Укуктук негиз

 

БУУӨП өкмөтүнүн өтүнүчүнө жооп кылып Кыргызстандын аймагына жардам берип келет. Бул стандарттык негизги жардам жөнүндө макулдашуу(SBAA) БУУӨП жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, 14-сентябрда 1992-жылы кол койгон эле документте чагылдырылат. 

БНегизги келишим БУУӨП менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы кызматташтык үчүн укуктук негиз болуп саналат. Бул жардам үчүн техникалык негизи көп жылдык өлкө кызматташтык алкактуу макулдашуу (ӨКАМ) берилген, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана БУУӨП менен бирдикте даярдалган жана БУУӨП аткаруучу Башкармасы тарабынан каржылоо үчүн бекитилген. 1993-2005жж, Кызматташуу жөнүндө алкактык макулдашууга(КжАМ) келишимге ылайык кийинкилер   аткарылды:

  • РСС I: 1993-1996
  • РСС II: 1997-2000
  • РСС III: 2001-2004

Standard Basic Framework Agreement (SBBA)

Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү Программасынын жардам программасы (UNDAF)

Өлкө программалык документтери (CPD)

Signed Country Programme Action Plan (CPAP)

Annual Work Plan or Country Programme Frameworks

Joint Programme Project Documents

Letter of Agreement for the provision of Country Office support services

Current management manual for technical co-operation projects