В Україні створюється єдиний інформаційний простір для всіх учасників системи крові

18 April 2022

Інформаційний простір забезпечить ефективну взаємодію між усіма учасниками системи крові: донорами, реципієнтами, медичними установами та органами влади

Фото: Артем Гетьман

Київ, 18 квітня 2022 р. – Міністерство охорони здоров’я України за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) завершило написання технічних вимог для створення інформаційного простору системи крові. 

Інформаційний простір – це сукупність інформаційних систем та технологій, які забезпечують інформаційну взаємодію між усіма учасниками системи крові: донорами, реципієнтами, центрами крові, закладами охорони здоров’я, керівними та контролюючими державними та територіальними органами влади, громадськими об’єднаннями. Зокрема, забезпечується єдина національна система обліку донорів, реципієнтів, донацій, запасів та потреб крові та/або її компонентів, трансфузій крові в Україні. 

Функціонування такого простору сприятиме вирішенню численних викликів, що виникли в системі крові через нестачу фінансових, матеріально-технічних, кадрових ресурсів.    

Через інформаційну невпорядкованість системи крові ця комплексна медична галузь зіштовхнулась із браком добровільних безоплатних донорів крові та компонентів крові, відсутністю контролю за технологічними процесами заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та компонентів крові, відсутністю централізованого управління запасами компонентів крові, відсутністю контролю за належним застосуванням компонентів крові пацієнтам, наданням послуг з трансфузії та відсутністю гемонагляду.

Це стало однією з перешкод на шляху до запровадження якісної медичної допомоги в Україні. Інформаційний простір системи крові сприятиме  подоланню невпорядкованості системи, об’єднавши донорів, реципієнтів, донації, трансфузії та компоненти крові в Україні єдиною системою обліку. З одного боку складові простору слугуватимуть донорам – потенційним та наявним, з іншого – співробітникам медустанов. 

За допомогою «персональних кабінетів» донори отримуватимуть інформацію про існуючу систему заохочень до донації, а також актуальні оновлення щодо потреб у крові або її компонентах. Реципієнти отримають повноцінний доступ до трансфузій, а система моніторингу всіх процесів у системі крові забезпечить їх безпеку та безпеку донорів. 

У той же час система дозволить автоматизувати роботу центрів крові.

Функціонування єдиного інформаційного простору дозволить вирішити означені проблеми не тільки в окремих медичних установах, але й на регіональному, національному рівнях. Ці та багато інших складових інформаційного простору системи крові надаватимуть актуальну інформацію всім користувачам у режимі онлайн, автоматизують роботу медичних установ та органів влади, зменшивши фізичне навантаження на співробітників та знизивши вірогідність помилок у їхній роботі.

Інформаційний простір створюється під координацією Міністерства охорони здоров’я в рамках Стратегії розвитку національної системи крові в Україні. Затверджена урядом у 2019 році, вона має за мету забезпечення рівноправного і своєчасного доступу пацієнтів до якісних та безпечних компонентів донорської крові у достатній кількості. Реалізація запланованої модернізації системи крові оцінюється приблизно у 6,5 млрд грн та здійснюється за рахунок державного, місцевого бюджетів, коштів міжнародних партнерів і за  рахунок механізмів державно-приватного партнерства.