БУУӨП жана БУУ

БУУӨП жана БУУ системасы

"Тынчтык жана туруктуулук аны менен бирге туруктуу өнүгүү жолу" 2012-2016-жылдарга карата Бириккен Улуттар Уюмунун (UNDAF) жардам сурап жаңы базасын бурчуна коюлган негизги таш болуп эсептелет.

Бул документ Кыргыз Республикасынын жетекчилиги менен иштелип чыккан  жана аныкталган негизги артыкчылыктарды камтыйт.

ЮНДАФ өнүктүрүү боюнча иш-чаралар үчүн жалпы негиздерин аныктайт, анын негизинде Бириккен Улуттар Уюмунун системасынын айрым уюмдары өздөрүнүн иш-аракеттерди иштеп чыгат.

Кийин үч мамы өлкөдө БУУнун өнүгүшү үчүн артыкчылыктуу маселелер аныкталган:

  1. Тынчтык жана биримдик, натыйжалуу демократиялык башкаруу жана адам укуктары;
  2. Коомдук интеграция жана теңдик;
  3. Жакырчылыкты кыскартуу үчүн жумуш орундарын көбөйтүү менен инклюзивдүү
     жана туруктуу өсүү.

БУУӨП мамлекеттин бийлиги алкагында МӨМгө жана өнүгүүнүн жыйынтыктарын илгерилетүү үчүн биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгуу жана маалыматтык кампаниялар аркылуу Кыргызстандагы БУУ системасынын ишине өзүнүн салымын кошот.Ошентип, 2010-жылдан тартып, демократиялык башкаруу тармагында, БУУӨП
парламентке жардам берет, Омбудсмен институту (БУУ системасынын алкагында) жана заманбап демократия орнотуу үчүн жарандык коом (адилеттүүлүк долбоору).
БУУӨП, ошондой эле өлкөнүн жалпы МӨМгө карата прогресске көрсөтүү үчүн, айрыкча жакырчылыкты кыскартуу жаатында, жумуш менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн долбоор, анын ичинде башка коомдук-экономикалык долбоорлорду ишке ашыруу менен бирге демонстрациялайт. Кайра жаралуучу энергияга тиешелүү чакан долбоорлор жана Глобалдык экологиялык фонддун айлана-чөйрөнү коргоо жаатындагы БУУӨП үчүн артыкчылык болуп саналат.

Тынчтык жана өнүгүү маселелери боюнча кризисин алдын алуу жана калыбына келтирүү жаатында, ошондой эле улуттук өнөктөштөрдүн дараметин жогорулатуу менен бирге табигый кырсыктарга натыйжалуу  жооп берүү.2009-жылы Борбордук Азия өлкөлөрү менен тыгыз кызматташтыкта Кыргызстандагы БУУӨП 2010-жылдан бери бир нече булактардан каржыланат турган радиоактивдүү жана уулуу калдыктарды маселелери боюнча негизги программаларды, идеяларды ишке ашырууга жардам берди. Мындан тышкары, БУУӨП жана БУУ системасынын Кыргызстандагы донордук жамаат менен донорлордун ишин шайкеш келтирүү аркылуу өлкөнүн натыйжалуулугун жакшыртуу үчүн иш алып барат.

Кыргызстандагы БУУӨПнын туруктуу өкүлү, ошондой эле өлкөдөгү БУУнун туруктуу координатору болуп саналат.

Кыргызстандагы БУУ агенттиктери

БУУнун кыргызстандагы агенттиктеринин веб-сайттарына шилтемелер: