မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်အဆင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မူဝါဒ

English, Myanmar

pdf (1MB)

Download

မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်အဆင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မူဝါဒ

2019- June 5

မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော အနာဂတ်ရရှိရေးအတွက် အရှည်သဖြင့် စဉ်းစားသော ဗျူဟာကျကျလမ်းညွှန်မှုများကို နိုင်ငံတော်အဆင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မူဝါဒ အသစ်က ပံ့ပိုးပေးသည်။ အစိုးရအဖွဲ့၏ အလွှာအဆင့်ဆင့်နှင့် ကဏ္ဍအသီးသီး၌ စီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင်ဖြစ်စေ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင်ဖြစ်စေ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကို ပင်မကျောရိုးအဖြစ် ထည့်သွင်းရေးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အသေးစိတ်အခြေခံမူများ က သက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုရန်လိုအပ်ချက်များ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်မှန်းချက်များအား အလေးထားသည့်နည်းတူ မြန်မာ့ဂေဟစနစ်များ၏ တန်ဖိုးအလုံးစုံကိုသာမက ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု၏ နောက်ဆက်တွဲဂယက်များကိုလည်း တချိန်တည်းမှာပင် အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ လမ်းကြောင်း၏ ပင်မရည်မှန်းချက်တရပ်အဖြစ် ရှေ့ဆက်ရှိနေစေရန် ဤမူဝါဒက သေချာသမှုပြုပါသည်။