ဘေးအန္တရာယ်ရင်ဆိုင်တုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ စီမံချက်

ဘေးအန္တရာယ်ရင်ဆိုင်တုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ စီမံချက် (GRSP)

အခြေအနေ- လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေဆဲ
ကာလ အပိုင်းအခြား- ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ မှ ၂၀၂၂ ဒီဇင်ဘာလအထိ

ဘတ်ဂျတ်-

အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅,၀၀၀,၀၀၀ (ခန့်မှန်းထားရှိ)

လွှမ်းခြုံနိုင်ရာ-

အမျိုးသားအဆင့် (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တို့အပေါ် အာရုံစိုက်၍)
အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ- မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ
အလှူရှင်များ- လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ သြစတေးလျနိုင်ငံ၊ နော်ဝေနိုင်ငံ (အင်းလေးကန်စီမံကိန်း)
အလေးထားဆောင်ရွက်ရာ- သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှု၊ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ လျှော့ချခြင်း

စီမံကိန်းအကြောင်း အကျဉ်း-

စီမံကိန်းအကြောင်း အကျဉ်း [အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်]], [မြန်မာဘာသာဖြင့်]
မိတ်ဖက်များ- ကုလသမဂ္ဂ ပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ်မှတဆင့် ယူအန်ဒီပီနှင့် ကုလသမဂ္ဂ ပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးမှု ပန်းတိုင်များအတွက် ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်

စီမံချက်အကြောင်း

ဘေးအန္တရာယ်ရင်ဆိုင်တုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ စီမံချက်မှ မြန်မာနိုင်ငံအား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှု၊ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ လျှော့ချခြင်း (DRR) နှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် လတ်တလော မူဝါဒပြောင်းလဲမှုများအား အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုသည် အားလုံးပိုမိုပါဝင်နိုင်၍ ပိုမိုဒဏ်ခံနိုင်ပြီး ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့သည့် တိုးတက်မှုဖြစ်လာစေရန် ထောက်ပံ့ကူညီသွားမည်။ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု အကျိုးဆက်များရောပြွမ်းသွားသည့်အခါ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းများကြောင့် အားလုံးအကျုံးဝင်သည့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုရရှိရန် ကြိုးပမ်းမှုကို လျော့ပါးထိခိုက်စေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အမွေအနှစ်များသည် green economic development အတွက် ထူးခြားသော အခွင့်အလမ်းများ ယူဆောင်လာမည်ဟု ယူအန်ဒီပီမှ ယုံကြည်ပါသည်။ green economic development သည် အမျိုးသမီးများ၏ စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှု မြှင့်တင်ခြင်း၊ ဒေသခံလူထု၏ ရင်ဆိုင်တုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းတို့အား တိုက်ရိုက် ပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်သည်။

စီမံချက် အကျဉ်းချုပ်[အင်္ဂလိပ်][မြန်မာ]

ရည်မှန်းချက်များ

ဤစီမံချက်နှင့်အတူ အရေးပါသော ကဏ္ဍများနှင့် အဓိက ပြည်နယ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီးများအတွက် ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းများတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ လျှော့ချခြင်းတို့အား ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းများကို လူအများကျင့်သုံးလက်ခံသည့် ပုံစံပြောင်းလဲနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအား ကူညီပေးသွားမည်။ ဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှု အားကောင်းစေခြင်း၊ ပြည့်စုံသော အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းတို့ ပါဝင်စေခြင်းမှတစ်ဆင့် အပြိုင်အဖွဲ့အစည်းများကို မူဝါဒအသစ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ထိုလုပ်ငန်းစဉ်မှ အထောက်အပံ့ပေးမည်။ ဤစီမံကိန်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများတွင် သဘာဝသယံဇာတများအား ကာကွယ်ရန်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သတ်သော စီမံခန့်ခွဲမှုပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့် ရေရှည်တည်တံ့သည့် စီပွားရေးဖြစ်ထွန်းမှုနှင့် အလုပ်အကိုင်ရရှိလာနိုင်မှုအားဖန်တီးရန်အတွက် စိမ်းလန်းရေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများအား မြှင့်တင်ရန်နှင့် လှုံဆော်ရန် ရည်ရွယ်သည်။

GRSPသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ လျှော့ချခြင်းတို့နှင့် စပ်ဆက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအကြား နည်းပညာအရချိတ်ဆက်မှုများ တည်ဆောက်မည့် ယူအန်ဒီပီ မြန်မာ၏ အလုံးစုံ လွှမ်းခြုံသည့် စီမံကိန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အင်းလေးကန် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး စီမံကိန်း အတွက်  ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍအသစ်ကို GRSP မှတစ်ဆင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်။  

မျှော်မှန်းရလဒ်များ

  • ကဏ္ဍအလိုက်နှင့် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ရွာအဆင့် အေဂျင်စီများသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ လျှော့ချခြင်းများတွင် လတ်တလော အဆင့်ဆင့် ဖော်ဆောင်လျက်ရှိသည့် မူဝါဒများအား မှီငြမ်းထားသော ရေရှည်တည်တံ့နိုင်စွမ်းနှင့် ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း မြင့်မားသည့် စံနှုန်းများအား လက်ခံဆောင်ရွက်မည်။
  • အားကောင်းသည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ လျှော့ချခြင်း စွမ်းရည်များကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ လျှော့ချခြင်း လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတွင် ပံ့ပိုးသွားမည်။
  • သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ယန္တရားများတွင် အများပြည်သူ၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို တိုးမြှင့်လာသည်။
  • • ဘက်ပေါင်းစုံမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းများဖြင့် ဘတ်ဂျတ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ ရေရှည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု အစီအစဉ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်ထောက်ပံ့ပေးသွားနိုင်မည်။
  • မူဝါဒများအား အသက်ဝင်စေခြင်းနှင့် အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများ ဆီသို့ လက်လှမ်းမှီမှုအား ရရှိစေခြင်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု တိုးမြင့်လာမည်။
  • အသေးစားနှင့် အကြီးစား စိမ်းလန်းရေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများအား မြှင့်တင်နိုင်မည်။
  • သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ လျှော့ချခြင်းတို့အတွက် တာဝန်ရှိသည့် ဦးဆောင်အေဂျင်စီများ၏ အဖွဲ့အစည်းအလိုက် လုပ်ဆောင်မှုများ မြှင့်တင်ပေးမည်။
  • ရေရှည်တည်တံ့နိုင်စွမ်းနှင့် ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းတို့အတွက် ဒေသတွင်း ဦးဆောင်မှု၊ ကျား/မ ပြဿနာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် မဟာဗျူဟာမြောက် လုပ်ငန်း အစီအစဉ် များသည် လိုအပ်ချက်များအား ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ လျှော့ချခြင်းကို မြန်မာတစ်ပြည်လုံးတွင် လူအများကျင့်သုံးလက်ခံသည့် ပုံစံပြောင်းလဲရေးဖြစ်စဉ်အတွက် နမူနာများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းတို့ဖြင့် တုံ့ပြန်နိုင်မည်။

ထိရောက်မှု

ရပ်ရွာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများဘေးကင်းလုံခြုံစေခြင်းပြီး သဘာဝဘေးဒဏ်ခံရ မှုဆိုးကျိုးများလျော့ပါးစေရန်အကူအညီပေး
မွန်ပြည်နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရှေ့တောင်ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိပြီး အနောက်ဖက်တွင် ကပ္ပလီပင်လယ်နှင့် အရှေ့ဖက် တွင် ဒေါနတောင်တန်းကြီးတို့ဖြင့်အနားသတ်ထားသည့် ကျဉ်းမြောင်းသော ကမ်းရိုးတန်းဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပွင့်လင်း ရာသီချိန်တွင် ရင်သတ်ရှုမောဖွယ်ရာတောတောင်ရေမြေရှုခင်းတွေနှင့်သာယာလှပသည့် မွန်ပြည်နယ်သည် မိုးရာသီ ကာလ ရောက်လျှင် ရာသီဉတုဆိုးရွားပြင်းထန်မှုနှင့်ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ မွန်ပြည်နယ်တည်ရှိသည့် ကျဉ်းမြောင်းသော ကမ်းခြေ ဒေသသည် မုတ်သုန်မိုးရာသီကာလအတွင်းမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းတတ်သဖြင့် ရေကြီးရေလျှံခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ကာ အသက် အိုးအိမ်စည်းစိမ်ဆုံးရှုံးရမှုများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများပျက်စီးခြင်း၊ လယ်ယာမြေနှင့်စိုက်ခင်းများရေနစ်မြုပ်ခြင်း စသည် တို့ကိုကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါသည်။

ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အမြစ်တွယ်ခိုင်မာလာ
၂၀၁၈ နှင့် ၂၀၁၉ ရေကြီးရေလျှံမှုများ၏ ဖျက်ဆီးမှုဒဏ်ခံရပြီးသည့်နောက် မွန်ပြည်နယ် ရပ်ရွာလူထုများ မိမိခြေထောက်ပေါ် မိမိရပ်တည်ရန်ကြိုးစားရင်းမှ သင်ခန်းစာ အတွေ့အကြုံများ ရရှိ

ထုတ်ဝေထားသော စာရွက်စာတမ်းများ

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ မူဝါဒ- ၂၀၁၉
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ မူဝါဒသစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော အနာဂတ်ရရှိရန် ကာလရှည်၊ မဟာဗျူဟာမြောက် လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုအနေအဖြစ် ပံ့ပိုးပေးသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုများအား လူအများကျင့်သုံးနိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အစိုးရအဖွဲ့အဆင့်ဆင့်နှင့် ကဏ္ဍအားလုံးတို့တွင် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ ထိုမူဝါဒ၏ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသော အခြေခံမူများသည် ဘဝရှင်သန်ရပ်တည်ရေး လိုအပ်ချက်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးတည်ချက်များကို လေးစားလိုက်နာပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မြန်မာ့ဂေဟစနစ်များ၏ တန်ဖိုးမှန်နှင့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု၏ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများကို သိရှိနားလည်စေသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှု လမ်းကြောင်းအတွင်း ပဓာနကျသော ရည်မှန်းချက်အဖြစ် တည်ရှိစေရန် ဤမူဝါဒက ခိုင်မာစေသည်။

ဘလော့ဂ်

ပလတ်စတစ် ညစ်ညမ်းမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်
ပလတ်စတစ် ညစ်ညမ်းမှု သည် နေရာတိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး အလွန်လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံတကာတွင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် ထိုပလက်စတစ် ညစ်ညမ်းမှု ပြဿနာသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့လည်း သေချာပေါက် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။

ဘလော့ဂ်

မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရောမြို့နယ်အတွင်း ရေဘေးသင့်ပြည်သူများကို အထောက်အပံ့ပေးမည့် UNDP ၏ ကနဦးရေဘေးပြည်လည်ထူထောင်ရေး အထောက်အကူပြု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ မိတ်ဆက်ခြင်း
ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်သည် ၎င်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရောမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအား အထောက်အပံ့ပေးမည့် ကနဦးရေဘေးပြန်လည်ထူထောင်ရေး စီမံကိန်းအား မိတ်ဆက်ကြေငြာခဲ့ပါသည်။ ကျိုက်မရောမြို့နယ်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်နှင့် သြဂုတ်လအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတွင် ထိခိုက်ခံရမှု အမြင့်ဆုံး မြို့နယ်စာရင်းတွင် ပါ၀င်ပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ မိတ်ဆက်ကြေငြာခြင်း အခမ်းအနားကို ကျိုက်မရောမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၏ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မြို့နယ်ရှိဌာနဆိုင်ရာများနှင့်  UNDP တို့မှ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။