Cirkularna ekonomija za održivi razvoj u Srbiji

7. March 2019.

Slika: https://www.government.nl/topics/circular-economy/from-a-linear-to-a-circular-economy

Tokom 2018, prepoznajući značaj cirkularne ekonomije za životnu sredinu, inovacije, ekonomski rast i stvaranje novih radnih mesta, UNDP je započeo projekat “Platforma cirkularne ekonomije za održivi razvoj u Srbiji”.  U partnerstvu sa Vladom Srbije, privatnim sektorom, akademskim ustanovama, kreativnim industrijama i organizacijama civilnog društva, UNDP radi na promeni linearnog pristupa proizvodnji i potrošnji (uzmi-napravi-baci) – u pravcu cirkularne ekonomije, u sledećim sektorima: jednokratna plastika, tekstil, i nameštaj, kao i viškovi hrane. Ova inicijativa obuhvata identifikaciju i uklanjanje regulatornih prepreka sa kojima se kompanije suočavaju u unapređenju cirkularnosti svog poslovanja, promovisanje dobre prakse i modela cirkularnog poslovanja, kao i zajedničku izradu mape puta za cirkularnu ekonomiju u Srbiji. Ovi strateški planovi će definisati željene ishode i identifikovati glavne korake ili rezultate neophodne za dostizanje postavljenih ciljeva.

UNDP će takođe testirati inovativne finansijske mehanizme, kao što su uticajno investiranje, da bi se podstaklo stvaranje finansijskog okvira za prelazak na cirkularnu ekonomiju.

Uporedo s tim, da bi se promovisao eko-dizajn i njegovo korišćenje za obrazovanje novih generacija dizajnera, objavljen je poziv mladim dizajnerima da predlože inovativna rešenja koja promovišu cirkularnost proizvoda i materijala u industriji nameštaja. Autori najboljih rešenja cirkularnog dizajna imaće priliku da sarađuju da domaćim proizvođačima nameštaja i da predstave prototipove na međunarodnom sajmu nameštaja 2020.

Da bi započela izgradnja „cirkularne kulture“ i da bi se ovaj koncept približio mlađim generacijama, organizuje se serija edukativnih predavanja i kreativnih radionica sa učenicima. Učenici se podstiču da razmišljaju o smanjenju otpada u svom svakodnevnom životu, kao i o kreativnim načinima da se postojeći otpad koristi za izradu novih proizvoda ili umetničkih dela.

Da bi započelo smanjenje viškova hrane, organizovana je serija radionica u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Privrednom komorom Srbije, privatnih kompanijama, Bankom hrane, Udruženjem ugostiteljskih objekata i socijalnim preduzećima, radi predstavljanja inovativnih rešenja za smanjenje otpada od hrane i opcija za korišćenje viškova hrane kao resursa.

UNDP takođe podržava međunarodni festival održivosti pod nazivom “Cirkuliši” u Beogradu, u maju 2019, u saradnji sa organizacijom civilnog društva Mikser, koji je posvećen podizanju svesti o cirkularnoj ekonomiji i potrebi promene svesti u vezi sa načinom korišćenja ograničenih resursa i onoga što se smatra otpadom. Kroz različite formate, kao što je Međunarodna konferencija o cirkularnoj ekonomiji “Preokret / Shift”, tematske panele, „circulaton“, izložbu inovacija, dizajn zonu, umetničke instalacije, dečiju zonu, deo za urbanu hranu, festival će se baviti različitim aspektima cirkularne ekonomije i pokušati da iznađe nova i inovativna rešenja za održivije društvo.

Sveukupni cilj svih ovih aktivnosti je podrška održivom razvoju u Srbiji, razvoju koji stimuliše inovacije i konkurentnost, štiti životnu sredinu i zdravlje, a istovremeno osigurava da niko ne bude izostavljen ili isključen iz napretka.