Page content

GENERATION 17

Niçin bir nesli harekete geçiriyoruz?

Küresel Amaçlar dediğimiz 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, 2030 yılına kadar dünyadaki kırılgan nüfusları ve gezegenimizi korumak için küresel bir acil eylem çağrısıdır. Bu çabalar, gençlerin azim ve vizyonuna, yenilikçi ruhuna, engelleri aşma yeteneğine, derhal harekete geçme duygusuna ihtiyaç duyuyor.

 

Daha iyi bir geleceği kuracak vizyonerler, savunucular ve girişimcileri tanıyın.

Generation17, insanlık için yenilik yapmaya ve küresel toplumları harekete geçirmeye kendilerini adamış 18 ila 32 yaşlarında esin verici genç liderler grubunu destekliyor.

AY YOUNG, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

“Her insan, sürdürülebilir çözümlere enerji verebilecek bir güç kaynağıdır.”

Kansas doğumlu sanatçı Ay Young, 1 milyarı aşkın insanın elektriksiz yaşam sürdüğünü öğrendikten sonra gelen ilhamla, bu soruna çözüm buldu. 2012 yılında kurduğu kar amacı gütmeyen örgüt Battery Tour, dünyada düzenlediği 800’ü aşkın konserin hepsini yenilenebilir enerjiyle verdi. “Benim nihai amacım, müziği bir araç olarak kullanarak tüm dünyanın sürdürülebilirlik için birleşmesini sağlamak” diyor. Battery Tour sayesinde, dünyada muhtaç kişiler için güneş enerjisi kabinlerini finanse ediyor, kuruyor ve faaliyete geçiriyor. Ay gelecekte, konser serisi ile, sanatçıların sanatlarını sürdürülebilir biçimde icra etmelerini teşvik etmeyi ve bir yandan da elektriği olmayanlara elektrik sağlamaya devam etmeyi hedefliyor.

 

KRISTIAN KAMPMANN, DANİMARKA

“İnsanları seferber etmek ve değişim ajanı olmalarını sağlayarak Küresel Amaçlar için gerçek etki yaratmak istiyorum.”

Kristian Kampmann, Küresel Amaçlar için yenilikçi çözümlere kaynak sağlayan, kar amacı gütmeyen küresel platform UNLEASH’in başkanı. Kristian 2016 yılından başlayarak örgütünü, kağıt üzerinde bir fikirden, SKA’lar için gençliğin öncülüğünde küresel çapta bir harekete dönüştürdü. UNLEASH’te Kristian’ın yön verdiği çeşitli projeler arasında, Küresel Amaçlar için sorun çözmek üzere 1.000 genci bir araya getiren Küresel İnovasyon Laboratuvarı da var. UNLEASH ayrıca, projelerin geniş ölçekte test edilmesi ve başlatılması için kaynak sağlayarak sosyal ve çevresel sorunlar üzerinde çalışan girişimcileri destekliyor. Kristian aynı zamanda, UNLEASH’in uzun dönemli ortağı olan, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya kurmaya çalışan Dalberg Media’da “Sorumlu Ortak” sıfatıyla görev yapıyor.

 

NORA ALTWAIJRI, SUUDİ ARABİSTAN

“Eşi benzeri görülmemiş bir dijital çağda yaşıyoruz, Küresel Amaçlar’a ilişkin çözümlerimiz de bunu yansıtmak zorunda.”

Nora Altwaijri, dijital teknolojilere duyduğu derin tutkunun sürüklemesiyle, yazılım mühendisliği okumak için Prens Sultan Üniversitesi’ne girdi. 2020 yılında Arap Ülkeleri Bölgesi’nden UNDP Genç Liderler Programı’na seçildi ve Sürdürülebilir Üniversite Girişimi’ni paylaştı. Girişim, gençleri Küresel Amaçlar’ın önemi hakkında eğiten ve bu alandaki zorluklarla mücadele etmek için ihtiyaç duydukları kaynaklar ile bağlantı kurmalarını sağlayan bir dijital platform kurmayı amaçlıyor. Öğrencileri, kendi küresel üniversiteleri için puan kazanmak amacıyla yarışarak değişim ajanları olmaya teşvik eden bir ortam yaratıyor. Nora aynı zamanda, International Telecommunication Union [Uluslararası Telekomünikasyon Birliği] dahil örgütlerle çeşitli gönüllü faaliyetler yürüterek toplum yararına çalışıyor.

