საქართველოს ბიომრავალფეროვნების ფინანსირების პოლიტიკისა და ინსტიტუციური შესაძლებლობების შეფასება. 2016

საქართველოს ბიომრავალფეროვნების ფინანსირების პოლიტიკისა და ინსტიტუციური შესაძლებლობების შეფასება. 2016

11 January 2018

ბიომრავალფეროვნების ფინანსირების ინიციატივა (BIOFIN) გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და ევროკომისიის მიერ წამოწყებული გლობალური პარტნიორობაა, რომელიც ეხმარება მსოფლიოს ქვეყნებს გააუმჯობესონ ბიომრავალფეროვნებისა და ეკო-სისტემების ფინანსური მართვა. ამ საერთაშორისო პროექტში უკვე ჩაერთო მსოფლიოს 30 ქვეყანა, მათ შორის საქართველოც.

ფინანსირების პოლიტიკისა და ინსტიტუციური შესაძლებლობების შეფასება ბიომრავალფეროვნების ფინანსირების ინიციატივის (BIOFIN) განხორციელების საფუძველია. ანგარიშში განხილულია ეროვნული პოლიტიკა და ინსტიტუციური კონტექსტი, რომელიც უშუალოდ განაპირობებს საქართველოში ბიომრავალფეროვნების ფინანსირების გაზრდის საკითხებს.