Page content

Răspunsul național la COVID-19

Protecția socială

Economia R. Moldova a fost luată pe nepregătite de pandemia de COVID-19. Măsurile luate pentru a combate răspândirea pandemiei au avut un impact socio-economic accentuat și au aprofundat și mai mult inegalitățile preexistente.

Mulți angajați din R. Moldova activează în sectoare cu riscul de a fi afectate de criză, precum artele, agrementul, cazarea și serviciile alimentare, domeniul imobiliar, manufacturile, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, reparația vehiculelor.

Și caracterul informal al muncii în R. Moldova rămâne un motiv important de îngrijorare, expunând riscului forța de muncă activă, cu acces limitat la măsurile de protecție luate de guvern pentru a relua creșterea economică.

Criza aferentă COVID-19 îi afectează și pe lucrătorii migranți din Moldova. Impunerea măsurilor de carantină și închiderea întreprinderilor a dus la pierderea locurilor de muncă de către mii de oameni care locuiesc în Rusia și Europa. În plus, în condițiile în care țările intensifică controlul la hotare și adoptă restricții privind libertatea de circulație, lucrătorii migranți nu se pot întoarce în țările lor de origine. Acest lucru a dus deja la o scădere a remitențelor, un factor-cheie în sprijinul economic pentru mulți oameni.

Ca răspuns imediat, PNUD sprijină R. Moldova în distribuția informațiilor esențiale despre noul coronavirus și în oferirea mijloacelor de protecție personală pentru cei mai vulnerabili, inclusiv vârstnicii, minoritățile și persoanele cu dizabilități.

În prezent, cercetăm amploarea impactului socio-economic al COVID-19 asupra gospodăriilor, întreprinderilor și comunităților. Evaluările socio-economice respective contribuie și la identificarea noilor lucrători informali, vulnerabili, lucrătorilor reveniți din străinătate și a lucrătorilor fără contracte de muncă standard care nu se încadrează în sistemul de protecție socială, precum și la radiografierea decalajelor instituționale și sistemice care să ajute la trasarea căii de urmat către o recuperare mai bună și mai incluzivă.

Perioada prelungită de sub-investiții, caracterul informal și schimbările demografice agravează presiunea asupra sistemelor de protecție socială, sănătate și de îngrijire. 

Caracterul global al pandemiei a afectat rețelele de producție, lanțurile de aprovizionare și valorice și a restrâns substanțial activitatea în sectoare precum agricultura, transportul, turismul și ospitalitatea, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, industria. Întreprinderile mici și mijlocii se confruntă cu provocări de adaptare la noile modele de afaceri care necesită noi abilități și implică lucru la distanță, metode digitale și procese on-line. 

Neconcordanțele de competențe reprezintă una dintre principalele provocări pentru dezvoltarea sectorului privat, astfel încât adoptarea tehnicilor noi și dezvoltarea competențelor este o prioritare a politicilor noastre de recuperare.

Pentru a atenua impactul negativ asupra economiei în viitorul apropiat, PNUD oferă noi soluții pentru dezvoltarea competențelor în vederea asigurării continuității activității în timpul izolării și sprijinirii tranziției la practicile de consum și de producere durabile, rezistente la risc.

Acțiunile noastre:

  • PNUD a efectuat o evaluare a necesităților la nivel local în 120 de comunități, inclusiv în localitățile de pe malul drept și stâng al Nistrului, pentru a evalua nevoile grupurilor vulnerabile și ale companiilor locale. Evaluarea a sprijinit ajustarea într-un timp record a majorității programelor noastre existente, pentru a oferi un răspuns de recuperare timpurie în urma crizei de COVID-19.
  • PNUD va sprijini circa 100 de ÎMMM-uri în toată țara, prin intermediul programelor de subvenții pentru întreprinderi, cu accent pe îmbunătățirea rezistenței companiilor la crize, sporindu-le accesul la tehnologii și echipamente, infrastructură și piețe și susținând alfabetizarea financiară și juridică a acestora. Asistența prevede, de asemenea, dezvoltarea contactelor B2B, dezvoltarea afacerilor și serviciilor de consultanță, precum și facilitarea accesului direct la piețe.
  • PNUD sprijină Programul pentru întreprinderile mici, cu accent pe abilitarea economică a grupurilor vulnerabile. Acesta va ajuta antreprenorii de pe ambele maluri ale Nistrului să depășească criza provocată de pandemia de COVID-19 și să își adapteze modelul de afaceri la noile realități.
  • PNUD susține parteneriatele între agenții economici și ONG-urile de pe ambele maluri ale Nistrului pentru a dezvolta și implementa soluții pentru întreprinderi micro, mici și mijlocii, care să le ajute să abordeze cel puțin una dintre provocările accentuate de pandemia COVID-19.
  • PNUD sprijină Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru îmbunătățirea serviciilor online de plasare a forței de muncă și de consiliere în vederea angajării, prin organizarea târgurilor online al locurilor de muncă și actualizarea soluției/platformei sale digitale a ofertelor de muncă, accesibilă pentru șomeri și solicitanți de locuri de muncă, inclusiv pentru lucrătorii migranți reveniți în R. Moldova din cauza COVID-19.
  • PNUD sprijină asociațiile de băștinași în desfășurarea campaniilor de crowdfunding pentru colectarea articolelor esențiale pentru grupurile vulnerabile.
  • În timpul măsurilor de restricție, peste 500 de persoane cu dizabilități de pe malul stâng al râului Nistru au fost ajutate de un grup de voluntari și au primit echipamente de protecție personală, alimente și medicamente.
  • PNUD, în parteneriat cu Cognitive Edge, a colectat experiențele oamenilor despre impactul COVID-19 asupra comunităților din Moldova, inclusiv a grupurilor vulnerabile. Acest set de date de bază a completat evaluarea impactului socio-economic.