Arendalsuka 2023

UNDP Oslo Governance Centre deltar på årets Arendalsuka med flere arrangementer. Sammen med våre samarbeidspartnere setter vi de store, globale spørsmålene om utvikling og styresett på agendaen.

July 31, 2023

 

This page is partly in Norwegian in connection with Arendalsuka; the largest political gathering in Norway held annually since 2012. Below is information about UNDP Oslo Government Centre's participation at Arendalsuka 2023. For more information, please contact emilie.andresen@undp.org


 

Monday 14 August 

Time: 16:30 - 17:45  

Place: GRID-Arendal

THE WAR IN UKRAINE: HOW SHOULD NORWAY SUPPORT THE REBUILDING OF UKRAINE'S ENERGY SECTOR?

REPORT LAUNCH 
We are launching UNDP’s new report “Towards a Green Transition of the Energy Sector in Ukraine” at Arendalsuka 2023. The new report reveals that the Ukrainian energy system remains extremely vulnerable. It continues to operate in emergency mode, as power generation capacity has been reduced by 51 percent of its pre-2022 levels. Moreover, manoeuvring capacity in the system has decreased by 68 percent, while available hydro generation capacity has decreased 29 percent. On the whole, damage to the energy system is estimated to cost more than $10 billion.

Norway is an energy nation with extensive knowledge within the field of energy through academia and industry, private sector and public authorities. Norway has also promised Ukraine large humanitarian and development funds through the Nansen programme. UNDP is assisting the Ukrainian authorities on energy and has recently published a review on the extent of damage due to the war.
 
LIVE FROM KYIV 
For this event, we will be joined by Christophoros Politis and Myron Waslyk, live from Kyiv. Together with in-person panelists, they will debate what Norway should do – short-term and long-term – to support Ukraine in rebuiliding its valuable energy sector.
 
The panel consist of:
 • Christian Syse, Special representative for Ukraine, Norwegian Ministry of Foreign Affairs
 • Christophoros Politis, the UNDP Deputy Resident Representative in Ukraine, and former UNDP Deputy Resident Representative in Tajikistan
 • Jorun Nossum, head of the Nansen-programme, NORAD
 • Magnus Johansen, Executive Vice President, EMERGY
 • Myron Wasylyk, head of Rud Pedersen Public Affair’s Ukraine office, and former strategic communications advisor to the CEO of Naftogaz, Ukraine's largest state oil and gas company
The event will be moderated by Arvinn Gadgil, Director of UNDP Global Policy Centre for Governance (Oslo Governance Centre).
 

The event will also be streamed live.

Facebook / Program

 

Tuesday 15 August 

Time: 12:45 - 13:45   

Place: Kribb Arendal, Vestre Gate 7

AMBASSADOR'S TALK: THE WAR IN UKRAINE AND INTERNATIONAL RELATIONS

The war in Ukraine has consequences for the entire world. Rising commodity prices, huge humanitarian costs, a regional refugee crisis, geopolitical instability and growing great power rivalry are some of the concerns.

During Arendalsuka, we at UNDP Global Policy Centre for Governance (Oslo Governance Centre) invites representatives from some of the world's most important states to an open and constructive conversation about the consequences of the Ukraine war.

How does the Ukraine crisis affect international relations? How can we achieve international cooperation on our major common challenges such as climate change, democratic setbacks and economic unrest in a time of war in Europe? How does countries in the Global South view these crises – and how does the war affect them?

Panel:

 • H.E. Mrs. Amel Ben Younes, Embassy of the Republic of Tunisia

 • H.E. Ms. Marie Antoinette K. H. Sedin, Palestinian Mission to Norway

 • H.E. Mr. Nicolas de La Grandville, Delegation of the European Union to Norway

Come join us on Tuesday 15 August 12:45 at KRIBB!

Facebook / Program

 

 

Tirsdag 15. August 

Tid: 16:00 - 17:00

Sted: Kribb Arendal, Vestre Gate 7

DEN USYNLIGE FIENDEN: HVORDAN FISKERIKRIMINALITET UNDERGRAVER ØKONOMISK FREMGANG I DET GLOBALE SØR

FNs Utviklingsprogram (UNDP) og Nærings- og fiskeridepartementet inviterer til seminar om internasjonal organisert fiskerikriminalitet på Arendalsuka.

Organisert fiskerikriminalitet er et enormt hinder for utvikling for land i det globale sør. Dette er kriminalitet som bidrar til fattigdom, utnyttelse av arbeidere og er et ran av felleskapets ressurser. Over 600 millioner mennesker er avhengig av fiskeri og foredling av fisk for å sikre sitt levebrød. FAO anslår at mellom 9 og 17 milliarder dollar årlig går tapt grunnet ulovlig handel. Dette er særlig alvorlig i en rekke mindre øystater der fiskeri bidrar med opptil omtrent 60% av statlige inntekter.

Norge har tatt en ledende rolle i kampen mot omfattende organisert kriminalitet i fiskeindustrien gjennom sitt Blue Justice-initiativ. Sammen med blant annet FNs Utviklingsprogram har de styrket samarbeidet mellom politi, rettsvesen og kontrolletater for å hindre fiskerikriminalitet. Hele 60 land har sluttet seg til initiativet noen gjør det til verdens største prosjekt på forebygging av fiskerikriminalitet.

