого середовища тощо.

Орієнтовний, але не вичерпний перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані в межах цього лоту:

 • Забезпечення інклюзивності навчального процесу професійної освіти задля забезпечення професійного навчання та перенавчання осіб  з інвалідністю;
 • Підтримка ініціатив державно-приватного партнерства, спрямованих на підтримку осіб з інвалідністю в процесі працевлаштування та адаптації на робочому місці, стажування, навчання на робочому місці, створення інклюзивного робочого середовища;
 •  Навчання підприємництву осіб з інвалідністю, що спричинена війною, з подальшим наданням пакетів мікрофінансової допомоги та наставництвом/ менторським супроводом;
 • Надання соціальної послуги соціального супроводу осіб з інвалідністю під час працевлаштування та адаптації на робочому місці.

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ :

Повинні мати статус неурядової громадської чи благодійної організації, громадської спілки чи об’єднання ОГС, бути офіційно зареєстрованими в Україні не менше року, та/або мати підтверджений досвід реалізації подібних проєктів за підтримки міжнародних донорів чи проєктів технічної допомоги. Конкурс не передбачає надання грантів комерційним організаціям, політичним партіям, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, релігійним громадам, фізичним особам і підприємцям.

3.1. Організації, що відповідають критеріям прийнятності

Параметри, за якими визначатиметься, чи має ОГС/НУО право на отримання фінансування від ПРООН, будуть засновані на “Контрольному списку оцінки спроможності” CACHE (Додаток 5).

3.2. Географічне розташування:

ПРООН прийматиме заявки з усіх регіонів України.

4. ЕТАПИ КОНКУРСУ :

Етап I – Подання концепцій проєктних пропозицій за такою структурою:

 • Назва організації-заявниці та запропонована назва проєкту;
 • Контактні дані, включно з електронною адресою та номером телефону координатора проєкту;
 • мета, основні цілі та завдання,
 • попередній перелік заходів, спрямованих на досягнення цілей,
 • кількісні (включаючи кількість бенефіціарів) та якісні очікувані результати,
 • партнери,
 • терміни реалізації,
 • бюджет без деталізації.

Концепції проєктів подаються в довільній формі, загальним обсягом не більше 2 сторінок формату А4.

Грантовий конкурс проводитиметься на постійній основі; у першому раунді концепції мають бути подані не пізніше 20 грудня 2022 року. Всі концепції, подані після початкового кінцевого терміну, розглядатимуться щомісяця. Кінцевий термін подання концепцій проєктних пропозицій не встановлюється, заявки прийматимуться постійно та розглядатимуться раз на місяць.

II етап – Подання проєктних пропозицій

За результатами розгляду та попередньої оцінки концепцій відібрані організації будуть запрошені до подання остаточних проєктних пропозицій. Для подання остаточно підготовлених проєктних пропозицій організаціям-заявницям буде надано час тривалістю до одного тижня.

На основі результатів оцінки проєктних пропозицій Комітет з відбору грантів обере переможців конкурсу. З фіналістами, які будуть рекомендовані для фінансування, ПРООН укладе грантові угоди.

5. БЮДЖЕТ І ДОЗВОЛЕНІ ВИТРАТИ :

Прийнятні витрати повинні:

 • бути необхідними для здійснення проєктної діяльності;
 • бути такими, які заявник понесе протягом періоду реалізації;
 • відповідати принципам належного фінансового менеджменту, зокрема, критеріям співвідношення ціни, якості та економічної ефективності;
 • бути належним чином зафіксованими, забезпечуючи можливості ідентифікування та перевірки, а також підтвердження оригінальними підтверджуючими документами.

Грант ПРООН може бути використаний лише на покриття таких витрат:

 • заробітна плата співробітників і винагорода експертів;
 • інформаційні та комунікаційні послуги;
 • придбання консультаційних послуг і укладання контрактів за умови, що вони мають істотне значення для досягнення цілей і виконання завдань проєкту;
 • придбання засобів реабілітації;
 • придбання обладнання/ засобів, які будуть використовуватися для цілей реабілітації
 • придбання допоміжних засобів реабілітації і протезних виробів;
 • оренда, кейтеринг та інші послуги, передбачені проєктною діяльністю;
 • друк і копіювання;
 • комунальні послуги;
 • витратні та офісні матеріали;
 • витрати на відрядження (за умови, що відрядження відповідають внутрішнім правилам ПРООН);

Неприйнятними є наступні витрати:

 • витрати на підготовку проєктної пропозиції;
 • наукові дослідження;
 • сплата заборгованості;
 • збитки, пов’язані з валютообмінними операціями.

6. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ТА ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ:

Передбачуваний бюджет проєктної пропозиції повинен знаходитися у межах від 20000 до 30000 доларів США.

Бюджет проєктної пропозиції за ЛОТом 1 не повинен перевищувати 30 000 доларів США. Пропозиції, що містять переконливе обґрунтування необхідності закупівель реабілітаційного обладнання, будуть розглядатися Комітетом з відбору грантів додатково.

Бюджет проєктної пропозиції за ЛОТом 2 не повинен перевищувати 30 000 доларів США.

Бюджет проєктної пропозиції за ЛОТом 3 не повинен перевищувати 20 000 доларів США.

У виняткових випадках і за умови ухвалення Комітетом з відбору грантів бюджет підтриманого проєкту може досягати 150 000 доларів США.

Максимальний термін реалізації проєкту – 9 місяців.

Наявність власного внеску від організації-виконавця або з інших джерел буде врахована та стане перевагою для заявника. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата праці персоналу організації, надання свого офісу чи обладнання для виконання завдань проєкту тощо).

7. ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ КОНЦЕПЦІЙ:

Запрошення до подання заявок буде розміщено на веб-сайтах таких організацій:

 • ПРООН в Україні: www.undp.org.ua та на її сторінці у Facebook
 • Ресурсний центр ГУРТ: www.gurt.org.ua
 • Простір : www.prostir.ua
 • а також в інших відповідних соціальних мережах та на інформаційних порталах.

Заявки (проєктні пропозиції) мають бути підготовлені українською мовою відповідно до шаблонів, які входитимуть до Запрошення до подання заявок.

До пакету заявки входять:

1. Заповнена концепція проєкту (підготовлена на комп’ютері у форматі Microsoft Word);

2. Копія Статуту організації-заявниці (у форматі PDF);

3. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію (у форматі PDF);

4. Банківські реквізити (у форматі PDF);

5. Резюме спеціалістів, які будуть залучені до реалізації проєкту (у форматі Microsoft Word або PDF)

6. Інша відповідна супровідна документація, зокрема, рекомендаційні листи, зразки звітів тощо (у форматі Microsoft Word або PDF).

Пакет документів подається заархівованим файлом *.zip або *.rar, який не повинен бути захищеним паролем; загальний обсяг не повинен перевищувати 35 Мб. Пакет потрібно надсилати на вказану електронну адресу, із зазначенням назви конкурсу в заголовку повідомлення, відповідно до вказаного у “Запрошення до подання заявок”. Заявки, надіслані іншими засобами, окрім названих вище, розглядатися не будуть.

Подальші кроки в процесі оцінки пропозиції на отримання малого гранту (МГ) відбуватимуться в такій послідовності:

 • група проєкту попередньо перевіряє проєктні пропозиції на отримання МГ відповідно до критеріїв прийнятності для допуску до розгляду та оцінки Відбірковим комітетом;
 • Відбірковий комітет проводить засідання, на якому розглядає всі прийнятні проєктні пропозиції на отримання МГ, керуючись критеріями оцінки, та рекомендує ті, що набрали найбільшу кількість балів, до укладення договорів;
 • Відповідно до результатів оцінки спроможності ОГС, які було включено до короткого списку, група проєкту подає на затвердження протокол Відбіркової комісії (список ОГС, рекомендованих до фінансування);
 • ПРООН укладає грантові угоди з ОГС.

Концепції проєктних пропозицій подаються українською мовою та надсилаються електронною поштою на адреси: grants.ua@undp.org та rpwd2023@gmail.com, із зазначенням у темі листа назви конкурсу «Надання комплексної підтримки населенню, постраждалому від війни, з особливою увагою до осіб з інвалідністю». Також просимо заповнити форму google form, обов’язкову для подачі.

