PNUD susține procesul de evaluare a cheltuielilor din domeniul sănătății, pentru a identifica posibilități de raționalizare

19 May 2022
Procurement Support Services to the Ministry of Health
UNDP Moldova

Republica Moldova dă start procesului de raționalizare a cheltuielilor din sectorul sănătății. Grupul de lucru responsabil de acest exercițiu s-a întrunit astăzi, 19 mai 2022, în o primă ședință. Inițiativa este susținută de PNUD Moldova și Ministerul Finanțelor din Slovacia.

În cadrul exercițiului vor fi examinate cheltuielile pentru funcționarea sistemelor de asistență medicală urgentă prespitalicească, asistență medicală primară, asistență medicală specializată de ambulator, îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu. Ulterior, urmează să fie propuse măsuri de economisire a resurselor bugetare alocate, în vederea atingerii obiectivelor bugetar-fiscale pe termen mediu.

„Suntem interesați în controlul sistematic al cheltuielilor publice și identificarea potențialelor domenii unde putem face economii din cheltuieli cu prioritate scăzută, ineficiente sau ineficace. Exercițiul de raționalizare a cheltuielilor publice urmează a fi instituționalizat și implementat periodic de autoritățile publice. Guvernul și ministerele de resort, inclusiv Ministerul Sănătății, vor beneficia de expertiza și soluțiile propuse ca urmare a implementării exercițiului dat”, a declarat Ion Gumene, Secretar de Stat la Ministerul Finanțelor.

Exercițiul de raționalizare a cheltuielilor în sectorul sănătății urmează să fie realizat până la sfârșitul anului 2022. În baza rezultatelor obținute va fi elaborată o foaie de parcurs pentru implementarea recomandărilor identificate.

Raționalizarea cheltuielilor în sectorul public este un instrument eficient de sprijinire a Guvernului în planificarea și alocarea eficientă a resurselor financiare pentru prioritățile naționale de dezvoltare și pentru îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Susținerea PNUD pentru sporirea eficienței managementului finanțelor publice în Moldova este acordată în cadrul unei inițiative regionale lansate cu sprijinul Guvernului Slovaciei.

Contact pentru mass-media: Laura Bohanțova, Coordonatoare comunicare, PNUD Moldova, tel. +373 685 11 883, E-mail: laura.bohantova@undp.org