 

OĞUZ ERGEN, TÜRKİYE

“İklim krizi herkesin işi; hükümetler, akademisyenler ve STK’lar birlikte hareket etmeli.”

Kendi bölgesinde balıkların gittikçe azalmasına üzülen Oğuz Ergen, birkaç yıldır kendini Ege kıyılarını iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı korumaya adadı. 2014 yılında, Sosyal İklim Derneği’ni kurdu; bu sivil toplum kuruluşu, gençler arasında Küresel Amaçlar hakkında diyaloğu teşvik ediyor ve sivil toplumda aktif katılımı harekete geçiriyor. Oğuz, 2020 yılında Kıyı Ege İklim Ağı’nın kurulmasında aktif rol oynadı; bu ağ, sulak alanların korunması, Ege Denizi’nin temizlenmesi ve politika geliştirilmesine yönelik savunuculuk kampanyaları yürütüyor. Oğuz ayrıca, ulusal ve uluslararası toplumlarda iklim krizi hakkında eğitim verilmesine öncülük ediyor ve Ulusal Gençlik Parlamentosu Yürütme Kurulu üyeliği görevini yürütüyor.

 

TAMARA DEWI GONDO SOERIJO, ENDONEZYA

“Daima adil olun, merhameti sevin ve mütevazı yürüyün.”

Tamara Wu, Endonezya’da ötekileştirilmiş kadınların becerilerinin geliştirilmesini finanse etmek üzere, B2B (işletmeden işletmeye) çevre dostu ticari mallar satan bir sosyal girişim olan Liberty Society’nin Genel Müdürü. Tamara’nın Liberty Society’de yaptığı çalışmalar sayesinde, “House by Liberty” eğitim programı yoluyla mülteci kadınların beceri kazanma ve moda eğitimleri ile güçlenmesi destekleniyor. Çabalarının temelinde ırk, geçmiş, toplumsal cinsiyet veya din ayrımı gözetmeksizin herkes için adalete tutkuyla bağlılığı yatıyor. Liberty Society 2021 yılında BM Kadın Birimi Endonezya’nın Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEP) Ödülü’ne layık görüldü. Tamara, Endonezya’da afet yardımı ve kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarına aktif mentorluk ve danışmanlık yapıyor. Ayrıca kişisel tarz/moda uygulaması Yuna & Co.’nun Satın Alma Birimi Başkanı.

 

THUY ANH NGO, VİETNAM

“Teknoloji, yaşlıların dünyaya açılan penceresi. Yaşlıların yaşam kalitesini yükseltiyor.”

COVID-19 küresel salgını başladığında, Thuy Anh Ngo, virüsün yaşlı nüfusu orantısız etkilediğine tanık oldu. Kimsenin geride kalmamasını sağlama azmiyle, yaşlılara fiziksel, duygusal ve sosyal sağlık kaynakları sağlayan bir mobil uygulama olan HASU’yu geliştirdi. 2020 yılında Vietnam’da 12.000’i aşkın yaşlı insan bu uygulamayı kullanarak sağlık rehberliğine, egzersiz ve meditasyon talimatlarına erişebiliyor, aileleri ve arkadaşlarıyla görüşebiliyor. “Küresel salgın ortamında, teknoloji en iyi çözümdür” diyor Thuy Anh. Vietnam’da türünün ilk örneği olan HASU’nun, dünyanın her yerinde yaşlılar için vazgeçilmez bir araç haline geleceğini umuyor.

 

DANIEL CALARCO, BREZİLYA

“Her şeyi yapamam ancak, insanları seferber eden, onlara ulaşan, onların benimle çalışmasını sağlayan şeyler yapabilirim.”

Rio de Janeiro’nun yoksul mahallelerinde (“favela”) büyüyen Daniel Calarco, adaletsiz kurumların etkisini her gün bizzat yaşadı. Şiddet ve eğitime erişemezlik ortamında “amaçlarımdan biri hayatta kalmaktı” diyor. Daniel, 11 yaşındayken okullara giriş sınavlarında başarılı oldu ve zihninde sosyal eşitsizliğe ilişkin sorulara cevap arayabileceği bir yola girdi. On sekiz yaşındayken, binlerce genci Küresel Amaçlar konusunda eğiten ve ötekileştirilmiş topluluklar için daha çok olanak yaratmayı hedefleyen teknoloji temelli bir topluluk olan Observatório Internacional da Juventude’yi kurdu. Yakın zaman önce öğrenimini tamamlayarak insan hakları avukatı olan Daniel’in bir sonraki hedefi, birçok insanın geride bırakıldığını gören ve statükoyu sarsmak isteyen daha fazla akranını seferber etmek. “Dünya sürekli değişiyor. Değişmeyen tek şey, bizim ilerlemeye adanmışlığımızdır, daha iyisini yapma azmimizdir” diyor.

