Page content

Răspunsul național la COVID-19

Egalitatea de gen

Experiența epidemiilor din trecut arată că inegalitățile în bază de gen determină modul în care sănătatea femeilor și bărbaților, egalitatea economică, securitatea și siguranța sunt afectate în timpul și după criză. Înțelegerea impactului diferențiat pe genuri al epidemiei este fundamentală pentru elaborarea unor politici și intervenții eficiente, echitabile, care nu exclud pe nimeni.

Femeile din Moldova se confruntă deja cu provocări disproporționate în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, care doar se vor agrava odată cu pandemia. În Moldova, femeile câștigă în medie cu 14,4% mai puțin decât bărbații în locuri de muncă formale. Pentru multe femei, munca este informală și cu normă parțială, fiind lipsite de protecție socială, asigurare și acces la asistență medicală. Multe femei riscă să își piardă locul de muncă sau să aibă salariile reduse din cauza creșterii sarcinilor casnice și a muncii neremunerate de îngrijire.

Întreprinderile mici și mijlocii conduse de femei, adesea lipsite de rețele de securitate socială și de economii, s-ar putea confrunta iminent cu provocări mai mari în ceea ce privește accesul la credite și sprijin pentru relansare. Pandemia ar putea deturna abilitarea economică a femeilor și crește disparitățile de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. PNUD evaluează amploarea acestui impact și sprijină guvernul să formuleze politici adaptate.

În R. Moldova, una din patru femei suferă de violență fizică și/sau psihologică, în mare parte din partea partenerilor. În timpul COVID-19, violența bazată pe gen s-a accentuat, pe fundalul restricțiilor de mișcare, izolare și carantină. Noi sprijinim guvernul cu o serie de măsuri pentru combaterea violenței domestice împotriva femeilor și fetelor, de la creșterea gradului de conștientizare la consolidarea răspunsului poliției și serviciilor sociale, până la furnizarea asistenței imediate în centrele de plasament pentru femei. Având în vedere impactul de gen al pandemiei, este imperativ să se asigure participarea egală în contextul răspunsului la COVID-19. Este esențial ca politicile și deciziile – în guvern, parlament, societatea civilă și alte sectoare – să fie elaborate cu implicarea femeilor.

Acțiunile noastre:

  • PNUD a oferit subvenții femeilor din autonomia găgăuză pentru a-și lansa propria afacere. Programul de granturi face parte dintr-un proiect privind prevenirea violenței în bază de gen, implementat din 2018 de PNUD, cu sprijinul Republicii Coreea.
  • PNUD evaluează necesitățile femeilor din patru raioane din Moldova, regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia pentru a dezvolta modele de afaceri durabile și rezistente la climă, pentru a asigura venituri alternative familiilor lor. Efectele COVID-19 asupra gospodăriilor și afacerilor conduse de femei vor fi, de asemenea, evaluate și aceste analize vor fi luate în considerație la conceptualizarea programului de granturi care va sprijini recuperarea rapidă și asigurarea mijloacelor de trai alternative. 
  • PNUD a donat echipamente individuale de protecție și dezinfectanți pentru o comunitate parteneră din autonomia găgăuză, unde este sprijinită crearea și funcționarea unui spațiu sigur pentru supraviețuitoarele violenței în bază de gen. Medicii, asistenții sociali și funcționarii publici aflați în prima linie, în mare parte femei, nu combat doar pandemia, ci și previn violența în bază de gen. Echipamentele vor asigura protecția acestor lucrători împotriva COVID-19, inclusiv în cazul când oferă sprijin pentru supraviețuitoarele violenței în bază de gen.
  • PNUD Moldova a implicat femeile care au participat la trainingurile de liderism politic într-o comunitate online, oferind astfel resurse informaționale pentru potențiale candidate la funcțiile de consilier local, primar, deputat etc. Platforma contribuie la sporirea participării femeilor la alegeri și în politică.