Godišnji izveštaj o aktivnostima na primeni Rio konvencija u Republici Srbiji za 2020. godinu

The annual report on the Rio conventions implementation activities in the Republic of Serbia for 2020

pdf (1MB)

Download

Godišnji izveštaj o aktivnostima na primeni Rio konvencija u Republici Srbiji za 2020. godinu

2. June 2021.

Cilj izrade „Godišnjeg Izveštaja o aktivnostima na primeni Rio Konvencija u Republici Srbiji“ jes određivanje vrste i obima aktivnosti u skladu sa principima Rio Konvencija koje su međusobno povezane i komplementarne, kao krovni dokumenti kojima se sagledava stanje životne sredine u Srbiji, usklađenost sa međunarodnim aktivnostima na osnovu preuzetih obaveza, opšta percepcija društva u odnosu na predmetnu problematiku i utvrđuju prioritetni pravci delovanja.