Објавени повици за поднесување предлог проекти во рамките на ReLOaD2

Posted February 9, 2022


Во тек се јавните повици за поднесување предлог проекти од страна на граѓански организации во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2). Повиците ќе бидат отворени во седум партнерски општини од втората фаза на ReLOaD, и тоа: Битола, Велес, Гевгелија, Гостивар, Кочани, Куманово и Охрид. Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2  е финансирана од Европската унија (ЕУ), а ја спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во шест земји/територии од Западен Балкан. Проектот ќе трае до декември 2024 година и има за цел јакнење на партиципативната демократија и процесите за интеграција на земјите од Западен Балкан во Европската Унија преку јакнење на граѓанското општество, со цел негово активно учество во процесот на носење одлуки.

Во продолжение се линковите до објавените огласи по општина.

Општина Охрид

Општина Битола

Општина Кочани

Општина Гостивар

Општина Гевгелија

Општина Куманово

Општина Велес

Следете ја оваа страница, бидејќи во наредните денови тука ќе бидат објавени јавните повици и за останатите општини. Нашите одговори на најчесто поставуваните прашања можете да ги превземете тука во PDF формат.