Rodna perspektiva ličnih priča migrantkinja i migranata

Rodna perspektiva ličnih priča migrantkinja i migranata

16. February 2017.

"Ovde su ljudi mnogo dobri. Žao mi je što su za njih islamisti samo loše stvari činili. Tako je predstavljeno u svetu. Voleo bih da bolje poznaju našu kulturu i da shvate da nisu svi muslimani teroristi. Ima nas muslimana koji volimo mir, slobodu i poštujemo druge nacije," kaže Muhamed Hasim koji dolazi iz Iraka.

Ovo je jedna od mnogih priča migranata i migrantkinja koji su od 2015. godine pristigli u Srbiju preko tzv. „balkanske rute“ ili rute Zapadnog Balkana. Kuća rodnih znanja i politika je uz podršku UNDP, u periodu od septembra 2016. i februara 2017. realizovala projekat „Lične priče migranata/kinja kao put za prevazilaženje stereotipa u zajednici“. Realne lične priče, životi i problemi migranata/kinja, nedovoljno su vidljivi široj javnosti, koja je obično informisana kroz statističke podatke ili senzacionalističke vesti, zbog čega je identifikacija i solidarnost sa ovom grupom otežana. Realizacijom projekta, migranti/kinje imaju priliku da se predstave lokalnoj zajednici kroz njihove druge, ne-migrantske identitete (kao roditelji, studenti/kinje, braća i sestre) što doprinosi identifikaciji lokalnog stanovništva sa njima, smanjivanju socijalne distance i unapređivanju solidarnosti i kohezije između ove dve grupe. Očekuje se da će građani/ke Šida i drugih opština u kojima se projekat promoviše, kroz neposredni uvid u lične priče, praćene fotografijama, na najbolji način upoznati sa životima migranata/kinja i steći uvid u probleme sa kojima se oni susreću.

Štampanje ove publikacije podržali su Vlada Japana i UNDP u okviru projekta “Jačanje vitalnosti opština kroz prevazilaženje migrantske krize”.