 

NADINE KHAOULI, LÜBNAN

“Teknoloji sesimin daha güçlü çıkmasını, mesajımı tüm dünyaya ulaştırmamı, gerçek ihtiyaçlara ışık tutmamı ve uluslararası yenilikçiler topluluğu oluşturmamı sağlıyor.”

Nadine Khaouli, 4 Ağustos 2020’de köyünden Beyrut’a kendi aracıyla giderken, 5.000 yıllık şehri sarsan, atom bombasının yirmide biri gücünde bir patlama oldu. 200’ü aşkın insanın ölmesine ve 300.000 kişinin de yerlerinden edilmesine neden olan bu patlama, Nadine’in kendine yaşam boyu vazife edindiği Lübnan’da yoksulluğa son verme ve herkesi “vazgeçilmez insan onuru”na kavuşturma görevini daha da acil hale getirdi. Ertesi gün, Nadine ve ekibi, Kafe be Kafak (El Ele) girişimini kurdular; hemen olay mahalline gittiler, yerlerinden olmuş aileler için triyaj, malzeme ve barınak sağladılar. Nadine, Lübnan halkının esenliğine kendini adamış biri. Sosyal medyayı kullanarak insani yardım çalışmaları hakkında başka insanlarla haberleşiyor, devlet kurumlarında daha fazla şeffaflık talep ediyor. UNDP Lübnan Gençlik Kalkınma Delegesi olan Nadine, savunuculuk çabalarını küresel düzeye taşıyor, Küresel Amaçlar için dünyanın her yerinden gençlere sanal çalıştaylar ve eğitimler düzenliyor.

 

YEJIN CHOI, GÜNEY KORE

“Herkes, hemen yakınındaki diğer insanlara yardım etmek için yeteneklerini kullanabilir. Bir insanın yaşamında kayda değer değişiklik yapmak, tüm dünyayı değiştirebilir.”

Seul Ulusal Üniversitesi’nde öğrenimine başlamadan iki ay önce, Yejin Choi, yoksulluğun yaygın olduğu bir komşu mahallede çocuklara öğretmenlik yapıyordu. İlk gözüne çarpan şey, özellikle engelli çocukların eğitim kaynaklarına sahip olmadığıydı. Zaman içinde, sahip olduğu bilişsel iyileştirme eğitimini kullanarak yüzlerce aileye yardımcı olmayı hedefleyen bir yıllık müfredat geliştirdi. Ancak, bir ay sonra gördü ki, ailelerin yalnız yüzde beşi bu müfredatı kullanıyordu. Daha kolay bir çözüm gerektiğini anlayan Yejin, teknolojiye döndü ve çocukların akıllı telefon, tablet bilgisayar veya masaüstü bilgisayardan erişebilecekleri video temelli bir öğrenme programı olan DoBrain’i tasarladı. DoBrain uluslararası alanda büyüyor ve daha şimdiden dünyada on binlerce çocuk üzerinde olumlu etki yarattı.

 

YURII ROMASHKO, UKRAYNA

“Dijitale inanıyoruz. Küresel düşünebilen, yerel hareket edebilen ve dünyamızı yakın gelecekte baştan sona değiştirebilecek teknoloji uzmanlarına inanıyoruz.”

Yurii Romashko, veri analitiğine duyduğu tutkuyla, Ukrayna’da kamuda yolsuzlukla mücadele etmek ve sağlık alanında ve sosyal alanlarda politika şeffaflığını artırmak için çalışıyor. 2013 yılında Analiz ve Savunuculuk Enstitüsü’nü (IAA) kurdu; örgüt bugün itibarıyla Orta ve Doğu Avrupa’da en iyi 100 düşünce kuruluşu arasında yer alıyor. Buna ek olarak, COVID-19 küresel salgınıyla mücadele bağlamında, IAA, tıbbi malzemeler ve tüketim mallarının fiyatlarına ilişkin olarak insanlara şeffaflık sağlayan kamuya açık bir gösterge panosu yarattı. Hukuk fakültesi mezunu olan Yurii, analitik ve teknolojiyi, kendisi için benimsediği şu vazifenin temel bileşenlerinden sayıyor: Küresel Amaçlar’a uygun biçimde sorumlu yönetişim için ekosistem yaratmak, sonuçta insanların daha bilgilenmiş olarak veri temelli kararlar verebilmesini sağlamak.

