UNDP 2022-2025 Stratejik Planı

İngilizce

pdf (8.5MB)

İndir

UNDP 2022-2025 Stratejik Planı

2 September 2021

Gezegenimizin tümünü kapsayan bir acil durum ve Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını, dünyanın doğal ve insan kaynaklarını tüketti ve kalkınma ortamını değiştirdi. Dünyamız, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yönünde kararlı bir çabaya girişmezse, 2030 yılında yaklaşık 1 milyar insan aşırı yoksul olabilir.

UNDP, ülkelerle iş birliği halinde, insanların daha adil ve sürdürülebilir bir gelecek için seçeneklerini genişletmek, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin öngördüğü dünyayı, gezegen ve insanların denge içinde olacağı biçimde kurmak için çalışıyor. Önümüzdeki dört yılda zorlu görevimiz, olumlu kalkınma sonuçlarını önemli ölçüde artırmak ve yaygınlaştırmak, ve Amaçlar’ı yeniden ulaşılabilir hale getirmek. Bu amaçla, UNDP, değişimi üç yönde destekleyecek:

  • Yapısal dönüşüm, özellikle de yeşil, kapsayıcı ve dijital dönüşümler;
  • Kimseyi geride bırakmamak, insan eylemliliği ve insani gelişme merkezli hak temelli yaklaşım;
  • Sistemsel belirsizlik ve riske yanıt için dayanıklılık oluşturmak.

Bunlar, kolektif çaba ve entegre yaklaşımlar gerektiren, devasa ve toplumun tümünü kapsayan sorunlar. UNDP, bu sorunların çözümüne yardım etmek için, küresel erişim ve yerelde varlık, sektörel uzmanlık ve güvenilir ortaklıklardan oluşan benzersiz bir ağ sağlıyor. Önümüzdeki dört yılda, UNDP ülkeler ile iş birliği halinde, 100 milyon insanın çok boyutlu yoksulluktan kurtulmasını sağlayacak biçimde insan yeteneklerini geliştirecek; 500 milyon insanın temiz enerjiye erişimini destekleyecek; birçoğu ilk kez olmak üzere 800 milyon insanın seçimlere katılmasını sağlayacak; ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için 1 trilyon ABD dolarını aşan kamu ve özel sektör fonlarının yatırılmasını destekleyecek.

Bu yeni Stratejik Plan, 2018-2021 Stratejik Planı’nın kaldığı yerden devam ederek UNDP’nin gelecekte izleyeceği yönü tanımlıyor. UNDP, yoksulluk ve eşitsizlik, yönetişim, dayanıklılık, çevre, enerji ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında kendi imza çözümleriyle çalışmaya devam edecek. Bunlar ülkelerin ihtiyaçlarının en büyük olduğu, Birleşmiş Milletler kalkınma sisteminde UNDP’nin yetkinlik ve konumunun, örgütün en iyi sonuçları elde etmesini sağlayacağı alanlar. Son dört yıldaki deneyimlerden de ders alarak, imza çözümler, ülkelerin değişen önceliklerine daha iyi biçimde uyarlanacak. Daha da güçlendirilmiş Birleşmiş Milletler sistemi ve diğer kurumlarla iş birliği yaparak, UNDP, daha büyük etki yaratmak üzere, bu çözümlerin bileşkelerini uygulayan entegre yaklaşımlar geliştirecek. Güçlü yetkinleştiriciler olan stratejik inovasyon, dijitalleşme ve kalkınma finansmanı da, sonuçları daha da hızlandıracak ve yaygınlaştıracak.

Dönüştürücü değişimde etkili bir ortak olmayı hedefleyen UNDP, sistem düşünüşü gibi yeni beceriler inşa etmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni bir kültür geliştirecek: Karmaşıklığı benimseyen, riskleri aktif biçimde yöneten, sürekli adapte olan, sonuçları gerçekleştirirken bir yandan da öğrenmeyi hedefleyen bir kültür. Belirsizliğin egemen olduğu bir dünyada, UNDP’nin iş modeli, ortaklarının ihtiyaçlarına, beklentileri karşılayacak esneklik ve ölçekte yanıt vermesini sağlamak zorunda. Böylece UNDP yalnız ülkelerin 2030 Gündemi’ne yönelik ilerleyişini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda küresel kamu yararını sağlamaya yönelik kolektif yatırımları destekliyor ve herkes için daha adil ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyor.