ფრთხილად, ეს ვერცხლისწყალია!

ფრთხილად, ეს ვერცხლისწყალია!

9 October 2017

საინფორმაციო ლიფლეტში მოცემულია სასარგებლო ინფორმაცია ვერცხლისწყლის შემცველი საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების გამოყენებისა და უსაფრთხოების წესების შესახებ.

ლიფლეტი გამოიცა 2017 წელს გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) ინიციატივით მათი ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, რომელიც საქართველოში მინამატას კონვენციის რატიფიცირებას ემსახურება.