På dette møtet vil vi forsøke å besvare følgende spørsmål:

 • Er det behov for økt oppmerksomhet om fiskerikriminalitet i media og i samfunnsdebatten generelt?

 • Hvordan kan private aktører og selskaper bidra til å bekjempe fiskerikriminalitet?

 • Er det behov for mer ressurser til å bekjempe fiskerikriminalitet? Hvem bør være ansvarlig for å finansiere slike tiltak?

 • Hva er de største utfordringene i å bekjempe global organisert fiskerikriminalitet? Er det utfordringer knyttet til nasjonale lover og reguleringer, internasjonale avtaler eller mangel på samarbeid mellom landene?

Panelet består av:

 • Bjørnar Skjæran, Norges Fiskeri- og havminister

 • Bjørg Sandkjær, Statssekretær, Utenriksdepartementet

 • Sverre Johansen, Generalsekretær, Norges Fiskarlag

 • Mukhtar Ainashe, Seniorrådgiver, Somalias Fiskeridepartement

 • Nina Buvang Vaaja, Leder, BarentsWatch

Seminaret vil finne sted på Kribb Arendal i Vestre Gate 7.

Facebook / Program

 

 

Onsdag 16. August 

Tid: 10:00 - 11:00

Sted: Grand Hotel, Arendal

MAT OG MAKT: TO GRUNNLEGGENDE FAKTORER FOR UTVIKLING

Verden står ovenfor en matusikkerhet av episke proporsjoner. Mange millioner mennesker i utviklingsland mangler mat og midler til å skaffe seg mat. Krigen i Ukraina forsterker den globale matusikkerhet. Samtidig opplever verden et tilbakeskritt for demokratiet, antall mennesker som lever i demokratier går ned. Mat og makt er grunnleggende faktorer for å skape utvikling.

Skal vi klare å fø verden og stanse sult må vi transformere matsystemene våre som svar på globale kriser og det haster med å redusere avhengigheten av matimport og øke produksjonen av lokale avlinger og bruk av lokalt biologisk mangfold.

På dette møtet vil vi diskutere hvordan mat produksjon er påvirket av maktforhold, hvordan vi kan skape mekanismer som øker matsikkerheten og hvordan Norge, som en betydelig bistandsaktør, kan bidra til at flere mennesker får en bærekraftig og langsiktig tilgang på mat.

Introduksjon: Ambassadør Morten von Hanno Aasland

Moderator: Arvinn E. Gadgil - Direktør, UNDP Global Policy Centre for Governance (Oslo Governance Centre)

Panel:

 • Lise Saga – Nestleder, Spire
 • Anja Bakken Riise, Leder av Framtiden i Våre Hender
 • Per Fredrik Ilsaas Pharo, påtroppende Direktør Avdeling for klima og miljø, Norad

Facebook / Program

 

 

Torsdag 17. August 

Tid: 14:00 - 15:00

Sted: Berntine, Arendal

TOPPMØTE OM FN: HVOR VIKTIG ER FN FOR NORGE – OG NORGE FOR FN?

Den politiske debatten er konsentrert om skoler, veier, vindkraft på land og til havs, kraftpriser, innenlands inflasjon og andre saker som er viktige. Men samtidig skjer kommunevalget i en tilspisset internasjonal situasjon, der begivenheter utenfor våre egne grenser får stor betydning for Norge.

Siden siste valg i Norge har vi opplevd store utenrikspolitiske endringer: Vår russiske nabo har invadert Ukraina. De nøytrale nabostatene Finland og Sverige er blitt med i NATO. Samarbeidet mellom Norge og EU har blitt fordypet.

Debatten om internasjonalt samarbeid, og hvilke internasjonale institusjoner Norge skal være tilknyttet, er økende i Norge. Nato-debatten ruller på den politiske venstresiden og enkelte tar til orde for at Norge bør bli med i EU. Men få diskuterer FNs rolle fremover, til tross for at Norge nettopp har vært medlem av FNs sikkerhetsråd. De siste årenes kriser som klima og pandemi viser at regionale samarbeid ikke er tilstrekkelig – også det globale samarbeidet må styrkes. Men hvordan gjør vi det? Er det noen alternativer til FN – og hvis ikke, hvordan kan vi styrke verdensorganisasjonen? Norge har nylig vært medlem av FNs sikkerhetsråd. Hvilke lærdommer kan trekkes om hvor viktig FN er for Norge?

Facebook / Program

 


Mediehendvendelser eller trenger du en fagekspert til ditt arrangement under Arendalsuka for 2023? 

UNDP Oslo Governance Centre har mange dyktige fagfolk som kan bidra med sin ekspertise på spørsmål knyttet til styresett, demokrati, FNs bærekraftmål og utviklingspolitikk. Ta gjerne kontakt med emilie.andresen@undp.org dersom du ønsker noen fra UNDP Oslo Governance Centre til ditt arrangement under Arendalsuka eller for øvrige mediehenvendelser.