Инсандык өнүгүү жөнүндө баяндама - 2020

Жүктөп алуу

pdf (1MB)

Download

Инсандык өнүгүү жөнүндө баяндама - 2020

2021-ж., 8-June

2020-жылдагы Инсан өнүгүүсүнүн 30 жылдык мааракеси Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү Программасы (БУУӨП) тарабынан 1990-жылдан бери көз карандысыз, аналитикалык жана эмпи- рикалык негизде жарыяланган, инсандык өнүгүү боюнча глобалдык баяндамалар сериясынын кезектеги баяндамасы болуп саналат.