 

MÁXIMO MAZZOCCO, ARJANTİN

“Kendi kendime dedim ki: Ömrümü, başka insanların daha iyi yaşamasına adayacağım. Ben sadece bunu bilirim.”

Buenos Aires’te yaşayan bir genç olarak Máximo Mazzocco, kentin çöp sorunu için ne yapabileceğini düşünürdü. Bir gün düşünmeyi bıraktı ve bunun üzerinde çalışmaya başladı. Máximo, geri dönüşüm hakkında bir broşür hazırladı ve mahallesinde kapı kapı dolaşmaya başladı; çöpü nasıl azaltırız konulu mesajını 400 aileye anlatmaya, onları tatlı sözlerle ikna etmeye çalıştı. Çalışmalarını genişletmek için, küçük eylemler birikirse büyük değişimler yaratabilir düşüncesinden ilham alarak, Eco House adlı kar amacı gütmeyen bir örgüt kurdu. Grup bugün 30 program yürütüyor ve yakında 23 ülkede faaliyet gösterecek ve şunları yapacak: Çevre için savunuculuk yapmak, işletmelere geri dönüştürme ve kompostlamayı öğretmek, gençliği harekete geçirmek, diğer birçok ülkedeki gençlere ek olarak salt Arjantin’de 70.000’i aşkın çocuğu eğitmek.

 

SHOMY CHOWDHURY, BANGLADEŞ

“Genç aktivistlerin kendi tutkularının peşinden gitmeleri, kendi toplumlarında harekete geçmeleri için, onları güçlendiriyor, becerilerle donatıyoruz.”

Shomy Chowdhury 20 yaşındayken, annesinin bir gün içinde ishalden ölmesi nedeniyle büyük acı yaşadı. Bu acı deneyim onu adeta yıktı. Daha da yıkıcı olanı, her yıl 1,5 milyon insanın ishalden öldüğünü öğrenmek oldu. Shomy, dört gün sonra, bu ölümcül hastalığı önlemek için hijyen kuralları hakkında ilk sunumunu yaptı. “Bir gün daha bekleyecek olursam, başka insanlar da ölebilir diye düşündüm” diyor Shomy. “Doğru olanı yapmak, benim acımı güce dönüştürdü.” Sonrasında yüzlerce sunum daha yaptı; çoğunu seks işçileri, temizlik işçileri ve çoğunlukla ötekileştirilmiş ve aşırı yoksulluk içinde yaşayan diğer insanlara sundu. Shomy artık bugün, bütün gücünü ve enerjisini Awareness 360 (Farkındalık 360) olarak anılan, kurucu ortağı olduğu, günümüzde 23 ülkede 1.500 genç aktivisti eğiten ve daha şimdiden 150.000’i aşkın insana ulaşan örgüt yoluyla insanlara aktarıyor.

 

TAFARA MAKAZA, ZİMBABVE

“Sanırım benim işim, ve özel sektörün işi de, bu büyük sorunları, üstesinden gelebileceğimiz küçük sorunlara nasıl bölebileceğimizi bulmak olsa gerek.”

Tafara Makaza bir sorun gördüğünde kendini tutamıyor; çözmek için dursuz duraksız çalışmaya koyuluyor. Örneğin, Zimbabve’de şehirler arası seyahat sorununu ele alalım: Tafara çocukken doktoralı babasının öğretim yaptığı yere kilometrelerce yürürdü. Ya da başka bir örnek, ileri derecede eğitimli annesinin ülkedeki olanaksızlıklar nedeniyle yurt dışında aylık olarak çalışmasıydı. Tafara 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne geldiğinde, özel arabayla ortak yolculuk uygulamaları olduğunu gördü; bunun kendisi için büyük bir değişim yaratacağını hemen anladı. Yazılım kodlamayı öğrendi ve bir arkadaşıyla birlikte Afrika’da iki uygulamayı başlattı: Birisi özel arabayla ortak yolculuk uygulaması, diğeri ise çalışanları bir defalık işlerle buluşturan bir platform idi. Tafara bugün, her iki uygulamanın startup’larını Williamstown, Massachusetts’te Williams College’daki öğrenci yurdundan yönetiyor.

