ПРООН надає рекомендації, аби допомогти Україні збільшити фінансування сталого розвитку

3 February 2022

ПРООН представила результати своєї Оцінки фінансування розвитку, щоб допомогти уряду розробити політику та заходи для збільшення фінансування, спрямованого на реалізацію Цілей сталого розвитку

Photo6 shutterstock

Київ, 3 лютого 2022 р. – Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні сьогодні представила урядовим установам результати Оцінки фінансування розвитку під час засідання Робочої групи з проведення Інтегрованої національної системи фінансування.

Оцінка фінансування розвитку – це інструмент, розроблений ПРООН для підтримки урядів у реагуванні на пандемію COVID-19 та створення інтегрованих національних систем фінансування для подальшого, більш вдосконаленого фінансування, спрямованого на реалізацію Цілей сталого розвитку (ЦСР).

Під час зустрічі Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева наголосила, що підтримка Уряду України в реалізації його пріоритетів в контексті досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 року та залучення необхідного фінансування – один із ключових напрямків роботи ПРООН.

«В результаті цієї «Оцінки фінансування розвитку» було отримано огляд фінансового ландшафту України в рамках ЦСР з точки зору моделей витрат і розподілу коштів на національному рівні, а також політик та інститутів, які регулюють кожен аспект державного і приватного фінансування в Україні, – сказала пані Ґерчева. – Розуміння того, яке фінансування ініціатив у сфері розвитку є доступним і куди воно спрямовується, покликане допомогти Уряду України розробити заходи і політики як на державному рівні, так і на місцях, що сприятиме збільшенню такого фінансування».

Керівник Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Євген Перелигін наголосив, що Цілі сталого розвитку мають бути невід’ємною частиною стратегічних документів. Зокрема, ключові показники ефективності різних стратегій мають включати цільові показники ЦСР, а плани дій також мають включати відповідні завдання.

«Сталий розвиток та європейська інтеграція тісно пов’язані. Тому підтримка та допомога агенцій ООН Уряду України має вирішальне значення для реалізації реформ в Україні», – сказав пан Перелигін. Одним із пріоритетів у роботі Віце-прем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України є діяльність щодо реалізації планів Європейського зеленого курсу та спільна діяльність українських інституцій і міжнародних фінансових організацій у контексті фінансування сталого розвитку. І ми раді, що можемо разом з експертами агенцій ООН працювати над цими напрямками заради досягнення наших спільних цілей», – додав пан Перелигін.

У межах Спільної програми Організації Об’єднаних Націй із фінансування ЦСР на запит Уряду Інститут економічних досліджень та політичних консультацій провів первинний збір та аналіз даних. Аналіз зосереджений на оцінці джерел фінансування розвитку з точки зору ЦСР в Україні (як приватних, так і державних). Він проводився на національному рівні, а також на рівні Донецької та Херсонської областей. Окремі звіти Оцінки фінансування розвитку в областях є важливими з огляду на реформу децентралізації, а також зважаючи на відмінності у рівні розвитку, викликах та завданнях, що стоять перед областями.

Результати Оцінки фінансування розвитку на національному рівні показують, що більшість ЦСР фінансуються з державного та місцевих бюджетів, міжнародних фінансових установ (МФО) та приватних інвестицій, і лише Цілі 13, 14 і 15 на цей час не мають достатнього фінансування, тож існує потреба в міжнародній технічній допомозі.

Щодо регіонів, то оцінка показала, що в Донецькій області є всі необхідні джерела для фінансування розвитку, і вони мають потенціал для зростання. Для цього місцева влада має покращити якість податкового адміністрування та ефективність бюджетних видатків, посилити співпрацю з МФО, залучити приватний бізнес до фінансування пріоритетів, зокрема шляхом створення якісної інфраструктури. Херсонська область також має необхідні джерела для фінансування розвитку, і вони мають потенціал для зростання. Для цього місцева влада має покращити якість податкового адміністрування та ефективність бюджетних видатків, вжити заходів для покращення інвестиційного клімату, зокрема шляхом покращення інфраструктури.

Заступник Державного секретаря Секретаріату Кабінету Міністрів України Анатолій Куцевол наголосив, що результати Оцінки фінансування розвитку та надані рекомендації відіграють важливу роль у підтримці Уряду України у подальшій реалізації Цілей сталого розвитку у національному та регіональному стратегічному плануванні. Вони стануть основою для діалогу уряду щодо фінансування ЦСР із зацікавленими сторонами, включаючи бізнес та міжнародні фінансові установи.

У заході взяли участь заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України Анатолій Куцевол, керівник Офісу Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Євген Перелигін, Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева та представники міністерств, національних установ, банківського сектору, а також Донецької і Херсонської обласних адміністрацій.

Із середини 2020 р. ПРООН разом з іншими агенціями ООН – ВООЗ, ЮНІСЕФ та Європейською економічною комісією  ООН – надає підтримку в розробці Інтегрованої національної системи фінансування сталого розвитку на національному та регіональному рівнях з метою підтримки уряду в досягненні консенсусу щодо фінансових потоків та реформ, пов'язаних із фінансуванням, спрямованим на реалізацію ЦСР.