Page content

Răspunsul național la COVID-19

Transformarea digitală

Transformarea digitală este deja o realitate în Moldova. Țara a început să transfere pe online prestarea serviciilor juridice, sociale și publice. Anticipăm că digitalizarea accelerată va crea noi modele de afaceri și oportunități pentru un salt digital în industriile tradiționale și în guvernare.

Criza aferentă COVID-19 a scos în evidență necesitatea unui sprijin semnificativ și a investițiilor pentru transformarea digitală și o guvernare digitală eficientă, în special pentru a asigura continuitatea și exercitarea funcțiilor de bază ale guvernului.

În ultimele luni, continuitatea activității guvernului a fost afectată, iar mulți funcționari și angajați au trebuit să continue să lucreze în birourile lor fizice nu doar din cauza problemelor de infrastructură, dar, cel mai important, din cauza prezenței și amplasării datelor și informațiilor în fișiere de date offline și sistemelor pe suport de hârtie.

Însă, deși s-a pus un accent mare pe instrumente și tehnologii digitale, trebuie să sprijinim și componenta analogică a transformării digitale – politicile, coordonarea și instruirile instituționale, dar și liderismul – rămâne o provocare semnificativă în multe țări din regiune și, prin urmare, poate continua să restricționeze transformarea digitală eficientă, dacă rămâne neabordată. 

Sprijinim țara pentru a furniza servicii la distanță și pentru a crea platforme digitale pentru servicii sociale și de comerț electronic.

PNUD Moldova își adaptează rapid modul său de operare la această nouă realitate și valorifică oportunitățile digitale pentru a răspunde la criză.

Acțiunile noastre:

  • PNUD va sprijini accelerarea eforturilor guvernului și a sectorului privat către transformarea digitală și trecerea la un concept de „guvernare digitală”, cu accent pe incluziunea celor mai vulnerabile grupuri și pe elaborarea de soluții digitale care să implice cetățenii, în cadrul unei cooperări cu sectorul privat, bazate pe inovații.
  • PNUD va coopera cu guvernul, comunitatea de afaceri și partenerii de dezvoltare la testarea și implementarea digitalizării serviciilor administrative și sociale. în baza unei platforme comune de dialog.
  • Împreună cu Agenția Spațială Europeană (ASE) și companiile din sectorul privat, PNUD Moldova a lansat un parteneriat pentru megadate despre COVID-19 care utilizează seturi de date intersectoriale (de ex. mobilitate, consum de energie electrică, trafic de internet) pentru a înțelege și a aborda mai bine problemele aferente pandemiei.
  • A fost modernizat o platformă de învățare la distanță și de gestionare a proceselor de învățământ, studii.md, accesibilă pentru elevii din Moldova (clasele 1-12), acesta fiind un parteneriat dintre PNUD, sectorul privat și Asociația Companiilor TIC. În iulie 2020, platforma avea 77.000 de utilizatori din 71 de școli care au adoptat instrumentul. Studii.md oferă soluții pentru mai multe provocări importante legate de învățarea la distanță: lecții online (videoconferințe) cu protejarea confidențialității datelor, orarul lecțiilor și temele pentru acasă, feedback-ul profesorului și evaluarea progresului, prezența și raportarea automată periodică, toate în același spațiu online. Platforma este o soluție pentru guvernarea digitală în educație, care poate deveni o platformă inteligentă în educație.
  • PNUD Moldova a oferit platforme electronice pentru 35 de primării, asociații de băștinași și subdiviziuni teritoriale ale Agenției naționale pentru ocuparea forței de muncă pentru coordonare, informare, comunicare și schimb de informații. 
  • PNUD susține Asociația Companiilor din domeniul TIC la conceptualizarea și implementarea Programului Startup Moldova „Digital Impact” – colaborare cu sectorul privat în jurul noilor oportunități de afaceri și a noilor soluții oferite de sector în contextul crizei. 
  • Până la 250.000 de gospodării din întreaga țară au participat la un experiment social care vizează reducerea consumului de energie electrică, care a atins cote fără precedent în timpul izolării aferente COVID-19. Această campanie extinde un exercițiu similar realizat în 2019 de Premier Energy și PNUD Moldova pentru 20.000 de gospodării din Chișinău. Gospodăriile cu un consum anual de energie care a depășit 140 kW/oră în 2019 au primit statistici care să le compare datele cu cele ale consumatorilor eficienți din punct de vedere energetic din comunitate. Scrisorile mai conțin sfaturi și soluții pentru economisirea energiei în perioada #StaiAcasă și încurajează oamenii să-și plătească facturile online, ca măsură de siguranță în timpul pandemiei de COVID-19.
  • PNUD Moldova, în parteneriat cu Ambasada Suediei în Moldova și Business call to Action (BctA), desfășoară programul-pilot Acceleratorul ODD pentru a sprijini companiile mici și mijlocii din Moldova să dezvolte produse și servicii durabile. Programul include ateliere de inițiere, accelerare și mentorat pentru șase companii locale pentru o perioadă de până la un an, asigurând sprijin din partea mentorilor internaționali, precum și un set de instrumente conceput să încurajeze inovarea în afaceri. Unele dintre companiile participante la proiect iau în considerare dezvoltarea produselor și serviciilor conexe COVID-19.