Viime vuosien kriisit ovat pysäyttäneet kehityksen – inhimillinen kehitys laskee yhdeksässä kymmenestä maasta, varoittaa YK:n kehitysohjelma UNDP:n raportti

Ilman jyrkkää suunnanmuutosta, köyhyys ja epäoikeudenmukaisuus tulevat lisääntymään, todetaan UNDP:n juuri julkaistussa inhimillisen kehityksen tilaa arvioivassa raportissa.

8. September 2022

Inhimillisen kehityksen indeksi (Human Development Index HDI) on laskenut maailmanlaajuisesti kahtena peräkkäisenä vuotena ensimmäistä kertaa sen 32-vuotisen historian aikana. Inhimillinen kehitys on pudonnut takaisin vuoden 2016 tasolle ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa on otettu takapakkia.

UNDP PAPP

8. syyskuuta 2022 – New York: YK:n kehitysohjelma UNDP:n tänään julkaisemassa inhimillisen kehityksen raportissa Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World esitetään, että epävarmuus tulee ravistelemaan elämää ennennäkemättömällä tavalla. Viimeisellä kahdella vuodella on ollut tuhoisat vaikutukset miljardeihin ihmisiin ympäri maailmaa COVID-19-pandemian ja Ukrainan sodan kaltaisten kriisien iskiessä toisensa perään. Kriisit ovat aiheuttaneet laajoja sosiaalisia, taloudellisia ja planetaarisia muutoksia, sekä lisänneet polarisaatiota merkittävästi.

Kansakunnan terveyttä, koulutusta ja elintasoa mittaava inhimillisen kehityksen indeksi (Human Development Index HDI) on laskenut maailmanlaajuisesti kahtena peräkkäisenä vuotena ensimmäistä kertaa sen 32-vuotisen historian aikana. Inhimillinen kehitys on pudonnut takaisin vuoden 2016 tasolle ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa on otettu takapakkia.

Käänne on lähes maailmanlaajuinen, sillä yli 90 prosentissa maista inhimillisen kehityksen indeksi laski joko vuonna 2020 tai vuonna 2021, ja yli 40 prosentissa maista indeksi laski molempina vuosina. Vaikutukset ovat iskeneet erityisesti Latinalaiseen Amerikkaan, Karibiaan, Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan ja Etelä-Aasiaan.

Uuden suunnan luomiseksi raportti suosittelee sellaisten politiikkatoimien toteuttamista, joilla investoidaan yhteiskuntiemme valmiuksiin selviytyä ylä- ja alamäissä epävarmuuksien ravistelemassa maailmassa. Näihin lukeutuvat uusiutuvat energiamuodot, pandemiavalmiudet ja vakuutukset, mukaan lukien sosiaaliturva. Myös teknologiset, taloudelliset ja kulttuuriset innovaatiot voivat vahvistaa valmiuksiamme kohdata tulevaisuuden haasteet.

“Peräkkäiset kriisit ravistelevat maailmaa. Vaikka olisikin houkuttelevaa keskittyä hätäratkaisuihin kuten fossiilisten polttoaineiden tukemiseen, olemme nähneet elinkustannus- ja energiakriisien yhteydessä, että välittömän hätäavun taktiikat viivästyttävät pitkän aikavälin rakenteellisia muutoksia, jotka ovat välttämättömiä,” sanoo Achim Steiner, UNDP:n pääjohtaja.

“Mitä tulee pitkän aikavälin muutoksiin, olemme kollektiivisesti lamaantuneet. Tarvitsemme uudenlaista globaalia solidaarisuutta ja yhteisvastuuta pystyäksemme vastaamaan yhteisiin ja toisiinsa kytkeytyneisiin haasteisiin kriisien ja epävarmuuden määrittelemässä maailmassa.”

Raportissa listataan useita syitä sille, miksi tarvittavaa muutosta ei ole saatu aikaan. Yhtenä esimerkkinä esille nostetaan se, miten epävarmuus ja polarisaatio ruokkivat toisiaan estäen solidaarisuuden ja yhteistoiminnan, joita tarvitaan kriisien ratkaisemiseksi.

Jo ennen COVID-19-pandemian iskemistä näimme edistyksen kaksoisparadoksit inhimillisen kehityksen, turvattomuuden tunteen ja polarisoitumisen lisääntyessä. Nykyään kolmasosa maailman ihmisistä tuntee olonsa stressaantuneeksi ja alle kolmasosa ihmisistä luottaa muihin ihmisiin. Edessämme on suuria haasteita sekä ihmisiä että planeettaa hyödyttävien politiikkatoimien omaksumisessa", Achim Steiner sanoo.

"Meillä on tilaisuus käynnistää järjestelmämme uudelleen ja turvata tulevaisuus, joka perustuu päättäväisiin ilmastotoimiin ja uusiin mahdollisuuksiin kaikille."

Lue lisää vuoden 2022 Inhimillisen kehityksen raportista ja UNDP:n analyysista.

Tämä on lyhennetty suomenkielinen versio englanninkielisestä lehdistötiedotteesta, jonka voi lukea tästä