Najveći izazov mi je bio što nisam imao realnu sliku o tome kako izgleda posao u IT struci

22. September 2020.

Igor je sa 26 godina rešio da promeni svoje zanimanje. Iako je diplomirao na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, nije bio zainteresovan za karijeru u ovoj oblasti. Zbog toga se 2018. godine prijavio na program Prekvalifikacija za IT koji su sprovodili Kancelarija za IT i eUpravu i Program Ujedinjenih nacija za razvoj. Obuku za programski jezik Java završio je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, kao jedan od najuspešnijih polaznika.

Tokom trajanja obuke, detaljno se pripremao za predavanja i samostalno radio zadatke kod kuće. Odgovorao mu je dinamičan tempo obuke koja se sprovodila tri puta nedeljno, a uspevao je da isprati sva predavanja sa punom pažnjom, od uvodnih do sve složenijih. Za svoju grupu kaže da je bila dinamična i da je okupljala ljude svi starosnih dobi. Igor ističe da je atmosfera u grupi bila veoma podstičuća, te da su se svi polaznici međusobno pomagali kako bi postigli zajednički cilj.

Na pitanje šta je video kao najveći izazov tokom pohađanje obuke odgovara:

„Najveći izazov mi je bio što nisam imao realnu sliku o tome kako izgleda posao u IT struci i što sam uvek bio nesiguran oko toga šta i koliko treba da učim. Takođe, nisam imao uvid u to da li ću stečeno znanje moći da primenim kada za to dođe vreme.“

Međutim, odmah po završetku obuke našao je praksu zahvaljujući Fakultetu organizacionih nauka koji je uspešnim polaznicima programa obezbedio stažiranje u IT kompanijama. Nedugo nakon otpočinjanja prakse dobio je ponudu za posao u istoj firmi i u kojoj radi već dve godine. Bavi se stvarima koje ga zaista zanimaju i pokreću i u kojima uživa. Svakog dana vidi priliku za napredak u svojoj karijeri.

Savet koji bi dao budućim polaznicima prekvalifikacija je: „Prijavite se ako vas programiranje stvarno zanima jer će vam to biti od izuzetnog značaja tokom obuke, a ceo taj put će samim tim biti lakši i zanimljiviji.“