Migrație şi dezvoltare locală (etapa 2)

Statut: Activ
Durată: 2019 – 2022
Buget: 6.607.520 USD
Acoperire: Nivel național
Beneficiari: Autorităţile publice naționale și locale, migranții, membrii comunității, inclusiv femeile, copiii, persoanele în etate, persoanele cu dizabilități și minoritățile din 35 de sate şi oraşe din regiunea Nord, Centru și Sud, inclusiv Găgăuzia; precum și migranții, inclusiv cei reîntorși care apelează la serviciile oferite de cele 35 Direcții Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă
Domeniu de intervenție: Creştere incluzivă
Parteneri: Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, autoritățile publice centrale și locale, societatea civilă, sectorul privat și comunitatea locală, inclusiv migranţii originari din localitățile partenere, Organizația Internațională pentru Migrațiune, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM)
Document de proiect:
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

La nivel global, PNUD contribuie strategic la maximizarea beneficiilor pentru dezvoltare ale mobilității umane, precum și la atenuarea oricăror consecințe negative. PNUD cooperează cu statele partenere pentru a conecta intervențiile pe termen scurt privind impactul emigrației la soluțiile pe termen lung privind dezvoltarea durabilă.

Republica Moldova înregistrează un nivel înalt de emigrare, cu un impact semnificativ la nivel local și național. Deși emigrarea din Republica Moldova, la scară mai mare, a început abia în anii 2000, intențiile diasporei de a susține și reinvesti în țara lor de origine au fost mereu consistente. Proiectul „Migrație și Dezvoltare Locală”, implementat de PNUD Moldova, face parte din intervenția multi-anuală a Agenției Elvețiene pentru Cooperare și Dezvoltare „Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova”.

Obiective:

 • Muncitorii migranți potențiali, actuali și reveniți în Republica Moldova beneficiază de servicii complexe de sprijin în vederea angajării în câmpul muncii. În acest scop, autoritățile naționale și locale vor fi pe deplin echipate pentru a răspunde necesităților tuturor categoriilor de migranți la fiecare etapă a migrației (pre-, migrare, post-);
 • Membrii comunității, inclusiv migranții, sunt implicați în mod semnificativ în procesul de dezvoltare locală. În acest sens, activitățile sunt concentrate pe cooperarea îndeaproape cu autoritățile publice, alți actori locali și migranți pentru implementarea eficientă a inițiativelor de dezvoltare locală care vizează îmbunătățirea serviciilor locale și oferirea de oportunități generatoare de venituri la nivel local.

Rezultate scontate:

 • Cadrul național de politici, coordonare, reglementare și instituțional în domeniul migrației forței de muncă este actualizat, în vederea gestionării mai eficiente a migrației forței de muncă;
 • Prestatorii de servicii de ocupare a forței de muncă dispun de abilitățile, cunoștințele, atitudinea și instruirea necesară pentru asigurarea serviciilor de calitate pentru muncitorii migranți;
 • Toți actorii locali implicați (administrațiile publice locale, asociațiile de băștinași) dispun de abilități, cunoștințe și instrumente necesare pentru implementarea inițiativelor de dezvoltare locală menite să îmbunătățească serviciile locale și să ofere oportunități generatoare de venituri la nivel local;
 • Experiența implicării migranților în dezvoltarea a 35 de comunități este bine documentată și valorificată pentru o replicare ușoară.

Realizări:

 • Cadrul instituțional național de politici în domeniul migrației forței de muncă îmbunătățit;
 • Profilul emigranților din Republica Moldova stabiliți în șase țări de destinație a fost definit pentru a facilita procesul de elaborare a politicilor;
 • Suport tehnic oferit Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru negocierea unor noi acorduri bilaterale privind migrația forței de muncă;
 • Facilitarea parteneriatelor între Confederația Sindicală din Moldova și omologii străini, pentru a spori protecția drepturilor migranților de muncă;
 • Mecanismul de recunoaștere a competențelor informale și non-formale a fost pilotat cu succes în opt centre de învățământ acreditate și este pregătit pentru extindere în alte domenii;
 • Profilul ocupațional și standardele de calificare dezvoltate pentru personalul de îngrijire a copiilor la domiciliu (bone) și a pacienților cu afecțiuni cronice;
 • Oficiile teritoriale ANOFM din Chișinău și Soroca sunt modernizate utilizând tehnici centrate pe utilizator și oferă servicii de ocupare a forței de muncă îmbunătățite;
 • Agenda de dezvoltare economică a avansat în 32 de localități beneficiare, inclusiv intervențiile investiționale ale proiectului în 25 de comunități, cu oportunități generatoare de venituri pentru comunitățile locale (populație totală de peste 174 mii de cetățeni);
 • Sprijin financiar și tehnic acordat pentru 179 de beneficiari din sectorul privat, ce a generat 678 de locuri de muncă (dintre care 70% femei și 33% tineri);
 • Cultura antreprenorială locală promovată în localitățile partenere prin popularizarea atitudinii pro-comunitate a antreprenorilor locali, organizarea vizitelor de studiu interne și consolidarea capacităților;
 • Asociațiile de băștinași din 97 de localități implementează proiecte comunitare în parteneriat cu APL și participarea activă a diasporei;
 • Platforma tematică pentru viitoarea Rețea a Asociațiilor de băștinași a fost stabilită cu participarea Biroului Relații cu Diaspora (BRD) și CALM, fiind consolidate capacitățile și asigurat schimbul de experiență necesar;
 • Programul guvernamental "Diaspora Acasă Reușește" (DAR 1 + 3) a fost lansat ca rezultat al parteneriatului de succes stabilit cu BRD.
Ani Buget Cheltuieli
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
2019 1.451.985 USD 1.307.040 USD
2020 2.561.155 USD 2.481.558 USD
2021 1.555.829 USD 1.487.646 USD
2022 1.300.508 USD