Javni poziv lokalnim samoupravama za učešće u projektu ReLOaD2 - za bolju podršku gradova i opština organizacijama civilnog društva

20. May 2021.

Beograd, 20.maj 2021 – Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz finansijsku podršku Evropske Unije (EU), poziva lokalne samouprave u Srbiji da se prijave za učešće u projektu „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)“ u periodu od 2021. do 2024. godine.

Cilj projekta je da se povećanjem transparentnosti u finansiranju udruženja građana iz javnih sredstva poboljša saradnja između lokalnih vlasti i civilnog društva, kao i da se unapredi učešće mladih i građana u donošenju odluka i razvoju lokalnih zajednica.

ReLOaD2 će podržati odabrane lokalne samouprave da obezbede održiv, transparentan i projektni pristup budžetskom finansiranju organizacija civilnog društva, koji će doprineti lokalnom razvoju u skladu sa potrebama građana.

Javni poziv je otvoren za sve jedinice lokalne samouprave (JLS) u Republici Srbiji koje nisu prethodno učestvovale u ovom programu. Za učešće u projektu će biti odabrano sedam jedinica lokalne samouprave.

Podnošenje prijava i rokovi

Prijavni obrazac, kao i Smernice za podnosioce prijava sa kriterijumima za odabir jedinica lokalne samouprave, dostupni su na linku.

Svoje prijave JLS treba da dostave u jednom štampanom primerku i u elektronskoj formi (USB memorija) putem preporučene pošte, ili lično, na sledeću adresu:

UNDP Srbija

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)

Bulevar Zorana Đinđića 64

11070 Novi Beograd

Rok za podnošenje prijava je 21.06.2021. godine u 17 sati.

Informativne sesije, tokom kojih će zainteresovane lokalne samouprave moći da dobiju dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa Javnim pozivom, biće organizovane putem Zoom platforme, u sledećim terminima:

27. maj 2021. godine u 14:00 sati

1. jun 2021. godine u 12:000 sati

8. juna 2021. godine u 12:00 sati

10. jun 2021. godine u 12:00 sati

Za prijave na učešće u informativnoj sesiji, kao za dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa javnim pozivom pišite putem elektronske pošte na adresu: reload.rs@undp.org. U naslovu prijave za informativne sesije treba da stoji:  IME OPŠTINE/GRADA: Prijava za učešće u informativnoj sesiji (naznačite datum), a u poruci je potrebno navesti  ime, prezime, funkciju i imejl adresu osobe/a koja se prijavljuje.

***

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija ua razvoj (UNDP) u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu*, u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

* Svako pominjanje Kosova treba shvatiti u potpunoj saglasnosti sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN (1999).