Analiza barijera razvoju preduzetnistva u Bosni i Hercegovini

13. okt 2021.

Rezultati izvještaja "Analiza barijera razvoju preduzetnistva u BiH" pokazuju da se s ciljem otklanjanja identificiranih barijera nameće snažna potreba za olakšavanjem procedura za osnivanje pravnih lica, smanjenjem pretjerane administracije u svim fazama poslovanja, izmjenama poreske regulative, povećanjem informiranosti u svim aspektima biznisa, povećanjem finansijske podrške, posebno za nove kompanije, te uvođenjem konkretnih edukativnih programa za razvoj preduzetničkih vještina.

Međutim, treba naglasiti da su izmjene u spomenutim oblastima moguće isključivo kroz prilagođavanje zakonske regulative, što predstavlja najveći izazov u kreiranju boljeg poslovnog ambijenta. Iako su identificirane barijere ovog projekta izvedene na relativno ograničenom uzorku ispitanika, treba naglasiti da su one istovjetne prethodnim istraživanjima ne samo na prostoru Bosne i Hercegovine, već i na prostoru zemalja u regiji i zemalja Evropske unije. Stoga se izdvojene barijere i kreirane preporuke mogu razmatrati kao adekvatan i svrsishodan poticaj za razvoj preduzetništva u BiH.

UNDP UNDP širom svijeta