 

SADYA TOURÉ, MALİ

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, benim için çok kişisel bir şey. Bence, herkes için de öyle olmalı. Bunları 2030’dan önce gerçekleştirebiliriz.”

Sadya Touré, dört yaşında iken kadın sünnetine maruz kaldı. “Bunun adil olmadığını biliyordum” diyor ve o günden bu yana kadınların güçlenmesini kendine vazife edindi. On üç yaşındayken, Mali Ulusal Çocuk Parlamentosu’na katıldı; kız çocukları için eğitimi destekleyen etkinliklere gidebilecek parayı biriktirmek için okulda öğle yemeği yemedi. Sadya daha sonra tamamı yaşlı erkeklerden oluşan köy meclislerini kadın sünnetinin kadın sağlığı üzerindeki yıkıcı etkileri hakkında eğitti. Mali’nin kırsal kesimlerinden gelen kız çocuklarına üniversite öğrenimi için tam burs, barınma yardımı ve kariyer eğitimi sağlayan Mali Musso adlı örgütü kurdu. Sadya’nın bir sonraki hedefi, önümüzdeki beş yılda Mali Parlamentosu’na milletvekili seçilmek.

Küresel Amaçlar’ı gerçekleştirmek için
10 yıldan az süre kaldı; harekete geçmek zorundayız.

Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında belirlenen Küresel Amaçlar, yoksulluk, eşitsizlik, iklim değişikliği, çevresel bozulma, barış ve adalet gibi acil küresel meseleleri ele alıyor. Amaçlar, dünyada liderlerin 2030 yılına kadar küresel gündemi belirlemesi ve daha iyi bir dünya yaratması için çerçeve sunuyor.

Samsung Küresel Amaçlar uygulaması, her bireyin fark yaratmasına olanak sağlıyor.

Dünyanın her yerinde genç liderler neslinin harekete geçtiği bir dönemde, Samsung Küresel Amaçlar uygulaması onların çabalarına katılmanın ilk adımı olabilecek ve etki yaratmayı her zamankinden daha kolay kılabilecek. Dünyada 100 milyonu aşkın Galaxy akıllı telefona yüklenen uygulama sayesinde, Galaxy kullanıcıları Amaçlar’ın ele aldığı sorunları ve birbirleriyle nasıl bağlantılı olduklarını öğrenebilecek. Kullanıcılar, edindikleri bu yeni bilgileri eyleme dönüştürebilecek, hızlı ve basit çözümlerle büyük bir fark yaratabilecek.

Generation17 nedir?

Samsung ve UNDP, dünyanın her yerinde genç liderlerin kendi nesillerini Küresel Amaçlar’ı gerçekleştirme yolunda harekete geçirmelerini desteklemek üzere, mentorluk, Galaxy teknolojisi ve ağ oluşturma yollarıyla genç liderlerin seslerini duyuracak ve başarılı olmalarını sağlayacak.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Generation17 nedir?

Generation17, Samsung ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) ortak girişimidir. Dünyayı değiştirecek ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) veya diğer adıyla “Küresel Amaçlar”ın başarılmasına katkıda bulunacak genç liderlerin seslerini duyuruyor. Samsung ve UNDP, genç liderlerin çabalarını ileriye taşımak üzere mentorluk, teknoloji ve ağ oluşturma olanakları sağlıyor.

UNDP-Samsung ortaklığı ne yapıyor?

Samsung Mobile ve UNDP, 2019 yılında kurdukları ortaklık yoluyla Samsung Küresel Amaçlar uygulamasını yarattı. Bu uygulama, kullanıcıların Küresel Amaçlar’ı daha iyi anlamalarını ve 2030 yılına kadar Küresel Amaçlar’ı gerçekleştirecek küçük değişim hareketleri yoluyla birlikte çalışmalarını sağlayan bir platform. Dünyada 100 milyonu aşkın Galaxy akıllı telefona kurulan uygulama, insanların 17 Amacı öğrenmesini sağlıyor; bir yandan da, Küresel Amaçlar’ın başarılmasına katkıda bulunacak UNDP girişimlerini finanse edecek bir bağış mekanizması sunuyor. Generation17, bu yenilikçi ortaklıktan yararlanarak, esin verici savunucular ile akranlarını bir araya getiriyor, böylece genç neslin Amaçlar için cesur adımlar atmasını ve seslerinin güçlü biçimde duyulmasını sağlıyor. UNDP’nin gençlerin güçlenmesi alanında küresel bilgisi ile Samsung’un en yeni Galaxy teknolojisinden yararlanan ve Küresel Amaçlar’a adanmış bu işbirliği, anlamlı değişimin yolunu açacak.

