Батыш Тянь-Шандын геологиялык мурасы – биоартүрдүүлүктү сактоонун жана экотуризмди өнүктүрүүнүн негизи

Жүктөө

pdf (1MB)

Download

Батыш Тянь-Шандын геологиялык мурасы – биоартүрдүүлүктү сактоонун жана экотуризмди өнүктүрүүнүн негизи

2020-ж., 26-May

Дудашвили А.

Батыш Тянь-Шандын геологиялык мурасы – биоартүрдүүлүктү сактоонун жана экотуризмди өнүктүрүүнүн негизи

Китеп илимий-популярдуу стилде жазылган жана башкаруучулар, менеджерлер, студенттер, аспиранттар жана кеңири чөйрөдөгү окурмандар үчүн практикалык окуу куралы катары колдонулат. Китепте геологиялык процесстерге байкоо жүргүзүүнүн жана жансыз жаратылыштын объекттерин окуп-үйрөнүүнүн натыйжалары чагылдырылган. Геологиялык формаларды жана бүтүндөй ландшафттарды сыпаттоо аркылуу автор курчап турган жаратылышты бир бүтүн катары сактоонун маанилүүлүгү жөнүндө окурманга жеткирүүгө аракет кылат, анда натыйжалуу сактоо үчүн экологиялык туризм жана аны менен катар туулган жердин жаратылышына болгон сүйүү негиз болуп саналат.

Бул басылма БУУӨП – ГЭФ «Туруктуу жашоо шарттарын колдоо үчүн Батыш Тянь-Шань тоо экосистемасынын глобалдык маанидеги биоартүрдүүлүгүн жана аны менен байланышкан жер жана токой ресурстарын сактоо» долбоорунун колдоосу менен жарыкка чыкты.