မြို့နယ်အဆင့် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် စီမံချက်

မြို့နယ်အဆင့် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် စီမံချက်

ဓာတ်ပုံ- ယူအန်ဒီပီ

အခြေအနေ- လက်ရှိ လုပ်ဆောင်ဆဲ
ကြာချိန် -

နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇ - ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀

ဘတ်ဂျတ်- ၁၉,၁၃၀,၇၅၁ အမေရိကန်ဒေါ်လာ
လွှမ်းခြုံရာဒေသ- ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး – ခရိုင် လေးခုစလုံးကို ကိုယ်စားပြုသော မြို့နယ် ငါးခု
မွန်ပြည်နယ် – မြို့နယ် ဆယ်ခုစလုံး  
အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ- ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့၏ အစိုးရများ၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ၊ ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာစု အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ၊ မြန်မာနိုင်ငံနေ ပြည်သူများ (သွယ်ဝိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ)
အလှူရှင်များ- (၁၀,၀၂၈,၁၀၆ အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ဆွစ်ဇာလန်
(၅,၁၇၃,၆၅၆ အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ဗြိတိန်
(၂၄၈,၆၂၈ အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ဆွီဒင်
အလေးထားဆောင်ရွက်ရာ နယ်ပယ်- ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ ခိုင်မာအားကောင်းစေရေး၊ မြို့နယ်အဆင့် ဘဏ္ဍာရေးတွင် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချခြင်းကို ထောက်ပံ့ပေးရေး၊ တာဝန်ခံမှုရှိသော ပွင့်လင်းမြင်သာသော အများဆိုင် ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကို ခိုင်မာအားကောင်းစေရေး၊ အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သော တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုမြန်ဆန်သော နှစ်စဉ် မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲမှုကို မြှင့်တင်ပေးရေး
မိတ်ဖက်များ- ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ၊ မွန်ပြည်နယ် အစိုးရ၊ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ Oxfam

စီမံချက်အကြောင်း

ဤစီမံကိန်းသည် ပြည်သူလူထုအား နှစ်စဉ် မြို့နယ်အဆင့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဘတ်ဂျတ်ချထားမှုတို့ကို ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာစု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များမှတစ်ဆင့် အရေးဆိုနိုင်စေရန် ဒီမိုကရေစီဆန်သော ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးကို တက်ကြွစွာ ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ စီမံကိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို တိုးတက်စေရန် အစိုးရအား ဒီမိုကရေစီ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေး မူဝါဒအညွှန်းဘောင်တစ်ခု ရေးဆွဲရေးတွင် ထည့်ဝင်ပံ့ပိုးပေးသည်။

မြို့နယ်များအား ထောက်ပံ့ကြေးများ လိုအပ်သလို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၏ အလုံးစုံရည်မှန်းချက်မှာ ထိုမြို့နယ်များတွင်နေထိုင်သည့် ပြည်သူများထံ အခြေခံဝန်ဆောင်မှုများ ပေးရာတွင် အားလုံးအကျုံးဝင်နိုင်သော၊ တာဝန်ခံမှုရှိသော၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော နည်းဖြင့် ထိရောက်စွာ၊ ထိရောက်မြန်ဆန်စွာ ပေးစွမ်းနိုင်သည့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုမြန်ဆန်သည့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး ဖြစ်တည်စေရာတွင် ထောက်ကူပေးရန် ဖြစ်သည်။ ကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ်သလို ဖြည့်ဆည်းပေးသော ထောက်ပံ့ကြေးသည် မြို့နယ်အဆင့် ဘဏ္ဍာရေးတွင် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချရေးကို စမ်းသပ်ရန်၊ တာဝန်ခံမှုရှိပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာသော အများဆိုင် ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကို ခိုင်မာအားကောင်းစေရန်၊ အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သော တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုမြန်ဆန်သော နှစ်စဉ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲမှုကို မြှင့်တင်ပေးရန်တို့အတွက် ဆွဲဆောင်ပေးရာရောက်သည်။

ရည်မှန်းချက်များ

မြို့နယ်အဆင့်တွင် အားလုံးအကျုံးဝင်သော ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချရေးကို တိုးမြှင့်စေရေး

မျှော်မှန်းရလဒ်များ

  • ပြည်သူတို့၏ လိုအပ်ချက်များအပေါ် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း၊

  • ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် ပြည်သူနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များအကြား ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း၊

  • နှစ်စဉ် မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများ ဖြည့်ဆည်းပေးရာတို့တွင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း၊

  • မူဝါဒရေးရာနှင့် ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအပေါ် နှစ်ဖက်အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးရာတွင် နည်းပညာအထောက်အပံ့နှင့် သုတေသနတို့ဖြင့် ထောက်ပံ့ဖြည့်ဆည်ပြီးဖြစ်ခြင်း။

ကျွန်ုပ်တို့၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ

ရပ်ရွာအရေးကိစ္စများတွင် ဒေသခံပြည်သူများ ပါဝင်စီမံဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးခြင်းဖြင့် လူမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း
လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်နီးပါးက ဒေါ်မြိုင်မြိုင်သန်းတို့မိသားစုသည် ကြေကွဲဖွယ် ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ကြုံခဲ့ရ သည်။ ထိုအချိန်က ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲမှုဆိုသည်ကို သူတို့မိသားစု မသိရှိခဲ့ ကြသလို သူတို့၏ဘဝအပေါ် မည်သို့ သက်ရောက်မှုရှိမည်ဆိုသည်ကိုလည်း မတွေးမိခဲ့ကြပါ။

ဘလော့ဂ်များ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ စွန့်ပစ်အမှိုက်များအပေါ် စီမံကိုင်တွယ်မှုတွင် ဆွီဒင်နိုင်ငံက လှုံ့ဆော် လမ်းဖောက်ပေးခဲ့ပုံ
by Anki Dellnas, Chief Technical Advisor, TDLG Project မှရေးသားသည်။

ဗီဒီယိုများ

အတားအဆီးများကို ဖြတ်ကျော်ခြင်း

ဤဗီဒီယိုသည် အမျိုးသမီး ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၆ ဦးအကြောင်းကို ဖော်ပြသည်။ ကျေးရွာစု/ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအဖြစ် လူအများသိကြသော ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသည် လူ့အသိုက်အဝန်းများနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များအကြား ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ပေးသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးပေါင်း ၁၆,၇၈၅ ယောက် ရှိသည့်အနက် အမျိုးသမီး ၄၂ ဦး (၀.၂၅%) ပါဝင်သည်။

ဆက်စပ်နေသည့် အကြောင်းအရာများ

နှစ်အလိုက် ဘတ်ဂျတ်

တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ သန်းခန့်