Generation17 niçin genç insanları desteklemek istiyor?

Dünyada milyarlarca genç, kendilerinin bugünü ve geleceği hakkında söz sahibi olmak istiyor ve olmaları da gerekiyor; birçoğu daha şimdiden cesur değişim talep etmek, ortak geleceği korumak, küresel kalkınma gündemini ve politikaları belirlemeye katılmak için harekete geçiyor. Gençler her gün, Amaçlar’ı başarmaya yönelik çok sayıda fikir, çözüm ve girişim ortaya koyuyor. Teknolojiyi genellikle birbirleriyle ve dünya ile bağ kurmak ve sosyal fayda için harekete geçmek amacıyla kullanıyorlar. Gelecek on yılın olayları bu nesli büyük ölçüde etkileyeceğinden, bu girişim, Küresel Amaçlar rehberliğinde, gençlere daha çok destek sağlamayı, özellikle genç liderlerden oluşan gruplarla birlikte çalışmayı hedefliyor. Generation17 aynı zamanda, gençlerin eylemliliğini, dayanıklılığını ve değişim temsilcileri olarak olumlu katkılarını tanıyan Birleşmiş Milletler Gençlik 2030 stratejisi ile de uyumlu.

Genç liderler, Generation17’in bir parçası olarak ne yapacaklar?

Genç liderler, akran ağlarında birbirleriyle ve UNDP’nin konu uzmanlarıyla işbirliği yapacak, bir yandan da kendi kişisel öykülerini daha geniş kitlelerle paylaşmak üzere Samsung teknolojisini kullanacaklar. Kendi akranlarını da günlük yaşamlarında Küresel Amaçlar’a yönelik değişimin desteklenmesine katılmaya teşvik edecekler. Genç liderler hiçbir örgütün sözcüsü değil; yalnızca, Samsung-UNDP küresel ortaklığının ortak kaynaklarını kullanarak kendi zorlu görevleri, hedefleri ve çalışmalarına odaklanan değişim yaratıcıları. Generation17, ürün tanıtımıyla ilintili değil; daha ziyade, genç SKA savunucularını ve anlamlı değişim gerçekleştirme gündemlerini destekleme misyonunu taşıyor.

Bu genç liderler niçin seçildi, seçim süreci nasıldı?

Generation17 girişiminin genç liderleri, Küresel Amaçlar için etki yaratmış çözümler ortaya koymuş, ancak seslerini daha büyük bir kitleye duyurma araçlarına henüz erişememiş, farklı özellikleri olan bireylerden oluşuyor. Bu genç liderler, halihazırda öne çıkmış girişimleri ve etkileyici savunuculuk çalışmaları nedeniyle UNDP tarafından tespit edilerek Samsung ile ortaklaşa seçildiler. Girişimin genişletilmesi ve dünyanın her yerinden gençlerin katılması için daha çok sayıda adayın seçilmesi bekleniyor.

UNDP, Samsung tarafından sunulan ticari veya sair hiçbir ürün, mal veya hizmeti desteklememekte ve/veya önermemektedir. UNDP, Samsung veya sair hiçbir ticari kuruluşu desteklememektedir. UNDP, Samsung tarafından sunulan ve UNDP’nin adını kullanan hiçbir ürün, uygulama, mal veya hizmet veya bunlara ilişkin dokümanlar bakımından, mahiyeti ne olursa olsun hiçbir taahhüt ve garanti vermemektedir. UNDP, anılan ürün, mal veya hizmetlerin belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin, açık ya da örtük olsun, hiçbir iddia, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı adı, UNDP’nin münhasır malıdır. UNDP’nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı adı, uluslararası hukuk kapsamında koruma altındadır. İzinsiz kullanımı yasaktır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı adı, UNDP’nin önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Buradaki hiçbir ibare veya ifade, UNDP dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler’in ayrıcalık ve bağışıklıklarının, açık ya da örtük olsun, sınırlanması ya da feragati değildir veya sayılamaz; anılan ayrıcalık ve bağışıklıklar daima saklıdır.