Контактні особи:

 • Олена Іванова, Керівниця проєкту ПРООН: olena.ivanova@undp.org
 • Іван Горох, спеціаліст з управління проєкту «Охорона здоров’я»: ivan.gorokh@undp.org

8. ПРОЦЕС ВІДБОРУ

8.1. Процедури оцінювання

Спеціалісти ПРООН розглянуть концепції проєктів, подані протягом І-го етапу конкурсу, та відберуть організації, яким буде запропоновано подати остаточні проєктні пропозиції.

Проектні пропозиції, подані на II етап — Подання проєктних пропозицій — будуть  перевірені за критеріями оцінки пропозицій. На цьому етапі Програма на власний розсуд може вимагати від заявників надання додаткової інформації.

Для забезпечення повної прозорості та справедливості процесу ПРООН сформує Комітет з відбору грантів (КВГ), який оцінюватиме пропозиції, що пройшли перший етап. КВГ є тимчасово уповноваженим органом, який відповідає за розгляд, відбір і рекомендацію пропозицій до фінансування. Комітет відбору грантів може приймати рішення щодо отримання додаткових незалежних експертних висновків у процесі відбору.

8.2. Критерії оцінки пропозицій

КВГ проводить оцінку пропозиції за такими критеріями:

 

Зведена форма оцінки технічної пропозиції

Максимальна кількість балів

1.

Відповідність проєктної пропозиції щодо отримання МГ основній темі “Запрошення до подання заявок”

25

2.

Здатність запропонованої проєктної групи МГ (співробітники та запропоновані консультанти) до виконання обсягу робіт, описаних у проєктній пропозиції

20

3.

Якість запропонованих мереж та інструментів для розповсюдження результатів

10

4.

Підтверджений досвід надання послуг людям з інвалідністю

15

5.

Підтверджене врахування необхідності забезпечення сталості  проєкту

10

6.

Якість і реалістичність бюджетної пропозиції

20

 

Загальна сума

100

 

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ

9.1. Моніторинг і оцінка, структура реалізації проєкту

Грантоотримувач несе відповідальність за моніторинг виконання проєкту та оцінку його результатів. ПРООН здійснюватиме моніторинг проєкту за допомогою звітів Грантоотримувачів, онлайн-консультацій, візитів на місця, зустрічей зі співробітниками проєкту та зацікавленими сторонами, а також участі в заходах проєкту.

9.2. Звітування

Грантоотримувач подає такі звіти у форматі, обумовленому ПРООН:

 • Проміжні звіти, зокрема, опис діяльності, результати та погоджені показники моніторингу, а також фінансові звіти – залежно від тривалості запропонованого проєкту (вказується у відповідній угоді);
 • Короткі звіти на вимогу, надання яких може періодично потребувати відділ ПЛЗІ ПРООН у випадках, коли в період між звітними періодами стає потрібною інформація про виконання Програми;
 • Звіт про завершення, до якого входить стислий виклад діяльності та результатів, а також фінансовий звіт за весь час дії угоди.

[1] Україна | Ситуаційні звіти (unocha.org), 22 липня 2022 р. Втрати станом на 17 липня 2022 р., серед них 5110 загиблих (зокрема 1943 чоловіків, 1342 жінки, 163 хлопчики та 142 дівчинки) та 6752 поранених (зокрема 1359 чоловіків, 1001 жінка, 210 хлопчиків та 147 дівчат)

[2] Україна | Ситуаційні звіти (unocha.org), 22 липня 2022 р

[3] https://moz.gov.ua/article/news/ukraina-mae-chitke-bachennja-vidnovlennja-sistemi-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja-ukraini-pislja-naslidkiv-vijni---viktor-ljashko   

[4] https://humanity-inclusion.org.uk/en/news/ukraine-hi-cares-for-patients-wounded-by-war

[5] https://www.who.int/activities/strengthening-rehabilitation-in-emergencies/early-rehabilitation-in-conflict-and-disasters

[6] Оцінка стану реабілітації в Україні. Копенгаген: Європейське регіональне бюро ВООЗ; 2021 р. https://apps.who.int/iris/handle/10665/349595

[7] Промова Міністра Ляшка на Форумі донорів у РЦ «Незламні», що відбувся у Львові 10 червня 2022 року

ЗАВАНТАЖИТИ:

Додаток 5