Suriye Krizine Yanıt Olarak Suriyeli ve Türk Gençler için İstihdam Edilebilirlik, Girişimcilik ve Sosyal Uyum Projesi Çıktıları

Suriye Krizine Yanıt Olarak Suriyeli ve Türk Gençler için İstihdam Edilebilirlik, Girişimcilik ve Sosyal Uyum Projesi Çıktıları

31 January 2022

Dünya çapındaki kalkınma deneyimi, gençlerin yapıcı katılımına dayalı kapsayıcı bir sosyal ve ekonomik yaklaşım benimsenmedikçe krizlerin ve çatışmanın üstesinden gelinemez olduğunu gösteriyor. Suriye Krizi örneğinde de dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye’de, 3,7 milyonluk Geçici Koruma Altındaki Suriyeliyi ulusal sistemlere ve topluma entegre etme yolunda önemli adımlar atıldı. Ancak, Türkiye’de Suriyeli ve ev sahibi toplulukların büyük bir bölümünü oluşturan genç nüfusun karşılaştığı bazı özel sorunlar, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümler gerektiriyor.

Japon Hükümeti tarafından finanse edilen ve UNDP Türkiye’nin T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığıyla uyguladığı “Suriye Krizine Yanıt Olarak Suriyeli ve Türk Gençler için İstihdam Edilebilirlik, Girişimcilik ve Sosyal Uyum Projesi”, 3 ana başlıkta gençlerin sorunlarına odaklandı. Eğitimler ile gençlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerileri artırıldı, Suriyeli ve Türk gençlerin sosyo-ekonomik uyumları desteklendi. Girişimcilik eğitimleri, mentorluk ve ayni hibe destekleriyle ise gençlere iş fikirlerini başlatma ve var olan işlerini büyütme imkanı sağlandı.

Regions and Countries