Тогтвортой Хөгжлийн Зорилттой уялдуулан ажил олгогчдын чадавхыг сайжруулахад чиглэсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тэтгэлэгт төслийн уралдаан

TOR EU Grants Business Associations

docx (1MB)

Download

Тогтвортой Хөгжлийн Зорилттой уялдуулан ажил олгогчдын чадавхыг сайжруулахад чиглэсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тэтгэлэгт төслийн уралдаан

July 18, 2022

НҮБХХ-өөс бизнесийн төрөлжсөн мэргэжлийн холбоо, ассоциациудыг Тогтвортой Хөгжлийн Зорилттой уялдуулан ажил олгогчдын чадавхыг сайжруулахад чиглэсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тэтгэлэгт төслийн уралдаанд оролцохыг урьж байна.

Regions and Countries